İmalat sanayisindeki erkek işçi kadın işçiden yüzde 16 daha fazla ücret alıyor
Birleşik Metal İş Sendikası üyeleriyle yaptığı görüşmeleri raporlaştırdı. Rapora göre kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor ve daha çok meslek hastalıklarına yakalanıyor.

Birleşik Metal İş Sendikasının yaklaşık bin üyesiyle yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya koyduğu rapora göre imalat sanayisindeki kadınların çalışma yaşamlarındaki sorunlara dikkat çekildi. Üyelerinin yüzde 7’sinin kadınlardan yüzde 92.3’ünün erkeklerden oluştuğu ifade edilen raporda, erkek işçilerin kadın işçilerden yüzde 16 daha fazla ücret aldığı belirtildi. Ayrıca rapora göre, erkek işçilerin yüzde 61,5’i tek gelirle geçinirken, kadınlarda bu oran yüzde 15 seviyesinde kalıyor. Eşi çalışanların oranı erkeklerde yüzde 20 iken kadınlarda ise bu oran yüzde 63. 

KADINLARDA ÜNİVERSİTE VE DÜZ LİSE MEZUNLARI ÖNE ÇIKIYOR
Cinsiyete göre de eğitim düzeyi arasında önemli farklar bulunuyor. Sendika üyesi kadınlarda meslek lisesi mezunu olanların oranı, erkeklerin hemen hemen yarısı. Ortaokul ve altı eğitim düzeyine sahip olan kadınların oranı ise erkeklerle hemen hemen aynı. Kadınların beşte biri ön lisans ya da lisans mezunu. Meslek lisesi dışındaki liselerden mezun olanların oranı kadınlarda yüzde 27. Erkeklerde ise bu oran yüzde 14. Lisans mezunu olan kadınları oranı ise yüzde 8 ile erkeklerin 4 katı olarak görülüyor.

KADINLAR KİTAP OKUMA VE SOSYAL HAYATA KATILIMDA ÖNDE
Kadınlar erkeklere göre daha fazla kültürel etkinlikte bulunuyor. Kadınlarda kitap okuyanların oranı yüzde 50 iken, erkeklerde bu oran yüzde 32. Bekarlar yüzde 11,5 ile evlilere göre daha fazla oranda tiyatroya gidiyor, yüzde 46 ile daha fazla oranda kitap okuyor ve yüzde 63 ile daha fazla oranda sinemaya gidiyor.

GAZETE OKUMA TERCİHLERİ FARKLI
Kadınlarla erkekler arasında gazete okuma tercihleri arasında anlamlı farklar görülüyor. En ciddi fark Fotomaç okumayı tercih edenlerde. Erkeklerde yüzde 34 olan bu oran, kadınlar için yüzde 7. Posta gazetesi kadınlarda da erkekler gibi en çok tercih edilen gazete. Sözcü kadınlar tarafından daha az tercih edilirken, Cumhuriyet ve Hürriyet kadınların erkeklere göre daha fazla tercih ettikleri gazeteler oluyor.

KADINLAR ŞEHİR MERKEZİ VE AİLE GEZMELERİNDE ARKADAŞLARI İLE GÖRÜŞÜYOR
Kadınlar erkeklere göre iş arkadaşları ile iş dışında daha az oranda görüşüyor. Kadın üyelerin en çok tercih ettiği görüşme biçimi şehir merkezinde randevulaşarak buluşmak. Bunun yanında aile gezmeleri de kadınların erkelere göre daha fazla tercih ettiği bir görüşme biçimi. Kadınlar sendikayı iş arkadaşlarını görmek amacıyla erkeklere göre daha az kullanıyor.

SENDİKALARDA CİNSİYETÇİLİK HALA TEMEL MESELE
İşçiler arasında kadınların sendikal hayata katılımına karşı ayrımcılık içeren yargılara net bir şekilde karşı çıkanların oranı yüzde 60. Bu oran “Kadınlar sendikaya üye olmalı ama yönetici olmamalı” yargısına katılmayanların oranı. Bu fikre katılanların oranı ise yüzde 21.

İşçilerin yüzde 61,5’i kadınların sendikada daha fazla temsil edilmesini savunurken, bu fikre katılmayanların oranı yüzde 11,6. “Sendikacılık erkek işidir” yargısına sadece yüzde 14’lük bir kesim katılırken, katılmayanların oranı yüzde 70. Kadınların sendikanın her kademesinde görev alması fikrine katılanların oranı da yüzde 70 olarak görülüyor.. Bu fikre sıcak bakmayanların oranı ise yüzde 12.

KADINLARDA BAŞ AĞRISI, GÖZ YORGUNLUĞU, EKLEM SORUNLARI VE STRES DAHA ÇOK
Çalışma hayatının cinsiyetçi yapısı, işçi sağlığı ve güvenliği alanında da kendini gösteriyor. Sadece işte çalışmayan evde de çalışan kadının işyerlerinde maruz kaldıkları elverişsiz çalışma koşulları kadın işçilerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Erkek ağırlıklı bir sektör olarak bilinen metal sektöründe kadın işçi sayısı giderek artıyor.

Kadın işçiler göz yorgunluğu ve görsel odaklanma sorunlarını erkek işçilerw göre iki kat daha fazla yaşıyor. Yine zor duruş şekli veya harekete maruz kalan kadınların oranı erkeklerden daha fazla. Bununla birlikte kadınlarda kaza riski yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 14 iken erkeklerin oranı yüzde 31 oluyor.

Kadınların yüzde 54’ü boyun, omuzlar, kollar veya elleri etkileyen kemik, eklem veya kas sorunları yaşıyor. Baş ağrısı veya göz yorgunluğu kadınların yine yüzde 44 ile sık karşılaştığı sağlık sorunlarından. Stres, depresyon veya anksiyete sorunları kadınların erkeklerden daha fazla yaşadıkları işe bağlı sağlık sorunları.

Ayrıca sektörde koruyucu donanım sağlanmayanların önemli bir kesimini kadınlar oluşturuyor.

İlgili haberler
Bir metal işçisi kadının elleri

Bir metal işçisi kadının kendi kaleminden işçiliğini, yaptığı üretime yabancılığını, ellerini, beden...

İşten çıkarılan metal işçisi kadından Flormar işçi...

Kayseri'de, 2 aya yakın süredir çalıştığı fabrikadan hiçbir sebep gösterilmeden çıkarılan metal işçi...

Metal işçisi kadınlar Flormar işçilerini ziyaret e...

Birleşik Metal-İş üyesi kadın işçiler Flormar’da sendika hakkı için direnen işçileri ziyaret etti: S...