8 Mart 2023 | İşyerlerinde, direniş alanlarında 8 Mart
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü işyerlerinde, hak mücadelesi veren işçilerin direniş alanlarında da sloganlarla, işçilerin taleplerini dile getirmesiyle kutlanıyor.
GENEL-İŞ ÜYESİ İŞÇİLER: GÜVENCELİ İŞ, GÜVENCELİ YAŞAM


Genel-İş İzmir şubelerinde örgütlü kadınlar 8 Mart'ta talepleri için sokağa çıktı. Alsancak Eski Leman Kültür önünde toplanan kadınlar, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesinde yürüyüş düzenledi.

Yapılan basın açıklamasında, “Türkiye’de kadınlar, geçmişten bugüne, her türlü eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı, eşdeğer işe eşit ücret diyerek, başta çalışma hayatında, işyerlerinde, sokakta ve yaşamın her alanında, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadeleye devam ediyor. Bugün depremin açtığı yaraları sarmak için de ülkenin dört bir yanında kadınlar ekonomik kriz ve depremin getirmiş olduğu eşitsizlikleri, yoksunlukları, acıları gidermek için dayanışmayı ilmek ilmek örüyor. Kadın mücadelesi, yaşamın her alanında değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyor” denildi.


Eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülkeyi, dayanışma ve mücadeleyle işçi kadınların yeniden inşa edeceği ifade edilen açıklamada, talepler şu şekilde sıralandı:

◼ Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli, güvenceli ve insan onuruna yaraşır işler yaratılmalıdır. Depremden etkilenen kadınların istihdama katılmaları için özel önlemler alınmalıdır. Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek- güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırmaya son verilmeli, güvenceli iş, güvenli yaşam koşulları sağlanmalıdır.

Kadınların istihdama katılımın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bakım ve ev işi yükünü alacak ücretsiz, nitelikli kreş ve yaşlı bakım evleri yaygınlaştırılmalı, erkek işçiler de kreş imkânlarından faydalanmalıdır. Bu talepler deprem bölgesinde de hızla hayata geçirilmelidir.

◼ Barınma en temel haktır. Deprem bölgesinde hızla kadınlara güvenli barınma imkânı sağlanmalıdır. Kadınlar ve kız çocukları için güvenli yaşam alanları oluşturulmalıdır. Deprem sonrası artacak olan şiddet, taciz ve istismara karşı özel önlemler alınmalıdır.

◼ Kadın ve kız çocuklarının temel ihtiyaçlarından olan hijyen kiti, mama ve bez vb. ürünlerin ücretsiz, düzenli ve sürekli bir şekilde deprem bölgesine ulaşması organize edilmelidir.

◼ İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa, etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

◼ ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylanmalıdır.

Fotoğraflar: Evrensel

◼ Toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışma yaşamı başta olmak üzere, yaşamın her alanında hayata geçirilmeli, kadınların karar mekanizmalarında yer almasını sağlayacak politikalar uygulanmalıdır.

◼ Kamu hizmetleri başta kadınlar ve kız çocukları olmak üzere, eşitsiz ve korunması gereken gruplar için yeniden organize edilmelidir.


GEBZE'DE KADIN İŞÇİLER FABRİKALARDAN SESLENDİ: 8 MART RUHUYLA EL ELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ


Gebze'de Türk-İş'e bağlı Petrol-İş ve DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş örgütlü olduğu fabrikalarda kadın işçiler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yan yana geldi. Kimi fabrikalarda 8 Mart'ın izin günü olması sebebiyle buluşmalar bir gün önceden yapıldı.

Copreci Beyaz Eşya fabrikası | Fotoğraf: Birleşik Metal-İş

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube’nin örgütlü olduğu Copreci Beyaz Eşya fabrikasında 8 Mart öncesi kadın işçilerle buluştu.

 Legrand fabrikası | Fotoğraf: Birleşik Metal-İş

Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube yöneticileri de örgütlü bulundukları Legrand fabrikasında kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Öte yandan Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şubede örgütlü bulunan fabrikaların kadın işçileri, şube binasında Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Betül Urhan'ın katılımıyla "Ücretli-Ücretsiz Kadın Emeği" konulu etkinlik gerçekleştirdi.

Novares | Fotoğraf: Petrol-İş

Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Novares, Araymond ve Tekno Kauçuk fabrikalarında bildiriler okundu.

