Aile Hekimliği çalışanları iş bıraktı: "Ceza sözleşmesi derhal iptal edilsin"
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanı sağlık emekçileri temmuzda yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı iş bıraktı.

Aile Hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanı sağlık emekçileri temmuzda yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı Türkiye genelinde basın açıklamaları düzenledi. Sözleşmenin ceza yönetmeliği olduğunu vurgulanan açıklamalarda kamuoyuna demeç veren aile hekimlerinin puanlama sistemi üzerinden cezalandırılmak istenmesine, hastalık vb. sebeplerle aile hekiminin raporlu olsa dahi 5 kez nöbete gelmemesi durumunda sözleşmesinin fesihinin sebebi sayılmasına tepki gösterildi. Pandemide ödendiği söylenen ödemelerin kendilerine verilmediğini belirten sağlık emekçileri bunun üzerine personelden 500, Aile Hekimlerinden 1500 TL kesilmesini öngören yönetmeliği kabul etmediklerini ifade etti. İş güvencelerinin ortadan kaldırılmasına ve angarya uygulamalara çıkan emekçiler, 16 aydır aile hekimlerine verilmeyen haklarının ödenmesini, son 10 yılda gelirlerinde yaşanan yüzde 60’lık erimenin yerine konmasını istedi.

İZMİR: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPTIRIM UYGULANMASI KABUL EDİLEMEZ

İzmir’de Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube, İzmir Tabip Odası, Birlik Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık Sendikası ve Genel Sağlık İş Sendikası Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı Konak Eski Sümerbank önünde basın açıklaması yaptı. "Haksızlık varsa biz yokuz. Ceza sözleşmesi iptal edilsin" pankartı açan sağlık emekçileri, "İnsanca yaşamak insanca çalışmak istiyoruz", "Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir" , "Alkışlar balkonda haklar askıda", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. 

Kurumlar adına açıklamayı İzmir Aile hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu okudu. Müftüoğlu, "Ben yaptım oldu, mantığı ile sahanın gerçekliklerinden uzak ve kapalı kapılar ardında hazırlanan bu yönetmeliğin adı her ne kadar Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği olsa da aslında ceza yönetmeliğidir" diye konuştu.

Sözleşmede yer alan sosyal medya veya demeç verme konusunda Aile Hekimlerinin puanlama sistemi üzerinden cezalandırılacağını hatırlatan Müftüoğlu, "Entegre olarak hizmet vermekte olan Aile Sağlığı Merkezlerinde, hastalık vb. bir sebeple raporlu olsa bile 5 kez nöbete gelmemek, sözleşme fesih sebebi sayılmıştır. Bu durum en basit insan hakkı olan, yaşam ve sağlık hakkının gasp edilmesi demektir" diyerek keyfi uygulamaların önünün açıldığını söyledi.

Müftüoğlu, "Bu yönetmelikle yapılması gereken izlemlere dair, insan / hasta faktörü göz önünde bulundurulmamış, vatandaşa izlemlere gitmesi hususunda hiçbir sorumluluk yüklenmemiş ve olası aksaklıkta doğrudan sağlık çalışanlarına yaptırım uygulanması hedeflenmiş, kişi başı 300 ile 1400 lira arasında bir kesinti bordrolarımıza yansıtılmıştır" dedi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aile hekimlerini, aile sağlığı merkezi çalışanı sağlık emekçilerini iş güvencesinden yoksun bırakan yönetmeliği kabul etmeyeceklerini dile getiren Müftüoğlu, "Sahanın dinamikleri göz önünde bulundurularak ve sağlık emekçilerinin geri bildirimlerinden yararlanılarak, cezai uygulamaları değil, çalışanların hak ve hukukunu ve çalışma barışını gözeten, adil, uygulanabilir bir yönetmelik yürürlüğe girene dek, sahadan aldığımız güçle, iş bırakma dahil her tür eylemle, mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu. 


ADANA: AİLE HEKİMLERİ ANGARYA VE GELİR KAYBINA KARŞI İŞ BIRAKTI

Adana'da iş bırakan aile hekimleri taleplerini içeren bir dilekçeyi verdikten sonra Adana İl Sağlık Müdürküğü önünde basin açıklaması gerçekleştirdi.

