Sovyet Rusya

GÜNÜN POSTERLERİ: Afişlerle Sovyet kadınları

Ekim Devrimi ile binlerce yıldır erkeğin kadın üzerindeki egemenliğine son verip; kadının hukuksal, toplumsal ve ekonomik anlamda eşitliğe kavuşması için atılan adımları afişlerle hatırlayalım.

GÜNÜN ŞARKISI: Kızıl Ordu’nun küçük vokali Valeria'dan Katyuşa

Bir halk şarkısı olarak bilinen Rus şarkısı Katyuşa sözlerini ve ismini bir kadının bekleyişinden alır...