İktidar görünmez kılmaya çalışıyor, çocuk işçi ölümleri artıyor!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre AKP’li 20 yılda en az 811 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü'nde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 2013 yılından 2021 yılı sonuna kadarki sürese kayıt altına aldıkları çocuk işçi ölümlerini "Çocuk işçilik yasaklansın" raporuyla paylaştı. İSİG'in raporu AKP iktidarı boyunca çocuk işçilik sorununun artışına dikkat çekiyor: AKP’li 20 yılda en az 811 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.


İSİG tarafından açıklanan rapora göre, 2002 yılında en az 1 çocuk, 2003 yılında en az 18 çocuk, 2004 yılında en az 29 çocuk, 2005 yılında en az 27 çocuk, 2006 yılında en az 29 çocuk, 2007 yılında en az 28 çocuk, 2008 yılında en az 29 çocuk, 2009 yılında en az 12 çocuk, 2010 yılında en az 24 çocuk, 2011 yılında en az 24 çocuk, 2012 yılında en az 15 çocuk, 2013 yılında en az 59 çocuk, 2014 yılında en az 54 çocuk, 2015 yılında en az 63 çocuk, 2016 yılında en az 56 çocuk, 2017 yılında en az 60 çocuk, 2018 yılında en az 67 çocuk, 2019 yılında en az 67 çocuk, 2020 yılında en az 68 çocuk, 2021 yılında en az 62 çocuk, 2022 yılında ise şu ana kadar en az 19 çocuk... AKP’li 20 yılda en az 811 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

SON DOKUZ YILDA EN AZ 556 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İSİG Meclisi'nin raporunda şu veriler yer aldı:
Her ay ortalama olarak 5-6 çocuk çalışırken hayatını kaybetmektedir. Çocuk işçi ölümlerinin tüm iş cinayetlerine oranı ise yüzde 4 civarındadır. Ölümler genel olarak basına yansımaktadır.
◾Çocuk işçilerin yaklaşık üçte birinin tarımda çalışmasına karşılık ölümlerin yarıdan fazlası bu işkolunda meydana gelmektedir.
◾Son yıllarda çocuk emeğinde ücretli ve tehlikeli işlerde çalışma oranı artmaktadır.
◾Çocuk işçi ölümlerinin neredeyse yarısını trafik, servis kazası ile boğulmalar oluşturmaktadır. Bu da tarım işkolundaki mobilizasyonun ve barınma-yıkanma-sıcakta çalışma gibi ihtiyaç ve sorunların had safhada olduğunu göstermektedir.
◾Kız çocuk işçi ölümleri yüzde 16 civarındadır. Bu durum genel iş cinayetlerinde tespit etiğimiz kadın işçi ölüm oranın 2,3 katıdır.
4-5 YAŞLARINDA ÖLEN ÇOCUK İŞÇİLER VAR!

◾15 yaş altı çalıştırma kanunen de yasak olmasına rağmen bu yaş grubunda çalışan 184 çocuk işçi hayatını kaybetmiştir. Yani her ölen 3 çocuk işçiden 1’i 15 yaş altındadır. 4-5 yaşlarında ölen çocuk işçilere bile rastlanmaktadır. Bu durum Türkiye’deki yoksulluğun ve güvencesizleştirmenin bir aynasıdır.
◾Çocuk işçi ölümleri tarımsal mobilizasyon ve üretimin arttığı, yine okulların kapanıp hizmet sektöründe ve atölyelerde çocukların çalıştığı Mayıs-Eylül sürecinde sıçrama yapmaktadır.
EN ÇOK ÖLÜM TARIM ORMAN İŞKOLUNDA YAŞANDI


Son dokuz yılda iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle: Tarım, Orman işkolunda 316 çocuk (213 işçi ve 103 çiftçi); İnşaat, Yol işkolunda 57 çocuk; Metal işkolunda 37 çocuk; Konaklama, Eğlence işkolunda 27 çocuk; Ticaret işkolunda 22 çocuk; Gıda işkolunda 18 çocuk; Genel İşler işkolunda 18 çocuk; Tekstil, Deri işkolunda 16 çocuk; Taşımacılık işkolunda 11 çocuk; Kimya, Lastik işkolunda 9 çocuk; Ağaç, Kâğıt işkolunda 9 çocuk; Çimento, Toprak, Cam işkolunda çocuk; Enerji işkolunda 3 çocuk; Madencilik işkolunda 1 çocuk; İletişim işkolunda 1 çocuk; Sağlık işkolunda 1 çocuk; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 4 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

