Seçim 2023
KESK Kadın Meclisi: Yoksulluğa, güvencesizliğe, şiddete karşı kadınlar mücadelede buluşuyor
KESK Kadın Meclisi ‘Yoksulluğa, güvencesizliğe, şiddete karşı kadınlar mücadelede buluşuyor’ diyerek 25 Kasım’a hazırlanıyor.

Kadınlar, şiddetin, yoksulluğun, işsizliğin, savaşın karşısında; hakları ve hayatları için seslerini yükseltmek için 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününe hazırlanıyor. KESK Kadın Meclisi de bu yıl “Yoksulluğa, güvencesizliğe ve şiddete karşı kadınlar mücadele buluşuyor” sloganıyla 25 Kasım haftası boyunca il il eylem ve etkinlik planları yapıyor. KESK Kadın Meclisinin çağrısı ve programı şöyle:

Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlik ve ayrımcılığın derinleşerek devam ettiği, dünyanın dört bir yanında baskıcı devlet politikalarının kadınlar üzerinde şiddetini eksik etmediği bir ortamda biz kadınlar 25 Kasım’a giderken; diktatörlüğe, militarizme ve erkek egemenliğine karşı mücadelenin simgesi olmuş Mirabel kız kardeşleri saygı ve minnetle anıyoruz. Mirabel kardeşlerin bıraktığı miras bugün tüm dünyada adeta kelebekçesine kanat çırparak özgürlüğe uçmayı sürdüren milyonlarca kadının mücadelesine ışık tutmaya devam ediyor.
Ataerkil kapitalizmin sistematik olarak artırdığı saldırıları, erkek- devlet -sermaye işbirliğinde cinsiyetçi, gerici ve militarist dışavurumlarla biz kadınları daha fazla şiddete ve güvencesizliğe mecbur kılmak istiyor. Ülkemizde tek adam rejimine geçişle birlikte bin bir bedelle kazandığımız haklara dönük saldırılar artarak devam ederken, etkisini gün geçtikçe arttıran ekonomik krizle birlikte bize dayatılan yoksulluk ve şiddetle yaşamaya alışmamız isteniyor.
Milliyetçiliği, muhafazakârlığı ve savaş politikalarını arkasına alarak uygulanan neoliberal ekonomik uygulamalar cinsiyet ayrımcılığını pekiştirip derinleştirirken, kadın emeği esnek parçalı istihdamın vazgeçilmez unsuru haline getirilerek değersizleştiriliyor. Ekonomik krizin faturasını bir yönüyle esnek-güvencesiz çalışmayı yaygın hale getirerek kadın emekçilere kesmeye çalışan AKP iktidarı, sosyal güvenlik kesintileriyle de kadınların eve kapanarak erkeğe ve devlete daha fazla bağımlı hale getirilmesi arayışlarına hız kesmeden devam ediyor.
Her türlü baskı ve sindirme çabasına rağmen biz kadınlar bugün dünyanın dört bir yanında yine ”şiddetin olduğu her yerde direniş de vardır” diyerek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, gericiliğe, savaşa, militarizme, ırkçılığa ve faşizme karşı; kadın dayanışmasından güç alarak susmuyor, sesimizi, isyanımızı çığlığa dönüştürerek sesleniyoruz: Yoksulluğa, Güvencesizliğe ve Şiddete Karşı Mücadelede Buluşuyoruz! Bu şiarla, 19-25 Kasım tarihleri arasına bir haftaya yayılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü programının tüm yerellerde işyerlerinde ve alanlarda kitlesel eylem-etkinliklerle örgütlenmesi için çalışmalar yürüteceğiz.

* Hafta boyunca iş yerlerinde kurulacak stantlarda bildirilerimizi dağıtacak, işyeri yemekhanelerinde, toplantı salonlarında hazırlanan bildirilerimizi okuyarak kadın emekçileri alanlara çağıracağız.
* 20 Kasım Salı günü işyerleri önünde basın açıklamaları yapacağız.
* 22 Kasım Perşembe günü tutuklu kadın üyelerimize dayanışma kartları göndereceğiz.
* 24 Kasım Cumartesi günü “Biz Kadınlar Krizin Yükünü Taşımayacağız” konulu söyleşiler, paneller, film gösterimleri, kadın buluşmaları düzenleyeceğiz.
* 25 Kasım Pazar günü tüm illerde kadın platformlarıyla, siyasi partilerden, emek meslek örgütlerinden kadınlarla ortak meşaleli yürüyüşler, basın açıklamaları, oturma eylemleri ve mitingler örgütleyeceğiz.
* Bir hafta boyunca şube binalarımıza “YOKSULLUĞA GÜVENCESİZLİĞE VE ŞİDDETE KARŞI KADINLAR MÜCADELEDE BULUŞUYOR” yazılı pankartlar asacağız.
* Krizin faturasının emekçilere kesilmeye çalışıldığı, ekonomik daralma ve sendikalaşma bahaneleriyle işten çıkarmaların yoğunlaştığı bu süreçte pek çok yerde işçi direnişleri büyümüş, bu direnişler faşizan saldırıların hedefi olmuştur. Bu nedenle tüm illerde var olan işçi direnişleriyle dayanışma amaçlı kadınlarla buluşma etkinlikleri, destek ziyaretleri gerçekleştireceğiz.

