duygusal şiddet

GÜNÜN BİLGİSİ: Çocuklukta yaşanan sözlü şiddetin kalıcı etkileri

Sözlü şiddet ve istismarın beynin çalışmasını etkileyip etkilemediği sorusunu sormamıza artık gerek bile yok: Biliyoruz ki sözlü istismar geriye belli bir miras bırakıyor!

GÜNÜN BİLGİSİ: Duygusal şiddetin 20 işareti

Küçümseme, zorlama, korkularını ya da zaaflarını kullanma, suçlu hissettirme ve maniple etme... Fiziksel olarak zarar vermese de psikolojik olarak ağır yaralar açan duygusal şiddetin farkına varın.