GÜNÜN KADINI: Lily Braun
Lily Braun, yazar, sosyal demokrat, kadın hakları aktivisti ve gazeteciydi.

2 Temmuz 1865’te Halberstadt’ta Amelia Jenny Emilie Klothilde adıyla doğan Lily Braun, yazar, sosyal demokrat, kadın hakları aktivisti ve gazeteciydi. Braun’un yaşamı, sınıflarüstü kadın hareketini yaratmaya çalışma ve başarısız olma ile belirlendi.  

Prusyalı soylu, babanın general olduğu bir aileden gelmekteydi. Gençliğini bu çevrelerde yaşadı, babasının imparator tarafından azledilmesi sonrası hayatını kazanmak için çalışmaya başladı, Felçli profesör Georg von Gižycki ile evlendi ve onun sayesinde sosyalizm ve kadın sorunuyla temas etti, Frauenbewegung/Kadın Hareketi dergisi redaksiyonunda çalıştı, Frauenwohl/Kadın Refahı derneği yönetim kurulunda yer aldı. Eşinin ölümünden sonra sosyalistliğini ilan etti. Kadın sorunuyla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Özellikle annelik ve iş yaşamının uyumluluğu için kampanya yürüttü. “Bir Sosyalistin Anıları” adlı otobiyografisinde kadınların kurtuluşu mücadelesine bağlılığını anlattı. Ancak Lily Braun, proleter ve burjuva kadın hareketleri arasında, ikisi tarafından da tam kabullenilemeyen şekilde kaldı. Clara Zetkin onu 1. Dünya Savaşı’na verdiği destek kadar, kadın mücadelesinde işçi kadınların sorunlarını geri plana atmakla eleştirdi, burjuva kadın hareketi ise düşüncelerini radikal bularak benimsemedi.

Lily Braun’un düşünceleri, şimdi de kadınları sınıflarüstü varlıklar olarak gören kadın mücadelesi temsilcilerinin düşüncelerine benzemekteydi. Kadınlar kendi sınıflarından erkekleri değil, burjuva sınıflardan, onları ekonomik olarak sömüren, politik, toplumsal olarak yasaları yapan sınıfların kadınlarını müttefik olarak kazanmalıydılar. Bu sınıf çatışmasını reddeden düşüncesi ileriki dönemde anavatan savunması olarak gördüğü 1. Dünya Savaşı’na destek verip oğlunu ‘asker uğurlamalarla’ savaşa göndermesine, savaşta öldürüldüğünü sanıp sokak ortasında beyin kanaması geçirip ölmesine neden oldu. SPD içinde de sınıf mücadelesi yerine sınıflararası uzlaşmayı savunan Bersteincıların yanında yer aldı. İkinci eşi yazar Heinrich Braun’la birlikte Neue Geselschaft/Yeni Toplum adında bir dergi çıkardı. SPD’nin sınıf uzlaşmacısı çizgisi doğrultusunda sosyalizmin entelektüel sorunlarını ele almaya çalıştı. Bu girişimi nedeniyle de SPD üyeleri ve mücadeleden yana kesimlerinin tepkisini çekti ve daha sonra kendini tamamen yazarlığa verdi.

9 Ağustos 1916’da postaneden alması gereken bir mektubu oğlunun ölüm duyurusu sanarak beyin kanaması geçirdi ve henüz 51 yaşındayken öldü.

Lily Braun, bugün de kadın mücadelesine bakış açısından bir çizgi olması nedeniyle konu edilen ve tartışılan bir kadındır.


İlgili haberler
GÜNÜN KADINI: Auschwitz Kahramanı Orli Wald

Nazi Almanyası’nda bir direnişçi olan Orli Wald, 1936’da tutuklandı, yüksek ihanetle suçlandı, dört...

GÜNÜN KADINI: Sevim Burak

Sevim Burak’ın bugün dahi sıra dışı olmaya devam eden yazım stili kadınların deneyimlerini, hakikatl...

GÜNÜN KADINI: Toni Sender

‘Alman bir kadın isyancı’ Toni Sender 26 Haziran 1964’te hayata veda etti