Araymond | Fotoğraf: Petrol-İş

8 Mart ruhuyla dayanışmayı sürdüreceklerini belirten petrokimya işçisi kadınlar, "Evini ve yakınlarını kaybeden, felaketten olumsuz etkilenen sınıf kardeşlerimizin dertlerine ortak olmaya, yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Depremden en çok etkilenen kadın ve çocuklara 8 Mart ruhuyla dayanışma elimizi uzatacağız. İşçi ve emekçiler olarak bir yandan da çetin bir kara kışın ortasındayız. Derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Alım gücümüzün eridiği, yoksulluğun, işsizliğin arttığı, taleplerimizin yok sayıldığı, kazanılmış haklarımıza saldırıların arttığı, en demokratik hakların bile rafa kaldırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Kadına yönelik şiddet, taciz, kadın cinayetleri, mobbing uygulamaları artarak devam ediyor. Bu sorunlara karşı mücadelemizi güçlendirmek için 8 Mart ruhuyla el ele vermeye devam edeceğiz" dediler.

Tekno Kauçuk | Fotoğraf: Petrol-İş


SAĞLIK EMEKÇİSİ KADINLAR TALEPLERİ İÇİN BULUŞTU

İzmir’de ve İstanbul'da sağlık emekçisi kadınlar işyerlerinde 8 Mart’a ilişkin basın açıklaması düzenledi.

ÇAPA: DEPREM BÖLGESİNDEKİ KADINLARIN YANINDAYIZ

Fotoğraf: Evrensel

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde hastane önünde açıklama yaptı. Bu yılki 8 Mart’ı depremzede kadınlara adayan sağlık çalışanları deprem bölgesindeki kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Sağlık-İş’in çağrısıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen sağlıkçılar depremde hayatını kaybeden yurttaşlar için saygı duruşu gerçekleştirdi. Ardından söz alan SES İstanbul Aksaray Şube Eş Başkanı Yasemin Bakır, “Oradaki enkazı biz kadınlar dayanışmayla, oradaki kadınları yalnız bırakmayarak kaldıracağız. 8 Mart’ta SES olarak alanlarda olacağız. Deprem bölgesindeki kadınların yanında olacağız. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, bu düzene su taşıyanların karşısında da dimdik durmaya devam edeceğiz” dedi.

‘KADINLARIN SORUNLARI ORTAK’


Gerçekleştirilen eylemde ortak basın açıklamasını Sağlık-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Kutluca okudu. Kutluca, deprem bölgesinde her şey olağan akışındaymış gibi kadınlara sorumluluk yüklendiğini söyleyerek, “Tüm bunlar kadınların yaşadığı travmayı artırıyor. Kadınların ihtiyaçları ise arka plana atılıyor. Deprem bölgesinde olanaklar sınırlı kadınların dile getirdiği sorunlar ise ortaktır. Kadınların yağma ve cinsel saldırılara maruz kalması, kadınlar için hayati öneme taşıyan hijyen eksikliği gibi yabancı olmadığımız problemler deprem bölgesinde karşımıza çıkmaktadır” dedi. Kutluca, “166 yıl önce tekstil işçisi kadınların bedenleri hak aradığı için tutuştu, bugünse aynı hak arama mücadelemiz devam ediyor. Başka bir dünya mümkün, bu dünyayı yaratmak biz kadınların ellerindedir” diye konuştu.

DEÜ HASTANESİ: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN

Fotoğraf: Evrensel

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SES, Sağlık-İş ve Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şubenin çağrısıyla poliklinik önünde bir araya gelen sağlık emekçisi kadınlara polis engel olmaya çalıştı.

Polisin engellemesine rağmen taleplerini dile getiren kadınlar yaptıkları açıklamada, “Fabrikalar, sokaklar, işyerleri, evler, okullar kısacası yaşamın her alanı kadınların sömürüldüğü ve yok sayılmaya çalışıldığı yerler haline gelmiş durumda. İşyerlerinde, üretim alanlarında ucuz iş gücü olarak görülen yine biz kadınlar oluyoruz ve hak gasplarından fazlasıyla payımızı alıyoruz. Küçülmeye giden işyerlerinin ilk gözden çıkardığı çalışanları kadınlar olurken, haklarını arayıp sendikalı olan ya da direniş başlatan işçiler, işverenin ve yasaların gerçek yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Biliyoruz ki sömürüsüz, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik her türden gerici politikanın son bulduğu bir dünya mümkün. Bu dünyayı yaratmak biz kadınların ellerinde. Örgütlü, mücadele ve umut dolu nice 8 Martlara” denildi.

DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ: PERSONEL AÇIĞI GİDERİLSİN, 7/24 ÜCRETSİZ KREŞ İMKANI SAĞLANSIN

Fotoğraf: Evrensel

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesinde de Sağlık-İş İzmir Kadın Komisyonu, SES İşyeri Temsilciliği ve Tabip Odası üyesi kadınlar bir araya gelerek açıklama yaptı. Ortak açıklamayı okuyan Sağlık-İş İzmir Kadın Komisyonu üyesi ve İşyeri Temsilcisi Eylem Bıçak, deprem bölgesinde de kadınların eşitsizliği derinden yaşadığını ifade ederek, işyerlerinde sömürülmeye ve yok sayılmaya karşı örgütlü mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Açıklamada sağlık emekçisi kadınlar, "Eşit işe eşit ücret", "Personel açığı giderilsin", "7/24 ücretsiz kreş" yazılı dövizlerle taleplerini dile getirdi. Açıklama depremde hayatını kaybedenlere atfedildi ve anılarına saygı duruşu yapıldı. Tepecik Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçileri de açıklamaya katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ: ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE ZORUNLULUK

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ise Sağlık-İş üyesi işçiler hastane bahçesinde basın açıklaması düzenledi. Kadınların direnmek, haklarını aramak, sömürüsüz, tacize-tecavüze uğramadıkları ve katledilmedikleri bir yaşam için mücadele etmek zorunda oldukları ifade edilen açıklamada, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

DENİZLİ'DE BELEDİYE VE SAĞLIK İŞÇİLERİ: DEPREMZEDE KADINLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANSIN

Denizli’de, Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş ve Belediye-İş 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ortak basın açıklaması yaptı. Belediye-İş Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan ve Merkezefendi Belediyesi’nden kadın işçilerin katıldığı açıklama Türk-İş Denizli İl Temsilciliği önünde yapıldı. Açıklamayı Sağlık-İş Denizli İl Başkanı Pakize Güneş okudu.


Güneş, 8 Mart'ın kadın işçilerin mücadele günü olduğunu vurguladı. Deprem bölgesinde kadınların yaşadığı sorunlara da değinen Güneş, "Önlem alınması ortak talebimizdir. Yine en çok kadınların etkilendiği gerçeğinin bir kez daha yüzlere çarptığı doğal afet, savaş gibi unsurların yıkıcılığı ülkemizde ve dünyada ortadadır" dedi. Açıklama mücadele sloganları ile son buldu.


DİRENİŞ ALANINDA 8 MART ETKİNLİĞİ: GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRDİĞİMİZDE PATRONLARIN SALDIRILARINI DURDURABİLİRİZ

Tuzla Serbest Bölge’de yüzde 25 ek zam ve insanca çalışma koşulları talebiyle dokuz gündür grevde olan MATA Otomotiv işçileri 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü direnişle karşıladı. Birleşik Metal-İş'in organize ettiği, sanatçı Erdal Bayrakoğlu'nun türküleriyle direniş alanında olduğu 8 Mart etkinliğine sendika üyesi işçiler de katıldı. HT Solar işçisi kadınlar, direnişteki MKS işçisi kadınlar da Mata işçileriyle buluşarak direnişe destek verdiler.


Konserden önce konuşma yapan Bayrakoğlu, “Selam olsun 166 yıl önce işçilerin, emekçilerin hakları için mücadele eden, yaşamını yitiren dokuma işçilerine! Selam olsun memleketin her yerinden hakları için mücadele eden kadınlara, emekçilere! Yaşasın 8 Mart, yaşasın aş, ekmek, iş mücadelemiz!” diyerek emekçi kadınlara ve direnişlere selam gönderdi.


‘8 MART’TA YÜKSELEN SES, MATA İŞÇİLERİNİN SESİDİR’

Konser öncesinde Birleşik Metal-İş Mata Otomotiv İş Yeri Temsilcileri konuşma yaptı. Konuşmaya 8 Mart tarihini anlatarak başlayan temsilci “166 yıl önce yükselen bu ses bugün Tuzla’da işi, ekmeği, çocuklarının geleceği için direnişte olan, mücadele eden MATA işçilerinin sesidir” dedi.
Konuşmadan birkaç saat önce Pendik’te katledilen kadını da anan temsilci sözlerine “Eyleme, onura, sevince susadık. Köleleştirildik, özgürlüklerimiz kısıtlandı, öldürüldük, gömüldük. Ama vardık, varız, var olacağız. İsyan ettik, isyanımızın izlerini bıraktık. Bugün Pendik Güzelyalı’da, erkek şiddetiyle kocası tarafından bir kadın arkadaşımızın öldürüldüğünü öğrendik. Biz bugün o kadın arkadaşımız için buradayız. Biz bu dünyayı değiştireceğiz. Kendi ellerimizle yoksulluğun, şiddetin olmadığı bir düzen yaratacağız” diyerek devam etti.

