hasta bezi

Hasta alt bezi yardımı azaldı: ‘Bezleri bölerek kullanıyorum’

Hasta alt bezi kullanması gereken hastalar günde ortalama 4 bez kullanıyor. Devletin raporlu hastalara destek sunduğu bez yardımı ihtiyacı karşılıyor mu? Hasta bezi kullanan Zeynep yanıtlıyor.