Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı | Av. Eylem Sarıoğlu değerlendiriyor
Danıştay'ın kararını ve sonrasında sürecin nasıl ilerleyeceğini Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Eylem Sarıoğlu ile konuşuyoruz.

Danıştay 10. Dairesi 2'ye karşı 3 oyla verdiği kararda İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için verilen Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddetti.

Hem Danıştay savcısı hem tetkik hakimi hem de 5 hakimden 2’si Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Danıştay'ın kararını ve sonrasında sürecin nasıl ilerleyeceğini Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Eylem Sarıoğlu ile konuşuyoruz.