Finlandiya’da binlerce kadın sünnet edilme riskiyle karşı karşıya
Finlandiya’da 3 bin civarında kadın göçmenin organ sakatlanması riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL), çoğunluğu Afrika ve Asya ülkelerinden 3 bin civarında kadın göçmenin sünnet edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Ülkede yaşayan 10 bin genç kız ve kadının zorla sünnet ettirildiğini belirleyen THL, yeni sünnetlerin engellenmesi için bir eylem programını yürürlüğe koydu.

THL, Birleşmiş Milletler’in 6 Şubat ‘Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Uluslararası Günü’nde uygulamaya koyduğu eylem programıyla sünnet edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu tahmin ettiği 3 bin civarında kadının sünnet edilmelerini engellemeyi hedefliyor.

Finlandiya’da kurumlar, sünnet geleneğinin bulunduğu Somali, Eritre, Etiyopya ve Kürt bölgelerinden gelen hamile kadınların sünetli olup olmadıklarını kayda geçiyor. THL’nin sağlık kurumlarından elde ettiği bilgiler 10 bin civarında kadının sünnetli olduğunu gösterdi.

ZORLA SÜNNETE HAPİS VE PARA CEZASI

Finlandiya’da yasalar kadınların sünnet ettirilmelerini müessir fiil ve dayak olarak kabul ediliyor. Bu suçu işleyenler para veya hapis cezalarına çarptırılıyor.
Finlandiya’da sünnetin gelenek olarak kabul edildiği ülkelerden gelen 38 bin civarında kadın yaşıyor. Finlandiya’da yaşayan kız çocukları aileleri tarafından ülkelerine götürülüp orada sünnet ettiriliyor.

Kenyalı Bishara kadın sünnetine karşı kampanya yürütüyor. Elindeki kağıtta "Bıçağınızı ve jiletinizi bırakın. Kadın Sünnetine Hayır" yazıyor.

BİLGİLENDİRMEYE ÖNCELİK VERİLİYOR

THL’nin uygulamaya koyduğu program esas olarak bu gruplar ve sağlık personeline yönelik bilgilendirmeyi içeriyor.
Sağlık görevlileri, sünnetin gelenek olarak kabul edildiği ülkelerden gelip iltica talebinde bulunanları sünnetin zararları ve yol açacağı sorunlar hakkında bilgilendirecek.
Çocukların korunmasıyla sorumlu sektörlerde çalışan görevliler ile sosyal hizmet bürosu çalışanları, bu ülkelerden gelen göçmenlerle kadın sünnetini tartışacak. Sünnet ettirilen veya sünnet ettirilme riskiyle karşı karşıya olduğu şüphenelilen kadınlarla yapılacak toplantılarda kültür çevirmenleri de hazır bulunacak.

THL, çeviriyi yapacak kişilerin sadece dil bilmesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda sünnetin yapıldığı ülkelerin kültürünü tanıması gerektiğini belirtiyor. Bundan dolayı da çeviriyi yapacakları kültür çevirmenleri olarak adlandırıyor.
Aynı kültürden gelen insanların birbirlerini anlamalarının daha kolay olacağını ve böylelikle iletişimin daha doğal ve verimli olacağını belirtiyor.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARINA BİDRİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sosyal hizmet bürolarında çalışanlar ve sağlık personeline sünnet edildiğinden veya edilme riskiyle karşı karşıya olunduğundan şüphelenilen durumlarda Polis ve diğer kurumlara olanları bildirme yükümlülüğü getiriliyor.

Finlandiya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatıyla alınan önlemleri olumlu ama yetersiz bulan kadın ve insan hakları örgütleri, Finlandiya’da yaşayan kadın ve genç kızların başka ülkelerde sünnet ettirilmelerinin de kriminalize edilmesini istiyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında ”Vatandaş İnisiyatifi”, Finlandiya dışında da kadın sünnetlerinin yasaklanmasını için topladığı 50 bin imzayı parlamentoya vermişti.

Önerinin yasalaşması durumunda Finlandiya’da yaşayan yakınlarını başka ülkelere götürüp sünnet ettirenler de cezaya çarptırılacak.

İlgili haberler
GÜNÜN KABİLESİ: Anaerkil Tuaregler

Afrika’nın kuzeyinde yer alan ve anaerkil olan Tuaregler kabilesinde ilişkilerden günlük yaşama her...

GÜNÜN BİLGİSİ: Umoja sığınma köyü

‘Umoja’, Kenya’da erkeklerin bulunmadığı, yalnızca kadınlar ve çocukların yaşadığı bir sığınma köyü.

GÜNÜN ANAERKİL KABİLESİ: Mosuolar

Mosuolar’da mülkiyet kadına ait, çocuklar kadının soyadını alıyor. Kadınlar bu kabilede aşklarını öz...