SES temsilcisi Günseli Uğur’un basına demeç verdiği için aldığı ceza iptal edildi
DEÜ Rektörlüğünün, basına demeç verdiği gerekçesiyle SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur’a iki kez verdiği kınama cezası 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Dokuz Eylül Üniversite Rektörlüğünün, basına demeç verdiği gerekçesiyle SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur’a iki kez verdiği kınama cezası İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Cezanın iptalini ve yargı sürecini sendika Avukatı Hasan Hüseyin Evin ve Günseli Uğur ile konuştuk.

Rektörlük tarafından SES İşyeri Temsilcisi Uğur’a savunması alınmadan ceza verilmesini değerlendiren Avukat Hasan Hüseyin Evin, “6. İdare Mahkemesi’ne, Uğur’un savunması alınmadan verilen cezanın 657 Sayılı DMK’nın ‘Savunma hakkı’ başlıklı 130. Maddesinin ihlali olacağını savunmuştuk. İdare Mahkemesi bu hakkın ihlalini teyit etti” dedi.

Disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra belli yasal süreler içinde ilgili memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması gerektiğini söyleyen Evin, “Uğur’a isnat edilen fiil, söz konusu fiili ve kapsamında kaldığı yasa maddesi belirtilmek suretiyle usulüne uygun şekilde ve sürede yazılı savunma hakkı tanınması, sonrasında disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylemin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanarak eylemine uygun olan disiplin cezası maddesinin tayini ve uygulanması gerekiyordu. Fakat, bu hakların hiçbiri müvekkilim Uğur’a tanınmadı” diye konuştu.

‘İTİRAZIMIZ SENDİKAL HAK, DÜŞÜNCE VE ÖZGÜRLÜĞÜ TEMELİNDE’

Cezanın iptal edilmesinin yeterli olmadığının altını çizen Evin, hak kullanımından ibaret eylemlerin işveren tarafından disiplin soruşturmasına konu edildiğini söyledi. Evin, “Mahkemenin kararı bu yönden eksiktir. Kararı olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. İdare, sendika temsilcisi Uğur’un sendikal haklarını ve düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanmasını yok saymıştır. Hak ihlallerine ilişkin görüşlerini sendika temsilcisi sıfatı ile kendisi ile röportaj yapan basın-yayın kuruluşları aracılığıyla ifade ettiği için birden çok disiplin soruşturması açmış ve savunmalarını dikkate almayarak hukuka aykırı şekilde disiplin cezası vermiştir. İtirazımız sendikal hak, düşünce ve özgürlüğü temelinde olacaktır” dedi.

‘HUKUKSUZLUK TESCİLLENMİŞTİR’

Uğur’a uygulanan sürgün, açığa alma, savunma almadan ceza verilmesi gibi durumların hukuk dışı olduğunu söyleyen Evin, “Bu hukuksuzluk kabul edilebilir değil. Bu açık bir mobbingdir. Bir işyeri temsilcisini sendikal faaliyetten alıkoymak, çalıştığı hastaneye ve ikametgahına çok uzak bir yerde bulunan ve az sayıda çalışanı olan Aile Sağlığı Merkezine sürgüne gönderen Hastane Rektörlüğü açıkça hukuksuzluğu sürekli hale getirmiştir. Bu uygulamaların hepsi yargı önünde lehimize sonuçlanmış, hukuksuzluk tescillenmiştir” dedi.

‘HAK ARAMA MÜCADELESİNE DEVAM EDECEĞİZ’

Cezaları yargı tarafından iptal edilen DEÜ SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur ise “Yaklaşık bir buçuk yıl süreçte 20’nin üstünde sarı zarf teslim aldım. Bunların 7-8 tanesi soruşturma ve hepsi cezayla sonuçlandı. Kınama, görev yeri değişikliği, açığa alma, kademe kesme gibi cezalar aldım. Bütün cezalar bir bir iptal oluyor. Hepsi aslında amacın baskı ve mobbig olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Sendikal haklarımıza sahip çıkmamız, bunları hem hukuk alanında hem de sadece SES’in değil birleşik mücadele ile alanlarda sendikal haklara sahip çıkan eylemler yapmamız sonucu bu davalar kazanılıyor. Bizler hukuksuz bir şey yapmadık. Sağlık emekçilerinin sorunlarını dile getirmek için sendikal eylemliklerde bulunduk. Bundan sonra da hak arama mücadelesinde elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Her ceza sonrası sağlık emekçilerin hak arama mücadelesinin arttığını da hatırlatan Uğur, “Baskı ve cezalar bizleri yıldıramaz, mücadelenin önünü açıştır” dedi.

Fotoğraf: Dilek Omaklılar/Ekmek ve Gül

İlgili haberler
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hemşire Günseli Uğur’...

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İşyeri Temsilcisi Hemşire Günseli Uğur’un sürülmesine ilişkin TBM...

Sağlık emekçisi Günseli Uğur ve Arzu Sert anlatıyo...

Sağlık emekçilerini andıkları için ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ gerekçesiyle açığa alı...

Sağlık emekçileri eylemde| Sağlıkta g(ö)rev günü

Sağlık emekçileri bugün hizmet üretmiyor. Çalışma koşullarının ağırlaştığına ve sağlık sisteminin çö...