GÜNÜN KADINI: Florence Kelley
Florence Kelley, çocuk hakları, sekiz saatlik iş günü, ücret köleliği gibi konularda, toplumu yakından ilgilendiren konuların reformlarının yapılmasında öncülük etti.

ABD’li politik reformcu, işçi kadınların ve çocuk işçi haklarının savunucudur. Babası kölelik aleyhtarı William Darragh Kelley’di. On altı yaşında ilk kadın öğrenci olarak Cornell üniversitesine girdi, Çocuk işçilerin kötü durumuyla ilgili tezlerini burada yazdı ve yoksul ailelerin çocuklarının iyi bir eğitim görmesi için çaba harcadı. Sonra Pennsylvania Üniversitesinde okumak istediyse de kadın olduğu gerekçesiyle buraya kabul edilmedi.

Bunun üzerine İsviçre’ye gitti ve Zürih’te hukuk okudu. Burada Karl Marx’ın etkisinde kaldı ve ateşli bir sosyalist oldu.

1844'te Engels’in İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu adlı eserini İngilizceye tercüme etti.

1891’de Chicago’ya yerleşti. Hull House'da çalıştı. İllinois valisi tarafından çoğunluğunu kadın çalışanların oluşturduğu tekstil atölyelerindeki koşulları incelemek üzere görevlendirildi. Onun raporu sayesinde İllinois'de kadınların çalışma saatleri azaltıldı ve en küçük çalışma yaşı 14 oldu, sonrasında baş müfettiş olarak atandı, özellikle kadın işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği koşulları üzerine çalışma yapan Ulusal Tüketiciler Birliği genel sekreterliği yaptı. Bu birlik Radyum Kızları olarak bilinen kadın işçilerin hak mücadelesinde onların yanında olmuş, onlara avukat desteği, yasal süreçlerde destek gibi noktalarda müdahil olmuştur.

Florence Kelley, sosyal ve politik bir reformcu olarak tanınmaktaydı. Çocuk hakları, sekiz saatlik iş günü, ücret köleliği gibi konularda, toplumu yakından ilgilendiren konuların reformlarının yapılmasında öncülük etti.1899 yılında kurulmuş olan Ulusal Tüketiciler Birliği’nin ilk genel sekreteri olarak görev yapan Florence Kelley, 1909 yılında Renkli (siyah) İnsanların Gelişimi Ulusal Birliği’nin yani NAACP’nin kurulmasına önemli katkıda bulundu. Irksal eşitlik konularında önemli çalışmalar yaptı.17 Şubat 1932 yılında ise hayata veda etti.

İlgili haberler
Nazilere karşı direnişin doktoru Muriel Gardiner B...

Nazi Almanya’sında baskılara ve tüm tehlikelere rağmen cesaret sergileyen, devrimci sosyalistlerin s...

Nazilere direnen doktor Margarete Blank

Bir meslektaşının ihbarı sonucu Naziler tarafından 8 şubat 1945'te idam edilen Dr. Margarete Blank’i...

Nazi avcısı Beate Klarsfeld

Eşiyle birlikte Nazi katillerinin izini süren, onların yakalanması, suçlarının açığa çıkması ve tutu...