İstanbul Sözleşmesinin uygulanması için daha ne gerek?
‘Malatyalı kadınlar İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyor?’, ‘İstanbul Sözleşmesi Malatyalı kadınlar açısından nasıl tartışılıyor’ sorularına yanıt aradık…

Bir kadının daha kaybolduğu, öldürüldüğü, şiddet gördüğü haberini alarak geçiyor günlerimiz. Bir yandan “İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanabilmesi için daha kaç kadının eziyet görmesi gerekiyor” diye içimizde isyanlar koparken, bir yandan da “Bu böyle gitmez” diyerek sokaklara çıkıyoruz. Biz de merak ederek çıkıyoruz yola, “Malatyalı kadınlar İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyor?”, “İstanbul Sözleşmesi Malatyalı kadınlar açısından nasıl tartışılıyor” gibi sorulara cevap arıyoruz…  

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ‘BİZ DE VARIZ’ DEMEK

28 yaşındaki Aybala Altunsuyu, “İstanbul Sözleşmesi denilince; aklıma kadın cinayetleri, kadına yönelik her türlü şiddeti, ayrımcılığı, eşitsizliği önleyebilecek bir koruma kalkanı geliyor. Ülkede yeterince yok sayılan kadınların ‘biz de varız’ diyebilmesine imkân sağlayan bir uluslararası sözleşme” diyor.

Ülkemizde, taraf devlet olmamıza rağmen Sözleşme’nin etkin olarak uygulanmadığını düşünen Altunsuyu, “İstanbul Sözleşmesi uygulansa zaten şu an yaşanan pek çok cinayet ve şiddet engellenmiş olabilirdi. Kadın erkek herkese her türlü kanaldan Sözleşme’nin maddeleri basitçe anlatılmalı. Derin, kronik toplumsal sorunlarımızın çözülmesi uzun yıllar alacağından en azından şimdilik önleyici bir mekanizma olarak Sözleşmeyi uygularsak kadınları yaşatabiliriz. Ancak sadece Sözleşme uygulanırsa kadına yönelik şiddet tamamen biter demek de ütopik olur. Ataerkilliğin bu kadar etkili olduğu bir toplumda önce kadınların güçlendirilmesi ve toplumun bilinç düzeyinin azami olması gerekir ki Sözleşme ile amaçlanan faydalar elde edilebilsin” diyor.

‘SÖZLEŞME’NİN UYGULANMADIĞI HER GÜN YENİ BİR KADIN CİNAYETİ YAŞANIYOR’

20 yaşındaki Yağmur İncesu, İstanbul Sözleşmesi’nin aklına getirdiği ilk şeyin kadın haklarının, yaşamının ve özgürlüğünün korunması olduğunu dile getiriyor: “Sözleşme’nin uygulanmadığını ülke gündeminden de açıkça görebiliyoruz. Her gün bir şiddet ya da cinayet olayına tanık oluyoruz. Uygulanmamasının da sebebini iktidarın siyasi çıkarları olarak görüyorum. Kadın örgütleri, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını sağlayabilmek için çok çabalıyorlar, seslerini duyurmaya çalışıyorlar ancak önlerine engeller çıkarılıyor. Sözleşme daha çok anlatılmalı.”

İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyen Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonundan Av. Ayla Tunçdemir: “Hiçbir yazılı metin tek başına kadına yönelik şiddeti önlemeye yetmez. Sözleşmeler veya yasalar uygulanırsa ancak o zaman şiddet son bulur” diyor.

Şiddetle mücadelede başta kadın örgütleri, siyasi partiler, meslek odaları, sendikalar ve STK’ların İstanbul Sözleşmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Tunçdemir, “Sesimizin daha güçlü çıkması için güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Kadın hakları, insan hakları konusunda duyarlı olan, çalışma yürüten çevrelerin örgütlerin ortak bir zeminde bir araya gelmesi mümkün” diyerek çağrı yapıyor.

Tunçdemir mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek sonlandırıyor sözlerini: “Bizler hukukçu kimliğimizle gerek Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak gerek Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği olarak kadını ötekileştiren, hiçe sayan, en temel hakkı olan yaşam hakkından mahrum eden eril zihniyetin her daim karşında olduk ve olmaya devam edeceğiz.”


İlgili haberler
Kadınlar Meclise seslendi: Takipteyiz! İstanbul Sö...

İktidarın İstanbul Sözleşmesinden çıkmak istemesine karşı aylardır mücadele eden kadınlar Meclisin a...

EŞİK’ten çağrı: İstanbul Sözleşmesi’ni uygula, #Me...

Eşitlik İçin Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesinin tartışmaya açılmasına karşı; Sözleşmenin uygula...

GÜNÜN ANİMASYONU: İstanbul Sözleşmesi Bizim

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, hazırladığı animasyonla şiddete maruz kalan 3 kadının h...