Sağlık çalışanları eylemde| 'Sağlık ekip işidir'
'Sağlık işi ekip işidir' diyen sağlık emekçileri 'hiçbirimiz geçinemiyoruz' diyerek Türkiye'nin pek çok ilinde yaptıkları eylemde sadece hekimlere düzenleme çıkmasına karşı zam talep etti.

Bütün sağlık çalışanlarına müjde olarak sunulan yasadan yalnızca hekimlere düzenleme çıktı. "Sağlık işi ekip işidir" diyen sağlık emekçileri "hiçbirimiz geçinemiyoruz" diyerek Türkiye'nin pek çok ilinde yaptıkları eylemde zam talep etti.

TEPKİLER SONRASI KANUN TEKLİFİ ERTELEDİ
Tepkiler sonrası hekimlere ek gösterge zammı içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kanun teklifinin, Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gelen talepler üzerine, sağlık emekçilerinin özlük haklarında iyileştirme yapmak için tüm siyasi parti gruplarının mutabakatıyla teklife yeni maddeler ihdas edildiğini belirtti. Elitaş, "Bu ihdası müteakiben Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi" dedi.
İSTANBUL OKMEYDANI: 'HEP BİRLİKTE SEFALETE MAHKUM EDİLDİK'

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde çalışan sağlık emekçileri sadece hekimlere yönelik yapılan düzenlemeyi protesto etti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Sağlık-Sen (TSS) üyesi emekçiler sefalete mahkum olmayacağız diyerek ortak açıklama yaptı. Zam talebiyle bir araya gelen işçiler adına açıklamayı SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak okudu.

Yapılan düzenlemeyle hekim dışı sağlık emekçilerinin yok sayılarak ekip ruhunun bozulduğunu söyleyen Fadime Kavak, "Kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi rakamlardan bağımsız, 39 branşta hizmet veren sağlık emekçisini devre dışı bırakmış, aradaki rakamsal uçurumu iyice derinleştirmiştir. Son 20 yıldır sağlık hizmetini tamamen piyasa koşulları ile yöneten iktidar, biz sağlık emekçilerini hasta ile karşı karşıya getirmiş, bunun sonucunda sağlıkta şiddeti tırmandırmıştır. Yapılan bu son düzenlemede ise ekibi kendi içinde bölüp, zaten oldukça kötü olan koşullarımızı daha da kötüleştirerek bize üvey evlat muamelesi yapmıştır" dedi.

Sağlık emekçilerinin aldığı maaşın yoksulluk sınırının çok altında kaldığını belirten Kavak, "Hep birlikte sefalete mahkum edildik. Değil konforlu yaşamak günlük zorunlu ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamaz duruma geldik. Biz sağlık emekçilerinin çalışma koşulları her geçen gün ağırlaşırken aldığımız ücretler düşmekte, tuttuğumuz nöbetin parasını dahi alamayıp zorunlu izin kullandırılıyoruz" diye konuştu.
'SESİMİZİ DUYMAZSANIZ HİZMET ÜRETMEYECEĞİZ'
İki gündür Türkiye'nin farklı hastanelerinde sağlık emekçilerinin hastane önlerinde taleplerini anlatmaya çalıştığına değinen Kavak, "Sesimizi duyun, taleplerimizi dikkate alın, aksi halde üretimden gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmeyeceğiz" dedi. Ardından Kavak, sağlık emekçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:
-Sahada iş barışını bozan, performans sistemi kaldırılarak bütün ödemeler tek kalemde yapılsın.
-Sabit ücretlerimize gerçek enflasyon oranında ek zam verilerek yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın.
-4-B süresiz sözleşmeli ve 3+1 sözleşmeli çalışan arkadaşlarımız kadroya alınsın.
-Hastanelerde bütün sağlık emekçilerinin çocuklarını güvenle bırakabileceği kreşler açılsın.
-Ek gösterge seçim vaadi olmaktan çıkarılıp 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın.
-Vergi dilimi soygununa son verilerek asgari ücretten vergi alınmayıp, bunun üstündeki gelirimizde yüzde 10’a sabitlensin.
-Gıda, elektrik, doğal gaz gibi zorunlu temel ihtiyaç kalemlerinden dolaylı vergiler kaldırılsın.

“Son olarak sağlık bir ekip işidir, bu ekibin ruhunu ve iş barışını bozmayın, diyoruz” denildi.

İZMİR: 'İŞ BARIŞIMIZI BOZAN UYGULAMALARI KABUL ETMİYORUZ'

SES İzmir Şube, İzmir Tabip Odası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, İzmir Eczacı Odası, Diş Hekimleri Odası ve Tüm Rad Der, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde “Sağlık ekip işidir” diyerek basın açıklaması düzenledi.

Kurumlar adına ortak basın açıklaması okuyan SES İzmir Şube Eş Başkanı Nursel Yücesoy, “Yıllardır verdiğimiz mücadelemizde sağlık alanının bir ekip işi olduğunu, tüm sağlık emekçilerinin insanca yaşayacak ücretler alması gerektiğinin söylüyoruz” dedi.

