Eskişehir’de ‘Kadın Mücadelesinin Köşe Taşları’ paneli: Kadına yönelik şiddet bir sınıf meselesi
Eskişehir’de emek ve meslek örgütlerinin düzenlediği panelde bir araya gelenler, 25 Kasım’a giderken kadına yönelik şiddetin nedenlerini ve şiddete karşı mücadele yöntemlerini konuştu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne giderken Eskişehir’de kadınlar, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Eskişehir-Bilecik Tabip Odası (EBTO) tarafından düzenlenen “Kadın Mücadelesinin Köşe Taşları” panelinde buluştu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Evrensel Gazetesi Yazarı Sevda Karaca’nın katıldığı panel, Zübeyde Hanım Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Kadın Mücadelesinin Köşe Taşları paneline, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Eskişehir’de kadın mücadelesi yürüten kurum ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. Panelin yapıldığı salona “Yoksulluğa da şiddete de mahkûm değiliz” ve “Yaşasın Kadın Dayanışması” yazılı pankartlar asıldı. Kadına yönelik şiddetin bir sınıf meselesi olduğunun vurgulandığı panelde, şiddetin dozunun ise her geçen gün arttığına dikkat çekildi.

ARZU ÇERKEZOĞLU: KADINLAR DAHA ÇOK İŞTEN ATILDI

Moderatörlüğünü Latife Doğan’ın yaptığı panelde ilk sözü alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, pandemi döneminde kadınların daha çok işten atıldığını dile getirdi. Çerkezoğlu, kadın istihdamında geriye doğru bir gidiş yaşandığını söyledi. DİSK’in yaptığı araştırmalara göre kadın ve erkek işçilerin giderek yoksullaştığını kaydeden Çerkezoğlu, kapitalist sistemin çözümsüz kaldığını da vurguladı. Rosa Lüxemburg’u anan Çerkezoğlu, emeğin kurtuluşunun sosyalizmde olduğunun altını çizdi.


ŞEBNEM KORUR FİNCANCI: ŞİDDETE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ

Çerkezoğlu’ndan sonraki konuşmacı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı oldu. Eril şiddetin pandemi döneminde arttığına dikkat çeken Fincancı, 2006 yılında TTB’de kadın kotasının getirilmesinin dönüm noktası olduğunu söyledi. Fincancı, kadın örgütlenmesinin her alanda sekteye uğradığına işaret ederek örgütlü mücadelenin vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Şiddeti ortadan kalkması için birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Fincancı, “Birlikte mücadele etmeliyiz. Mücadeleyiz büyütmeliyiz. Mülkiyet ve tüketim anlayışını değiştirmeden kadına yönelik şiddeti önleyemeyiz” dedi.

SEVDA KARACA: EMEK ÖRGÜTLERİNİN ŞİDDETLE MÜCADELEDEKİ ROLÜ ANA ÖZNELERDEN BİRİ OLMA ROLÜDÜR

Bu panelin emek örgütleri tarafında düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Sevda Karaca, kadına yönelik şiddetin son dönemde artmasının ve bir yandan da vahşileşmesinin arka planında kadınları ve tüm ezilenleri bağımlı ve itaatkâr kılmaya yönelik toplam bir politikanın olduğuna dikkat çekti. Kadına yönelik şiddetin arttığı ve vahşileştiği dönemlerin bir bütün olarak halkın yaşamsal haklarının saldırı altında olduğu, emeğin güvencesizleştirildiği, demokrasinin rafa kaldırıldığı dönemler olduğunu vurgulayan Karaca, kadına yönelik şiddetle emeğiyle geçinenlerin haklarına yönelik saldırılar, güvencesizlik ve geleceksizlik arasındaki bağa dikkat cekti. “Kadınları bağımlı ilişkilerin, mecburiyet, zorunluluk ilişkisinin itaatkâr kulları haline getirmeye çalışan sistem bunu şiddetle yapıyor, kadına yönelik şiddetle sınıfa yönelen saldırılar arasında direkt bir bağ var. Dolayısıyla emek örgütlerinin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolü ana öznelerden biri olma rolüdür” dedi

Fotoğraflar: Eylem Lodos/ Ekmek ve Gül


İlgili haberler
İzmirli kadınlar: Tek adam yargı eliyle şiddetsiz,...

İzmir Kadın Platformu çağrısıyla kahvaltıda bir araya gelen kadınlar haklarına ve hayatlarına yöneli...

Çanakkale’de kadınlar kahvaltıda buluştu

Çanakkale Ekmek ve Gül'ün çağrısıyla kahvaltıda bir araya gelen kadınlar 25 Kasım'a giderken maruz k...

İKP: Yaşam hakkımızı savunmaktan asla vazgeçmeyece...

‘Evde, işte sokakta, kampüste şiddet her yerde, çözüm örgütlü mücadelede’ sloganıyla alanlara çıkaca...