GÜNÜN ÇAĞRISI: Fındıklılı Kadınlar Fındıklı Sahil Parkı’nın işletilmesine ‘Dur’ diyor
Fındıklı Sahil Parkı’nın işletmesinin ihaleye verilmesini istemeyen Fındıklı’da yaşayan kadınlardan çağrı var.

Fındıklı Sahil Parkı’nın işletmesinin ihaleye verilmesini istemeyen Fındıklılı kadınların çağrısıyla toplanan Fındıklı halkı sahillerinde yapılacak olan işletmelerin ihaleye çıkarılarak 29 yıllığına bir kişiye verilmesini protesto etti. Kadınlar, "Yıllardır HES’lere, taş ocaklarına karşı derelerini, vadisini koruyan Fındıklı halkı sahilini de ranta, işletmelere ve plaja ve bu tür ihalelere izin vermeyecektir" diyor.

Açıklamada şunlara yer verildi.

“Değerli Fındıklı halkı, değerli dostlar,
Fındıklı Belediyesi, Sahil Parkı Düzenleme alanında, açılacak işletmelerin 29 yıllık kullanım hakkının özel bir kişiye veya şirkete verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre, kapalı teklif usulü ile şartname dâhilinde ihale edilmesi kararını almıştır.
Söz konusu ihalelere konu alan, kamuya ait olup, bu alandan faydalanmak hakkı Fındıklı ilçesinde ikamet eden herkese aittir. Hal böyle iken, söz konusu alanın işletmesinin bir özel hukuk kişisi ya da özel kişiler tarafından yapılması, kamu yararına bir uygulama olmayacağı gibi, Fındıklı halkına değil özel kişilere fayda sağlayacaktır.
Oysaki söz konusu alanın Belediye elinde tutularak, işletme usullerinin de Belediye tarafından belirlenmesi kamu yararına hizmet edecektir. Proje kapsamında işletmeye açılacak yapıların Belediye tarafından işletilmesi, doğrudan Belediye’nin çıkarına olacağı gibi, ilçe nüfusu da bundan yararlanacaktır. Belediyece ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı grupların da istihdamı da bu yolla sağlanabilecektir.

Söz konusu alanın yapılmasındaki asıl amaç, İlçede yaşayan kişilere ait bir eğlence ve sosyalleşme merkezinin kurulmasıdır. Söz konusu alanın özel kişilere kiralanması halinde, her türlü sosyo-ekonomik düzeyden kişinin bu alandan faydalanmasının önüne de bir set çekilmiş olacaktır. Oysaki kamu yararı gözetilerek yapılacak ve Belediyemiz tarafından işletilecek bir işletmede, maddi çıkar sağlamaktan ziyade topluma hizmet anlayışıyla hareket edilecek ve toplumun gerçek yararı da sağlanacaktır. Bu amacın sağlanması için en uygun hareket edecek kurum da bünyesinde bulunan kişilerin çıkarlarını gözetmekle yükümlü belediyemizdir.

İhale yapılması ve söz konusu alanın Yap-İşlet-Devret modeli ile özel kişilere devri halinde ise, alanın yaratılma amacı olan kamu yararına uygun hareket edilemeyecek ve bu işletmeden doğabilecek fayda da sağlanamayacaktır. Bizler bu nedenlerden dolayı, bir an önce söz konusu ihalenin yapılmasından vazgeçilmesi, işletmesi Belediye tarafından yapılacak, herkesin erişimine açık sosyo-ekonomik koşullarda işletilecek ve ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı gruplara istihdam sağlanmasına katkı sağlayacak bir projenin oluşturulmasını talep ediyoruz.
Biz Fındıklı halkı olarak bugüne kadar derelerimize, yeşilimize sonuna kadar sahip çıktık. İlçemiz sahillerinin de ranta, plajlara, özel işletmelere bırakılmasını istemiyoruz.”
İhalenin hazırlığını takip etmek için binaya giren belediye meclis üyelerinin aldığı bilgiye göre ihale iptal edildi. Yıllardır HES’lere, taş ocaklarına karşı derelerini, vadisini koruyan Fındıklı halkı sahilini de ranta, işletmelere ve plaja ve bu tür ihalelere izin vermeyecek.

Kaynak: Fındıklı Postası

İlgili haberler
GÜNÜN RAKAMI: Filmlerde kadınlar ‘konuşmuyor!’

Kırmızı halı, ödül alanlar ve alamayanlarla tartışılan Oscarlı filmlere bir başka açıdan bakalım. İş...

GÜNÜN OYUNU: Teessür

Ilgın Sönmez’in yazdığı ‘Teessür’, Euripides’in güçlü kadın karakteri Medea’nın öyküsünü yeni bir an...

GÜNÜN FİLMİ: Viviane Amsalem'in Boşanma Davası

Evliliğin haham hakimlerin kontrolünde olması ve boşanmanın ancak kocanın rızasıyla mümkün olabilmes...