28 ülkeden 70'den fazla örgüt: 'Zaman, üreme haklarını savunmak için harekete geçme zamanıdır'
ABD'de kürtajı anayasal hak haline getiren kararın iptal edilmesi Avrupa'da da endişe uyandırdı, kürtaja erişimin yaygınlaştırılması için somut adımlar atılması çağrısı yapıldı.

28’den fazla Avrupa ülkesinden 70’ten fazla örgüt, ABD’de kürtajı ülke genelinde yasal hale getiren Roe vs. Wade kararının Yüksek Mahkemece iptalinin ardından hükümetlerini Avrupa’da kürtaja erişimi yaygınlaştırmaya yönelik somut adımlar atmaya çağırdı.

“Avrupa’da faaliyet gösteren yerel ve uluslararası kadın, insan, cinsel sağlık ve üreme hakları örgütleri olarak alınan bu kararla Birleşik Devletler’de temel üreme haklarından biri ellerinden alınan ve bu haktan vazgeçmemekte ısrarcı olan milyonlarca insanla dayanışma gösteriyoruz” şeklinde başlayan açıklamada bu kararın ABD’deki insanların hayatları ve sağlıkları üzerinde yaratacağı yıkıcı sonuçlardan endişe duyulduğu belirtildi. Bu yıkıcı etkilerden en sert şekilde etkilenecek grupların da siyahlar, taşrada yaşayanlar, gençler ve gelir düzeyi düşük olanlar, halihazırda sağlık hizmetlerine erişimde ayrımcılığa uğrayan kesimler olacağı ifade edildi.

2022’de Avrupa genelinde bütün ülkelerde kürtaj yasal bir hak olsa da pek çok ülkenin kürtajı belli bir kapsamın dışında suç sayarak, kürtaj için zorunlu bekleme süreleri dayatıp, kısıtlayıcı zaman sınırları şart koşarak, kürtajın nerede ve kim tarafından yapılacağını kısıtlayarak ve birden fazla doktor veya savcılık makamlarını dahil ederek üçüncü taraf yetkilendirmesini dayatarak bu hakka erişimi kısıtlayan yasa ve yönetmeliklere sahip olduğu ifade edildi.


Bu tarz çağdışı tıbbi kısıtlama ve engellemelerin bir insan hakkı ihlali olduğunun altı çizilirken bu tarz uygulamaların zamanın çok önemli olduğu bu hizmete erişimi yavaşlatmaktan başka hiçbir amacının olmadığı belirtildi. Bu tarz uygulamaların aynı zamanda uluslararası insan haklarının ve Dünya Sağlık Örgütü’nün işaret ettikleriyle de çeliştiği ifade edildi.
Bugün yalnızca Andorra, Lihtenştayn, Malta, Polonya ve Monako gibi çok az sayıda Avrupa ülkesinde kısıtlayıcı yasaların olduğu belirtilirken üreme haklarına ve kürtaja erişimi yaygınlaştırmaya yönelik duyulan ihtiyacın kıta genelinde sürdüğü ifade edildi.

“Zaman, cinsel hakları ve üreme haklarını savunmak için harekete geçme zamanıdır” şeklinde sonlanan açıklamada, karar mercileri ve yasama organları, kürtaja erişimdeki engellemeleri gidermeye ve yeni girişimlere öncü olmaya çağrıldı.

İlgili haberler
ABD'de kürtaj hakkına saldırı | Dilruba Taş ABD'de...

Ekmek ve Gül'den Dilruba Taş, ABD'de kürtaj hakkına dönük saldırıların ne anlama geldiğini ve bu sal...

ABD’de kürtaj yasağının önünü açacak olan karar pr...

ABD Yüksek Mahkemesi kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması ve kürtaj yasağının önünü açacak karara...

AMERİKA’DA KÜRTAJ HAKKINA SALDIRI: Kürtaj yasağı k...

ABD’de 1970’lerden bu yana uygulanan kürtaj yasası, Amerikan Yüksek Mahkemesinin muhafazakâr üyeleri...