Malatya Demokratik Kadın Platformu: İstanbul Sözleşmesi bizim
Malatya Demokratik Kadın Platformu, yaptığı açıklamayla Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi kararına tepki gösterdi.

Malatya Demokratik Kadın Platformu, Eğitim Sen Malatya Şube binasında “İstanbul Sözleşmesi bizimdir, ret kararını reddediyoruz!” diyerek basın toplantısı yaptı. Platform adına basın metnini okuyan Ses Malatya Şubesi Kadın Sekreteri Elif Bali, “KESK ile KESK’e bağlı sendikaların açtığı davalar ve açılan tüm diğer davalarda da kararnamenin yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi. Bu arada kadına yönelik şiddet başta evlerde, işyerlerimizde, sokakta ve yaşamımızın tüm alanlarında artarak devam etti... Verilen bu hukuksuz kararın iktidar tarafından gerçekleştirilen kadın düşmanı bir hamle olduğunu, yaşamlarımızın ve hak mücadelemizin yok sayılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bu kararla Danıştay, tek adam iktidarının meclisi devre dışı bırakarak istediği her kararı alabileceğini, istediği her uluslararası sözleşmeden kafasına göre çekilebileceğini göstermiştir. Bu nedenlerle bu kararın, kadınlar nezdinde, toplum nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur ve kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

Bali, “Sözleşmeden imzanın çekilmesinin hemen ardından gelen nafaka yasası düzenlemeleri AKP’nin kadın düşmanı politikalarını güçlendirmek için kadın kazanımlarına dönük saldırılarını ve kadın düşmanı politikalarını devam ettireceğini göstermiştir. Diyanet, tarikat, cemaatler, Memur-Sen ve bazı yandaş sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü lobi faaliyetlerine de baktığımızda bu saldırıların artarak devam edeceğini görebiliriz. Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi kararı birçok tehdidi barındırmaktadır. Türkiye’nin taraf olduğu yüzlerce uluslararası sözleşme var ve bunların hepsi kanun hükmündedir. Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararına göre Cumhurbaşkanı bir gecede yüzlerce kanunu tek bir cümlelik kararla kaldırabilir, böylelikle imzacısı olduğumuz tüm uluslararası sözleşmelerin güvencesini yok edebilir” diye konuştu.

Danıştay kararının hukuki değil siyasi olduğunu söyleyen Bali sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, kadınlar olarak cinsiyeti, cinsel kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle kimsenin ayrımcı uygulamalara maruz kalmadığı eşit ve özgür bir yaşamı savunmaktan, kadınların mücadele ile elde ettiği kazanımlara sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi kadınların şiddete, tacize, tecavüze karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en somut kazanımıdır. ‘İstanbul Sözleşmesi Bizim’ diyen tüm kadınların beyan ve iradelerine rağmen İstanbul Sözleşmesinin tek adam kararıyla feshi ve Danıştay 10. Dairesinin verdiği hukuksuz ret kararı biz kadınlar açısından yok hükmündedir. Danıştay 10. Dairesi’nin bu hukuksuz kararını temyize, Anayasa Mahkemesi’ne taşınacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dâhil bütün hukuki süreçleri işleteceğiz. Aynı zamanda sokakları, meydanları, işyerlerini terk etmeyerek mücadele ile kazandığımız İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, Istanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!”

Fotoğraf: Ekmek ve Gül