Ek göstergenin tüm sağlık emekçilerine uygulanmasını talep ettiklerini dile getiren Yücesoy, “Sağlık Bakanı’nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz. Tüm bu koşullarda biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sokakta, alanda iş yerlerimizde sesimizi daha gür çıkaracağız, mücadelemizi daha da büyüteceğiz” diye ekledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde SES, İzmir Tabip Odası, Genel Sağlık-İş, Sağlık-İş, Birlik, Eğitim Sen ve Eğitim İş ortak açıklama yaptı. Hastane girişi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, sağlık ekip işi olduğunu vurgulayarak, bakanlığın ayrımsız tüm sağlık çalışanlarının ücretlerine zam yapması gerektiğini söyledi.

Sık sık “Sağlık ekip işidir ayrıştırmayın” sloganları atılırken, “İş barışımızı bozan adaletsiz uygulamaları kabul etmiyoruz. Ayrıştırmadan, hepimiz için iyileştirme yapılsın. İdari personelin hak gasbına ve vergi adaletsizliğine son verilsin. Zamlar geri alınsın, temel tüketim ürünlerindeki vergiler kaldırılsın. İnsanca yaşayacak ücret için ek zam, ek ödeme değil, döner sermaye değil tek ödeme ve tüm sağlık emekçileri için yıpranma payı istiyoruz” denildi.

Ayrıca, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selçuk Devlet Hastanesi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde çalışan sağlık emekçileri de bakanlığın kararı protesto etti.

İZMİR’DE ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARI 2 SAATLİK İŞ BIRAKTI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde SES, Sağlık-İş ve Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık emekçileri, sağlık bakanlığının ek gösterge ve ücret artışıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
Bakanlığın “müjde” olarak açıkladığı kararın iş barışını bozduğunu dile getiren sağlık emekçileri bugün sabah 2 saat iş bıraktı. Ayrıca 6 Aralık pazartesi günü tüm gün iş bırakma çağrısında bulunuldu.
astane başhekimlik önünde bir araya gelen sağlık emekçileri hastane bahçesinde alkışlarla AMATEM binasına yürüyüş gerçekleştirdi. Sağlık emekçileri adına basın açıklamasını Türk Sağlık-Sen yöneticisi Tolga Değerli ve SES İşyeri Temsilcisi Cengiz Tekçam okudu.

MANİSA: BÜTÜN ÖDEMELER TEK KALEMDE YAPILSIN

SES Manisa Şubesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünde “Sağlık işi ekip işidir. Yapılan iyileştirmeler ayrımsız olarak tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yapılmalıdır” diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama Manisa Tabip Odası da destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan SES Manisa Şube Eş Başkanı Pehlivan, “Hekim dışı sağlık emekçileri yok sayılarak ekip ruhu bozulmuştur, iş barışımız bozulmuştur” dedi.

BURSA: SAĞLIK EMEKÇİLERİ İŞ YAVAŞLATTI

"Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine ayrımsız ek zam" diyen sağlık emekçileri Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde açıklama yaparak iş yavaşlattı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası hastane önlerinde yapılan eylem sonrası sendika binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. "Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Sağlık Bakanı’nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın” denildi.

DERSİM'DE DE İŞ YAVAŞLATMA EYLEMİ YAPILDI

Dersim'de Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) şubesi, iş barışını bozan adaletsiz uygulamalara karşı bugün 11:00-13:30 arası iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirdi. Ardından12.30'da Devlet hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. "Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz" denildi.

ELAZIĞ: AYRIMSIZ TÜM SAĞLIKÇILARA ZAM

SES Elazığ Şubesi sağlık bakanlığının sadece bir meslek grubuna zam yapılmasını kınayarak bir basın açıklaması yaptı. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yapılan açıklamada "Yaptığımız mesleğin riski düşünülerek maaşlarımıza gerekli zamlar meslek grubu gözetilmeden ayrımsız tüm sağlık çalışanlarına yapılmalıdır" denildi.

EDREMİT: EKİP ANLAYIŞINI ZEDELEYECEK BOYUTTA

Balıkesir’de Edremit Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık emekçileri basın açıklaması yaptı. Saat 12.30 da Hastane önünde toplanan emekçiler "Geçinemiyoruz, tükeniyoruz" dedi.

Manşet fotoğraf: Damla Kırmızıtaş/Evrensel

İlgili haberler
Sahi kadınlar sağlık hizmeti alabiliyor mu?

Sağlığa zam geldi! Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemek zorunda olduğumuz katkı payları art...

Fransa'da sağlık çalışanları 'sağlık sisteminin yı...

Hükümetin yeni sağlık politikaları ile halkın sağlık hizmetine ulaşmasının önünün kapatıldığını beli...

Sağlık emekçisi kadınlar: Kuru ekmek zammı değil,...

Sağlık emekçileri Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi, insanca yaşanacak bir ücret ta...