Pandemide kendilerine dayatılan angarya ve ağır çalışma koşulları karşısında hiçbir ek ödeme almayan aile hekimleri “ek ödeme” haberleri ile yıpratılırken bu koşulları daha da ağırlaştıracak olan yönetmeliğe tepki gösterdi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) çağrısı ile iş bırakan aile hekimleri ve aile sağlık merkezi çalışanları dilekçe vermek üzere Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. Emekçiler burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

“AĞIR CEZALAR İÇEREN BASKI VE ZULÜM YÖNETMELİĞİ”

Adana Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kadir Can Tuncel, pandemide ödendiği söylenen ödemelerin kendilerine verilmediğini belirterek bunun üzerine personelden 500, Aile Hekimlerinden 1500 TL kesilmesini öngören yönetmeliği kabul etmediklerini ifade etti.

Pandemi sürecinde aile hekimlerinin kronik hastalık, dinlenme, izin hakkı demeden sahada olduğunu ve kayıp verdiğini dile getiren Tuncel, “Bu zor şartlar altında bizler görevimizi yaparken, Ankara'da 3-4 bürokrat ortalığı karıştırmak adına sayın sağlık bakanını, sayın devlet başkanını kandırarak 'Aile hekimlerine para veriyoruz. Onların işlerini kolaylaştırıyoruz’ yalanını söyleyerek, almadığımız ve asla da alamayacağımız ücretleri de içeren, yerine getirilemez şartlarla dolu, ağır cezalar içeren baskı ve zulüm yönetmeliğini çıkarmışlardır. Mazeretli dahi olsanız 5 nöbete gelmemeniz iş akdi feshini gerektirmektedir. Kaza geçirseniz, hastalansanız iş akdiniz fesh edilmektedir. Kabul edilebilir değildir. Yıllardır aile hekimliği adına maliyeden parayı alıp başka kaynaklara aktarmayı adet haline getiren bu insanlara dur demenin vakti gelmiştir” dedi.

“DEVLETTEN ALINAN PARLAR BİZE VERİLMEDİ”

Aile hekimliği birimlerine ait personel parası devletten almalarına rağmen aile hekimlerinin yüzde 20’sinin parası devletten alınan aile sağlığı çalışanları olmadan hizmet vermeye zorlandığını dile getiren Tuncel, "İdareden çalışan talep edenler de tehdit edilmiştir. Son yönetmelikle zaten açlık sınırında, pandemi ve diğer iş yükü altında ezilen aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından 500 lira, aile hekimlerinden 1500 tl kesilmiştir. Ağır iş yükü altında sistem çökme noktasına gelmiştir. Bu ve bunun gibi bir çok baskı içeren yönetmeliği kabul etmiyoruz” dedi.

“ÜCRETLERDE OLUŞAN YÜZDE 60’LIK ERİME YERİNE KONSUN”

Genelgeyi “Ceza yönetmeliği” olarak değerlendiren emekçiler, dilekçede aylık bin 750 lira gelir kaybına uğramalarına, iş güvencelerinin ortadan kaldırılmasına ve angarya uygulamalarına karşı olduklarını belirtirken 16 aydır aile hekimlerine verilmeyen haklarının ödenmesini, son 10 yılda gelirlerinde yaşanan yüzde 60’lık erimenin yerine konmasını istedi.

Fotoğraflar: Evrensel

İlgili haberler
Hemşireleri ‘robot’ gibi görüyorlar

Sağlık Bakanlığı, aşılamadaki rekorla övünürken sağlıkçıların insanüstü gayretlerini görmüyor. 16 sa...

Sağlık Ocaklarından Aile Hekimliğine ne değişti?

Sağlık Ocağı sisteminden Aile Sağlığı Merkezlerine geçişin özellikle kadınların ve çocukların sağlığ...

10 Maddede ‘Aile Hekimliği’ gerçeği

Aile Hekimleri anlatıyor: Sağlıkta çığır açtık, devrim yaptık diyenler doğru söylemiyor!