TARIM ÇOCUK İŞÇİLİK BAKIMINDAN BAŞLICA SEKTÖR
İSİG raporunda tarımın çocuk işçilik bakımından başlıca sektör olmasını şöyle açıkladı: "Çocuk işçiliğin en kötü biçimleri arasında sayılan tarım, Türkiye’de ücretli ve ücretsiz aile işçisi çocuk işçiliğin en yoğun olduğu işkolu ve çocuk işçilik bakımından başlıca sektör. Tarım işçisi çocukların yüzde 64’ü 5–14 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Yani tarımda çocuk emeğinin yoğun olmasının iki yönü bulunuyor: Bir yönünü tarımın çökertilmesi ve aile emeği içinde görmeliyiz. Diğer yönü ise mevsimlik işçiliktir. Çocuklar mevsimlik işçiliğin kadınlar ile birlikte omurgasını oluşturmaktadır"
ÇOCUKLAR EN ÇOK TRAFİK VE SERVİS KAZALARINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Son dokuz yılda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

◾trafik, servis kazası nedeniyle 153 çocuk;

◾zehirlenme, boğulma nedeniyle 97 çocuk;

◾ezilme, göçük nedeniyle 68 çocuk;

◾yüksekten düşme nedeniyle 52 çocuk;

◾şiddet nedeniyle 47 çocuk;

◾elektrik çarpması nedeniyle 39 çocuk;

◾yıldırım düşmesi nedeniyle 35 çocuk;

◾patlama, yanma nedeniyle 20 çocuk;

◾kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 12 çocuk;

◾kesilme, kopma nedeniyle 11 çocuk;

◾nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 6 çocuk;

◾intihar nedeniyle 6 çocuk;

◾diğer nedenlerden dolayı 10 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti…

Son dokuz yılda iş cinayetlerinin cinsiyetlerine göre dağılımı şöyle: 88 kız ve 468 oğlan çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

18 YAŞINDAKİ İŞÇİ ÖLÜMLERİ


2013 yılında en az 18, 2014 yılında en az 20, 2015 yılında en az 20, 2016 yılında en az 19, 2017 yılında en az 18, 2018 yılında en az 27, 2019 yılında en az 14, 2020 yılında en az 13, 2021 yılında en az 11 “on sekiz yaşındaki işçi” hayatını kaybetti.

İGİS, açıklamasında AKP’nin hayata geçirdiği tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikaların her geçen gün daha fazla çocuğun işçileşmesini beraberinde getirdiğini belirterek yüzlerce çocuğun hayatını kaybetmesinin “Avrupa’nın Bangladeş’i” haline getirilen Türkiye kapitalizminin gerçek yüzünü gösterdiğini vurguladı.

EN AZ 2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR


TÜİK (Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları, 2019) verilerine göre yüzde 70,6’sı erkek ve yüzde 29,4’ü kız çocuğu olmak üzere 720 bin çocuk işçi bulunuyor. Ancak İSİG, çocuk işçiliğin gerçek boyutlarının verilerde perdelendiği belirtiyor: "Çocuk işçiliğin azaldığına dayanak gösterilen istatistiklerde sayısı 1,5 milyonu bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören öğrenci olmak üzere çocuk işçiliğin ana gövdeleri eksik. Öte yandan çocuk işgücü anketleri, Türkiye’de mevsimsel olarak, çocuk işçiliğin en az olduğu Ekim ila Aralık aylarında yapılıyor, bu da çocuk işçiliğin gerçek boyutlarını gizliyor. Bunlar göz önüne alındığında, bugün Türkiye’de en az 2 milyon (yaz aylarında 4 milyon civarı) çocuk işçi olduğu görülmektedir."

Göçmen ve mülteci çocukların da, tarım, sanayi, inşaat, ticaret gibi işkollarında günübirlik ve güvencesiz şekilde işgücü piyasasına dâhil olduğunu belirten İSİG, raporda "Bu da patronlar açısından, ücret pazarlığı imkânı olmayan, ücret ödemelerini eksik yatırabileceği ya da geciktirebileceği, hakkını aradığında şiddet uygulayabileceği, zorla çalıştırabileceği ek bir çocuk işçi kitlesi anlamına gelmektedir" diye açıkladı.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİN DİĞER BİÇİMİ: ÇIRAK VE STAJYERLİK

Meslek lisesi stajyerlerinin, çıraklık okulu öğrencilerinin çocuk işçi olarak MEB işveren ortaklığında nasıl kullanıldığını İSİG şöyle açıkladı: "Çocuk işçiliğin diğer biçimini ise çırak ve stajyerlik oluşturmuştur. MEB ile sermayenin işbirliği çerçevesinde çocuklar organize sanayide ve fabrikalarda uzun çalışma saatlerinde, çok düşük ücretlerle çalıştırılmaktalar. Çalışma sürelerinin bir kısmı teorik eğitime ayrılan çıraklar ‘öğrenci’ sayılmakta, MEB’in belirlediği işkollarında çıraklık sözleşmesi yapılarak çalışmaktadır. Stajyer çocuk işçilerin notunun yarısını patron vermektedir. Bu koşullar yüzünden ucuza çalıştırılırlar. Hatta meslek okulları sanayinin fason işletmeleri haline gelmiştir."