Biz KESK’li kadınlar; sözümüzü örgütleyebilme, yan yana gelme ve hayatı değiştirme iradesinde ve iddiasındayız. Biliyoruz ki bizi kenara iten, yok sayan, emeğimizi görünmez kılan, bedenlerimizi metalaştıran bu sömürü çarkın dişlilerine bir çakıl taşı olup takıldığımızda, bu çark dönemeyecek.
Her türlü şiddetin son bulduğu, tacizin tecavüzün, istismarın, kadın cinayetlerinin, savaşın olmadığı; eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülkede barış ve huzur içinde yaşamak hakkımız. Sen de gel, güç kat “EL ELE KADIN DAYANIŞMASIYLA ŞİDDETSİZ BİR DÜNYAYA” birlikte yürüyelim…
Biz Kadınlar Birlikte Güçlüyüz..
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

İL İL EYLEM VE ETKİNLİK PLANLARI:

BURSA:

KESK Bursa Kadın Meclisi adına açıklama yapan Eğitim Sen Bursa Şubesi Kadın Sekreteri Berna Yeşiltepe, Bursa’nın özgün ve yerel yanlarına dikkat çekti: “Bursa’da da durum ülkeden farklı değil. Sadece ekim ayında 3 kadın arkadaşımızı cinayetle kaybettik. Bu sadece basına yansımış olan; gerçekte sayının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Derinleşen kriz nedeniyle birçok fabrikanın işçi çıkardığını ve bunların çoğunluğunun kadın işçiler olduğunu da biliyoruz. İşte bu tablo karşısında bugün şiddete karşı mücadele etmek aynı zamanda yoksulluğa ve krizin faturasını ödememeye karşı mücadele etmek demektir. Konfederasyonumuz KESK’in çağrısı ile tüm ülkede ‘Yoksulluğa, güvencesizliğe, şiddete karşı kadınlar mücadelede buluşuyor!’ şiarıyla kamu emekçisi kadınlar olarak 25 Kasım’a hazırlanıyoruz.”
* İşyeri gezilerimizle afiş ve bildirilerimizi kadın arkadaşlarımıza ulaştıracak ve kadına yönelik şiddeti tartışacağız. Bir hafta boyunca şube binalarımızdan 25 Kasım sloganımızın yazıldığı pankartlar asacağız.
* 21 Kasım saat 12.30’da Bursa Adliyesi önünde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Bursa Kadın Platformu ile basın açıklaması yapacak, ardından çağrı bildiri dağıtacağız.
* 22 Kasım’da KESK üyesi tutuklu kadın arkadaşlarımıza dayanışma kartları göndereceğiz.
* 24 Kasım’da Bursa Kadın Platformu ile 25 Kasım yürüyüşüne çağrı için bildiri dağıtımı yapacağız.
* 25 Kasım’da sendika salonumuzda Flormar işçisi kadınlarla söyleşi düzenleyecek ve kadın emekçilerin kriz koşullarındaki sorunlarını tartışacağız.
* 25 Kasım saat 16.30’da Bursa Kadın Platformu ile Setbaşı’nda buluşup Heykel’e yürüyecek ve burada basın açıklaması yapacağız.

MALATYA:

Malatya’da 25 Kasım programı ise şöyle:
* 15-25 Kasım tarihleri arasında işyerlerinde, kamu emekçisi kadınlar bir araya gelecek.
* İşyeri panolarına şiddete ilişkin verilerin ve çözüm önerilerinin yer aldığı materyaller asılacak.
* 22 Kasım Perşembe günü, saat 15.00’te Merkez PTT önünde tutuklu kadınlarla dayanışma için açıklama yapılacak ve kart gönderilecek.
* 25 Kasım Pazar günü, saat 13.00’te Emeksiz Üst Kavşağı 1 Mayıs Meydanında basın açıklaması yapılacak.


İlgili haberler
Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği 25 Kasım etkinlik...

Esenyalı Kadın Dayanışma derneği 25 Kasım’a giderken bir dizi etkinlik düzenleyerek kadınlarla bir a...

25 KASIM’A DOĞRU: Şiddete karşı haklarımızı ve eme...

Krizin etkisiyle haklarımıza saldırılar ve kadına yönelik şiddetteki artış tesadüf değil. 25 Kasım’d...

Ankaralı kadınlar: Haklarımız ve hayatlarımız için...

Ankara Kadın Platformu, 25 Kasım programını açıkladı. Kadınlar, şiddetin, yoksulluğun, işsizliğin, s...