Gençlerin en büyük endişelerinin ikinci sırasında 'cinsel taciz' var
Deloitte'un araştırmasına göre Türkiye’deki Z kuşağının en büyük endişelerinin ikinci sırasında yüzde 32 ile 'cinsel taciz' var.

Deloitte’un, bu yıl 10’uncusunu yayımladığı ve Türkiye’yi de kapsayan “2021 Y ve Z Kuşağı Araştırması” genç kuşakların en büyük endişe kaynağının işsizlik olduğunu ortaya sererken çarpıcı bir noktaya daha değiniyor: Z kuşağının en büyük endişelerinin ikinci sırasında "cinsel taciz" yer alıyor.

Türkiye’deki Z kuşağının en büyük endişelerinin ikinci sırasında yüzde 32 ile “cinsel taciz” var. Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz suçlarını işleyenlere ilişkin cezaların yetersizliği ve uygulamalardaki sorunlar, Z kuşağının bu endişesini her geçen gün daha da büyütüyor.

Araştırma sonuçlarına göre global olarak Y kuşağının yüzde 41'i ve Z kuşağının yüzde 46'sı çoğu zaman stresli hissediyor. Türkiye’deki katılımcılar için ise sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 65 olan bu oranlar global ortalamanın daha üstünde seyrediyor. Stres sebeplerinin başlıcaları ise finansal durum, aile refahı ve iş olanakları olarak ortaya çıkıyor.

Pandemiyle birlikte genç kuşakların finansal gelecekleri konusundaki belirsizliği arttı. Türkiye’deki katılımcıların neredeyse yüzde 60’ı finansal gelecekleriyle ilgili "sık sık endişelendiklerini veya strese girdiklerini" söylüyor. Ayrıca ankete katılanlar salgının finansal hedeflerini yeniden değerlendirmelerine ve değiştirmelerine de neden olduğunu belirtiyorlar.

Araştırmaya göre ekonomik ve politik görünümle ilgili geleceğe dönük kaygılar yüksek. “Ülkenizdeki genel ekonomik durumun gelecek 12 ay içinde nasıl değişmesini bekliyorsunuz” sorusuna Türkiye’deki Y kuşağı yüzde 54 ile “kötüleşecek”, yüzde 17 ile “aynı kalacak”, yüzde 20 ile “iyileşecek” yanıtını veriyor. Bu oranlar Z kuşağında ise sırasıyla yüzde 47, yüzde 17 ve yüzde 18.

Kuşakların kişisel finansal kaygıların artmasının yanında daha büyük bir toplumsal mesele olarak gördükleri ekonomik eşitsizlik konusunun diğer bir endişeleri olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye’den Y kuşağı katılımcıların yüzde 83 gibi büyük bir kısmı ve Z kuşağının da yüzde 76’sı gelirin toplum genelinde eşit olmayan bir şekilde dağıldığını düşünüyor.

Fotoğraf: Chang Dupng/Unsplash

İlgili haberler
‘Z Kuşağı’ tartışmaları | Genç kadınlar ne yaşıyor...

Gençlerin, genç kadınların neler yaşadıklarını ve neler istediklerini, tepkilerini, çözümü nerede bu...

Genç kadınların kafası karışık falan değil!

'Benim başörtüme karışmasınlar istediğim gibi yaşayayım' derken benden farklı kadınların kötü şartla...

Pandemi sürecinde çalışan genç kadınlar: ‘Haklarım...

Genç kadınlar, birlik olup seslerini çıkarmadan haklarını elde edemeyeceklerini düşünüyor, ancak bel...