moto kurye

Kuryelik yapan Cansu: Çalışma koşulları çok ağır, taciz, tehdit bizi bitmiyor

Kurye olarak çalışan Cansu ile çalışma koşullarının zorluğundan, güvencesiz çalışma koşullarından, eşitsiz koşullarda çalışmaktan bahsettik.