‘EŞİT BİR DÜNYA KADINLARLA MÜMKÜNDÜR’


İlk konuşmacıdan sonra söz alan diğer temsilci, “Biz kadınların sözü var. Biz kadınların örgütlü gücü var. Biz kadınların emeği var. Ne mutlu Birleşik Metal-İş Sendikası’na, ne mutlu bir arada mücadele ettiğimiz yol arkadaşlarımıza! Kadınların hayatın hemen her alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, sömürüye, şiddete, tacize, tecavüze maruz kalmaktadır. Kadınlar sınıfsal, ulusal, cinsel bir sömürü düzenine mecbur bırakılmak istenmektedir. Evde, sokakta, iş yerinde, okulda sırf kadın yani olduğumuz için ayrımcılığa uğruyoruz” diyerek sözlerine başladı.
Eşit ve özgür bir dünyanın ancak kadınların mücadeleye katılmasıyla mümkün olduğunu söylerken “Bizler kendi kaderimizi kendi elimize alabilmek için, erkek egemen sistemin saldırılarına karşı bulunduğumuz bütün alanlarda ses çıkarmaya, örgütlenmeye, itiraz etmeye ve mücadele etmeye çalışıyoruz. Gücümüzü birleştirdiğimizde patronların saldırılarını durdurabiliriz” dedi.

KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARINA KARŞI DİRENEN MATA İŞÇİLERİNE EMEP'TEN DAYANIŞMA ZİYARETİ

Fotoğraf: Evrensel

Direnişin 9. gününde Mata işçilerini ziyaret eden Emek Partisi İstanbul İl Örgütü mücadeleyi birlikte büyütme çağrısı yaptı.


İşçileri ek zam mücadelelerinde yalnız bırakmayan Emek Partisi, “Mata işçisi yalnız değildir” sloganlarıyla işçilerle buluştu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla da direnişteki kadın işçilerle birlikte pasta kesti. Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, direnişteki işçilerle görüşerek, “Talepleriniz çok haklı talepler. Bu koşullarda ek zam talep etmekten başka bir çare yok. O yüzden biz Emek Partisi olarak İstanbul’da, her yerde bu direnişi duyurmaya, yanınızda olmaya, bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” diyerek işçileri selamladı. “Bugün ziyaretimizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk gelmesi de hakikaten çok önemli” diyen Barbaros, kadın işçilerin 8 Mart’ını kutladı.

Fotoğraf: Evrensel

Emek Partisi yönetici ve üyeleriyle birlikte halay çeken işçiler, “Direne direne kazanacağız”, “Mata Mata işçisi direnişin simgesi” sloganlarıyla seslerini yükseltti. İşçiler, dayanışma ziyaretlerine ilişkin, “Bizim için direnç ifade ediyor. Dışarıdan gelen destek bizim birliğimizi, mücadelemizi büyüyor” dediler.

Direnişin 9. gününde CHP Tuzla Örgütü temsilcilileri ve yöneticileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de Mata işçilerini ziyaret etti.


AYDIN’DA BELEDİYE İŞÇİSİ KADINLARDAN 8 MART MESAJI

Aydın Efeler Belediyesi’nde çalışan kadın işçiler DİSK Genel İş Sendikasında örgütlenip, yeni şube olmuşlardı.  Aydın DİSK Genel İş Şube Başkanı Sibel Özhan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Aydın Efeler Belediyesi temizlik işlerinde, park-bahçe işlerinde ve Efeler belediyesi %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün fabrikasında çalışan kadın işçilerle buluşmalar gerçekleştirdi. Kadınların örgütlü mücadelesinin önemine vurgu yapan Özhan, “Sendikamızla birlikte kadınlar güç olacağız” diyerek kadın işçilere karanfil dağıttı.

Belediye işçisi kadınlar Ekmek ve Gül aracılığıyla tüm kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü mesajlarını izlemek için TIKLAYIN

İL İL 8 MART EYLEMLERİ | 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ülkenin dört bir yanında kadınlar rant düzeninin yarattığı yıkıma, haklarına ve hayatlarına yönelik saldırılara karşı sokakta... TIKLAYIN

İlgili haberler
İl il #8Mart2023

Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar sokağa çıkarken, deprem bölgesiyle dayanışma çağrıları da yüks...

Emekçi kadınların direniş ve örgütlenişinin tarihe...

8 Mart’ı kim, nasıl ilan etti? 8 Mart’ı 8 Mart yapan ‘öz’ neydi? Tarihi arka planıyla 8 Mart’ı emekç...

İşte bunlar hep kapitalizm

Bir yandan bu iktidardan kurtulmaya çalışırken, onu da aşan, gerekirse o reisle değil de bu reisle y...