Bir kitap önerisi: Alman Proletaryanın Önderi Ernst Thaelmann
Hamburg ayaklanması yöneticisi, Almanya Komünist Partisi lideri Ernst Thaelmann’in yaşamı, mücadelesi, Nazi toplama kampında direnişi bugün de uluslararası işçi sınıfına rehberlik etmeye devam ediyor.

Uyanmak için başka ne gerekir? Tablo ortada; sadece meclis aritmetiği bile yakın ve uzak gelecekte işçi, emekçi, dar gelirli halkı, çağdaş, bilimsel, demokratik eğitim hakkı talep eden gençleri, başta Kürtler olmak üzere kimliği yok sayılan halkları ve bir meta olarak görülen kadınları nasıl bir karanlığın beklediğini göstermeye yeter. Seçimlerde ortaya çıkan tablo yalnızca meclisin sağa kayması, milliyetçi akımın yükselmesiyle açıklamak olayı kavramama, düşmanı küçümseme, gereken dersi çıkaramama yanılgısı doğurur. Sağ, milliyetçi, liberal, halkın inancını sömüren dinci tarikatçı, menfaatçi, talancı tüm akımlar, paylarına düşeni kapmak, nemalanmak, sermayeye hizmet etmek için aynı saflarda toplanmıştır. Öte yanda umutsuzluk, yılgınlık, bana necilik sonucu geniş halk kitleleri üzerindeki ölü topraklar yayılmaya devam ediyor… İşçi sınıfı tarihi öğreticidir. Tam da bugün yan yana gelişleri çoğaltmak için sınıfın uluslararası önderlerinden öğrenmek gerekir.

Hamburg ayaklanması yöneticisi, Almanya Komünist Partisi lideri Ernst Thaelmann’in yaşamı, mücadelesi, Nazi toplama kampında direnişi, olaylar, olgular üzerine makaleleri bugün de uluslararası işçi sınıfına rehberlik etmeye devam ediyor. Ernst Thaelmann, 16 Nisan 1886’da Hamburg’da küçük esnaf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda okuldan arta kalan zamanında ailesinin işlettiği küçük dükkanda çalışmaya başlayarak emekçi halkın yaşadığı ağır yoksulluk ile kapitalistlerin aşırı zenginliği arasındaki uçurumu algıladı. Burada sınıflar arası çelişkiyi gözlemleme olanağını bulan Ernst, on altı yaşına geldiğinde sınıfın örgütlü gücü safında yerini aldı. Başta Hamburg ayaklanması olarak birçok eylem ve örgütlenmede önderlik eden Ernst’in (günümüze denk düşmesi açısından) eylül 1930, şubat 1932 arasında seçimlerdeki tutum, makaleleri ve söyleyişleri bugünü anlamak açısından çok önemlidir. Ernst, Nazi partisinin seçim başarısını çelişkilerle dolu olarak analiz etti. Tüm emekçileri, ezilen halkı, farklı inançlara sahip olan kitleleri birleşmeye, birleşik cepheye davet etti. Ernst parlamentodan güçlenerek çıkan faşizmin Almanya’da milyonlarca emekçiye karşı daha gaddar davranacağının altını çizdi. Halkı boykota değil, bir mücadele yöntemi olarak parlamentoda da var olmak için oy kullanmaya çağırdı. Faşizmin tüm saldırılarına, karalama kampanyalarına karşın KPD bu seçimde dört buçuk milyon oy aldı. Ernst’e göre “devrimci bir durum ne mevcuttu ne de yakın gelecekte görünüyordu. Buna karşın işçi sınıfının partisi safları sıklaştırmalı, halkçı söylemlerle geniş kitleleri yanına alarak karşı duruşu, mücadeleyi örgütlemeliydi.” Hiçbir mücadele yöntemi küçümsenmemeli, ellerinin tersiyle itilmemeliydi. Ki bu düşünce, bütünün bir parçası olarak günümüzde de geçerliğini korumaktadır.

1933’te Hitler’in iktidarıyla devrimci, komünist, muhalif avı başladı. 3 Mart 1933’te Ernst tutuklandı. On bir buçuk yıl hücrelerde, cezaevlerinde ve toplama kampında kaldı. Ernst Thaelmann’ın serbest bırakılması için dünyanın farklı yerlerinde kampanyalar yürütüldü. Buna rağmen 17 Ağustos 1944’te Hitler’in özel emri üzerine gizlice kurşuna dizildi. Fakat düşünceleri bugün bile sınıfa, emekçilere, geniş halk kitlelerine yol göstermeye, önderlik etmeye devam ediyor. Anısına saygıyla.

Görsel: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Bir kitap: İnsan Neyle Yaşar?

Tolstoy, İnsan Neyle Yaşar eserinde yüz yıllardır insanlığa öğütlenen sevgi, inanç, azla yetinme, şü...

Bir kitap: Dar Ağacında Üç Fidan

Darağacında Üç Fidan, memleketimizin kapanmayan, kanayan yürek yarası; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hü...

Mutlu son ile başlayan bir kitap: Kuru Kız

Roman kuru kızımız üzerinden Türkiye’de yoksul mahallede yaşayan bir kadın olmak konusuna ucundan kı...