GÜNÜN PROJESİ: “Küçük Yaşta Evlilik Büyük Geliyor”
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi’nin “Küçük Yaşta Evlilik Büyük Geliyor” projesi başladı.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ve bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi, çocuk evliliklerinin önlenmesi için çalışan çeşitli alanlardan uzmanlarla bir araya gelerek bir çalışma başlattı.

Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi ve kız çocukların güçlenmesi için 2009 yılından beri çok yönlü bir savunuculuk ve iletişim faaliyeti yürüten Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, bu çalışmaları 2018 yılı itibariyle bir adım öteye taşımak üzere plan ve programlar geliştirdi. Bu kapsamda, bir kısmı Ürdün’de yürütülecek olan, Ortadoğu coğrafyasında erken/zorla evliliklerin önlenmesi için yürütülen çalışmalara ve işbirliği olanaklarına odaklanan “Küçük Yaşta Evlilik Büyük Geliyor” projesini hazırladı.


Proje için yapılan toplantılara birçok uzmanın yanı sıra uluslararası temsilcilerde katıldı. Uzmanların ve temsilcilerin birçok tespitte ve öneride bulunduğu toplantılar sonucunda projeyi başlatma kararı alındı.

Proje kapsamında üzerinde durulan öneri noktaları ise şöyle;
* Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı’nın “Erken Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı”na, çocuk evlilikleriyle mücadele alanında çalışan sivil toplum örgütleri görüş bildirmeli, saha çalışmalarının çıktılarına dayanarak raporlama yapmalı.
* “Erken Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın hiçbir yerinde ‘toplumsal cinsiyet’ geçmiyor. Mevcut durum analizi ve eylem alanlarının belirlenmesinde, işbirliği önerilerinde ve planın uygulanmasının takibine, kısacası her aşamasına toplumsal cinsiyet perspektifi yerleştirilmeli.
* Kamu kurumlarında çocuk evlilikleriyle mücadele ve kız çocukların güçlenmesi için hazırlanan eylem planları gerçekçi, kapsayıcı, sürdürülebilir olmalı.
* Kamu politikaları çeşitliliğe, hak temelli bakış açısına ve toplumsal cinsiyete duyarlı olmalı; engelli, mülteci, göçmen, LGBTİ ve çeşitli etnik/kültürel kimliklerden çocukların evlendirilmesini önlemek üzere çalışmalar yapılmalı. 
* Bütün bu çalışmalar; çocuk adalet sistemi, kız çocukların insan hakları, çocuk katılımı, çocuklara yönelik şiddet ve ayrımcılık gibi alanlardan uzman ve aktivistlerin katılımıyla yürütülmeli. 
* Kadınların devletteki kapıları olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu gibi kurumlarla sivil toplum örgütleri devamlı işbirliği içinde olmalı, son yıllarda zayıflayan bu ilişki yeniden güçlendirilmeli.
* Alo 183 gibi acil yardım hatları güçlendirilmeli, hizmet veren personelin niteliği ve kapasitesi artırılmalı, hatlarda verilen hizmetlerin izlenmesinde kadın örgütleri de yer almalı.
* Haritalama ve veri toplama/üretme çalışmalarına önem verilmeli, kurum ve örgütlerde hazırlanan raporlar atıl bırakılmamalı.
* Çalışmalar sahadan kopmadan yürütülmeli, vaka takibi yapılmalı ve hizmet sunanlarla daha yakın işbirliği olmalı.
* Yerel kampanyalar ve savunuculuk çalışmalarının daha görünür olması sağlanmalı.
* Yasama faaliyetinde bütüncül yaklaşım benimsenmeli.
* Özel sektör kuruluşları ve esnafla işbirliği daha çok teşvik edilmeli.
* Çocuk istismarı ve ihmaliyle ilgili davaların takibi bırakılmamalı.
* Suriyeli ve diğer mültecilere yönelen cinsiyetçi, ırkçı, hedef gösteren, nefret dolu dili dönüştürmek için projeler geliştirilmeli, halklar arasında uyum çalışmaları yapılmalı.
* Cezasızlığın kültüre dönüşmesi önlenmeli, cezai yaptırımlar hafifleştirilmemeli. 
* Hizmet sağlayıcıların yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için güçlendirme çalışmaları tasarlanmalı.
* Hikaye anlatıcılığı ve medya okuryazarlığının imkanlarından yararlanılmalı.
* Hukuk, eğitim, sağlık yaklaşımlarının yanı sıra spor ve sanat da çocuk evlilikleriyle mücadelede ve kız çocukların güçlenmesinde etkin birer araç olarak kullanılmalı.
* Sağlık hizmetlerinde genç dostu yaklaşım benimsenmeli.
İlgili haberler
8 maddede çocuk istismarıyla ilgili doğru bildiğin...

Çocuk istismarı haberleri her geçen gün artıyor, ailelerin tedirginliği de öyle. Peki çocuk istismar...

Çocuk evliliklere tepkiyi azaltan ne?

Araştırmalar, erken yaşta evlilikleri onaylayanların son 3 yılda inanılmaz oranlarda arttığını göste...

GÜNÜN RAKAMI: Erken yaşta evlilikler

TÜİK rakamlarına göre hazırlanan Sosyal Bozulma Raporu erken yaşta evliliklerle ilgili çarpıcı rakam...