GÜNÜN RAKAMI: Almanya’da da ev işi kadın işi
Kadınlık her yerde aynı! Almanya’da çalışan kadınların yüzde 69’u, evli olmasına rağmen çocuklarını tek başına yetiştirdiğini düşünüyor.

Reingold Enstitüsü’nün 1000 kadın ile yaptığı ankete göre kadınların onda dokuzu kendilerini ailenin tüm işlerini organize eden ve yapan olarak görüyor. Yarısı, eşinin ilgisizliği nedeniyle sorunları danışma gereği bile duymadan tek başına çözüyor.
Kadınların üçte biri ise eşini çocuk bakım ve eğitiminde yardımcı olarak değil ek bir çocuk olarak değerlendiriyor.
Çocuk, meslek ve aile yaşamı kadınların baskı altında kalmasına ve önemli bir bölümünde aile ve çocuk tercihini yapmak zorunda kalıp işinden ayrılmasına yol açıyor. Kadınların sadece dörtte biri, işinden evine döndüğünde dinlendiğini düşünüyor. Kadınların işi, para kazanmak için çalıştıkları iş sonrası; temizlik, yemek yapmak, çamaşır yıkamak, ütü yapmak, çocuklarına bakmak, ev ödevlerinde yardım etmek, eşinin ihtiyaçlarını karşılamak şeklinde devam ediyor.