MESLEK LİSESİ SAYISINDA ARTIŞ
"Mesleki ve teknik eğitim vasıtasıyla çocukların işçileşmesinde bir ivme de 4+4+4 eğitim sistemi olmuştur. Eğitim-Sen’in hazırladığı Çatışmaların Eğitim-Öğretim ve Öğretmenler Üzerindeki Etkisi Anketine göre bu uygulamanın başlatıldığı 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de sadece 45 özel meslek lisesi varken son üç yıl içinde kamu kaynaklarıyla yapılan doğrudan destek ve teşvikler sonucunda okul sayısı yaklaşık 10 kat, özel meslek liselerine giden öğrenci sayısı ise 17,5 kat gibi astronomik bir artış göstermiştir."
İŞ CİNAYETLERİNDE CEZASIZLIK KURAL OLMUŞ!

Yasaların, uluslararası sözleşmelerin, ulusal programların çocuk işçilerin sağlığını koruyamadığına, iş cinayetleri sonrası adaletsizliğin, cezasızlığın bir kural haline geldiği belirtilen raporda 13 yaşındaki kimya işçisi Ahmet Yıldız'ın plastik enjeksiyon makinesine sıkışarak can vermesi, hastaneye trafik kazası geçirdi diye getirilmesi ve işverenine açılan davada 30 bin 40 TL ceza verilip 24 taksite bölünmesi; 16 yaşındaki otel işçisi Muhammet İsa Soysal’ın ailesinin açtığı davada mahkeme, “65 yaşına kadar yaşar, asgari ücretle çalışırdı. Hayatı boyunca da 47 bin lira kazanırdı” diyerek tazminat kararını vermesi örnek gösterildi.

YASALAR UYGULANMIYOR

Raporda mevcut yasaların uygulanmamakla birlikte çocuk işçilik sorununun nasıl görünmez kılınmaya çalışıldığı şöyle ifade edildi:

"Hal böyle iken 2014 yılında yapılan Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 103. oturumunda konuşan dönemin Çalışma Bakanı Yardımcısı Halil Etyemez, özellikle çocuk işçiliği ile mücadele çerçevesinde alınan önlemler sayesinde, bu sorunun artık Türkiye’nin gündeminden çıktığını söylemiştir. Yine dönemin AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türkiye’nin çocuk işçi çalıştırmayla mücadelede başarılı olduğunu belirmiş ve 'Türkiye’nin 2014 itibarıyla çocuk işçi çalıştırmayı bitirmeyi taahhüt ettiğini ve ILO’nun Türkiye’yi 2006 yılında çocuk işçilikle mücadelede başarı sağlayan üç ülkeden biri seçmesine neden olduğunu' ifade etmişti. İktidar ve uluslararası kurum-kuruluşlar Türkiye’deki çocuk işçiliğini görmezden gelme konusunda hemfikirdir. Türkiye’de çocuklar için çıkarılan yasalara dahi uyulmuyor, çalışan çocuklar korunmuyor ve çalışması yasak olan işkollarında çalışmanın yanında 15 yaşın altında da çocuklar çalışıyor. Ayrıca çocuk işçi sağlığı ile ilgili bir çalışma yapılmıyor ve hatta Çalışma Bakanlığı ve SGK, çocuk işçi ölümlerine dair çelişkili ve eksik açıklamalarda dahi bulunuyor."

TALEPLER
Çocuk işçi cinayetlerinin bir “çocuk emek sömürüsü” politikası olduğunu vurgulayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, şu talepleri sıraladı:
◾Ucuz çocuk işgücünü teşvik eden ve bunun altyapısını oluşturan eğitim sistemi ve eğitim politikalarına son verilmelidir.
◾Çocuk emeğiyle ilgili veriler bilimsel, güvenilir ve düzenli bir şekilde yayınlanmalıdır.
◾Kayıt-dışı çocuk işçi çalıştırılan kişi ve kurumlara göz yumulmamalı, caydırıcı cezalar verilmelidir.
◾Yasadışı çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbirler alınmalı, denetimler etkin ve sıkı bir şekilde yapılmalı, ilgili mevzuatlar yürürlüğe koyulmalıdır.
◾Tüm çocuklar ücretsiz ve detaylı sağlık taramasından geçirilmelidir. Yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sağlanmalı, bağışıklık sistemleri kuvvetlendirilmelidir.
◾Çocuk işçilik yasaklanmalıdır.

İlgili haberler
60 TL'ye 12 saat çalışan mevsimlik kadın ve çocuk...

Van Gevaş'ta günde 12 saat çalışarak sadece 60 lira yevmiye alabilen ve çalışmak zorunda olduklarını...

GÜNÜN DİKKATİ: Çocuk işçiler günlük 20 liraya çalı...

Mülteciler genelde haftalık usulü ve sigortasız çalışıyor. İşçilerin ücretleri yaşları, tecrübeleri...

Çocukluğumu ‘bana’ bırak!

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Dünya Kız Çocukları Günü’nde çocukların gözüyle çocukluklarını an...