Ankara Tabip Odası: Öğüt değil, öğün verin!
Ankara Tabip Odası (ATO) okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmesi için MEB'e çağrı yaptı ve uyardı: Yetersiz beslenme pek çok hastalığa, öğrenme güçlüğüne yol açıyor!

Ankara Tabip Odası (ATO) okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemeğin her çocuğun hakkı olduğunu söyledi. ATO yayımladığı açıklamada çocukların bedenen ve zihnen sağlıklı büyümesinin ve gelişmesinin temel koşullarından birisinin dengeli ve yeterli beslenebilmesi olduğunu ifade ederken “Yaş grupları gözetilerek gerekli protein, karbonhidrat, vitamin, mineral ve kalori değerleri doğrultusunda sağlıklı öğünlere kolayca ve ücretsiz ulaşmaları gereklidir. Ne var ki, gıda fiyatları ailelerin ve çocukların sağlıklı beslenmesinin önündeki en büyük engeldir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) son verilerine göre gıda fiyatları dünyada aylardır düşerken Türkiye’de yükselmeye devam ediyor. Türkiye, gıda enflasyonunda Temmuz ayında OECD ülkeleri arasında yüzde 60 ile açık ara birinci oldu. Gıda enflasyonu ve fahiş fiyatlar milyonlarca asgari ücretli ve dar gelirli aileleri daha derin bir yoksulluğa iterken, bu ailelerin okul çağındaki çocukları da yoksullaşmadan payını fazlasıyla alıyor” dedi.

Yoksulluk sınırının 40 bin liraya yaklaştığı bir dönemde 4–6 yaş grubunun sağlıklı beslenmesi için minimum gıda harcamasının 2 bin liraya; 15–19 yaş grubu için ise 3 bin 600 liraya yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bütçesi arttırılması gerekirken düşürüldü; MEB’in bütçe payının GSYH’ye oranı 2007 seviyesinin altına düştü. Bazı illerdeki okullarda ise anaokulu öğrencilerinin bir öğününe denk gelen MEB tarafından ayrılan 21 liralık ödeneğin 16 liraya düşürüldüğü veya öğünlerin askıya alındığına dair haberler basına yansıyor” ifadelerine yer verildi.

ATO, yetersiz beslenen çocuklarda gelişim geriliği ve kısa boyluluk(bodurluk), obezite ve obezite ile ilgili sorunlar, metabolik sendrom, avitaminozlar, demir eksikliği anemisi, iyot yetersizliğine bağlı rahatsızlıklar görüldüğüne dikkat çekti. Yetersiz ve dengesiz beslenme öğrencilerin dikkat sürelerini kısaltarak öğrenmede güçlüğe, davranış bozukluklarına yol açabilmekte, okula devamsızlık artmakta ve okul başarısında düşüş ortaya çıkardığı ifade edildi.

“Ortalama her iki çocuktan birinin maddi yoksunluk çektiği, her dört çocuktan birinin yetersiz beslendiği bir ülkede ‘İtibardan tasarruf edilir’ ancak çocukların beslenmesinden ve geleceğinden ‘tasarruf’ edilemez!” denen açıklamada şu talepler sıralandı:

  • Her okulda en az 1 öğün ücretsiz temin edilmelidir.
  • Anaokullarından kaldırılan ücretsiz okul beslenme programı yeniden yürürlüğe konmalıdır.
  • Okul yerleşkeleri içerisinde çocukların temiz suya erişimleri ücretsiz olmalıdır.
  • Çocuk yoksulluğunu durdurmak ve çalışmak için okulu bırakmak zorunda kalan çocukların okula dönmeleri için bölüşümde adaleti destekleyecek sosyal yardım ve destek politikaları hayata geçirilmelidir.
  • Yeterli ve dengeli beslenemeyen, sağlıklı konutlarda barınamayan, nitelikli sağlık hizmetine erişimin olmadığı bir toplumda yoksulluk halk sağlığı sorunudur. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ortadan kalkmadığı, en temel insani ihtiyaçlar piyasanın insafına terk edildiği sürece halkın sağlığından söz edilemez.


İlgili haberler
Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilen...

Bir haftanın özeti şudur ki: devam ediyoruz! Bir öğün ücretsiz yemek kampanyası zaten hiç bitmemişti...

Sağlıkçılar haklarına yan yana gelerek sahip çıkab...

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi İşyeri Temsilcisi ve SES İzmir Şube Yön...

DİSK/Gıda-İş: Okullarda 1 öğün ücretsiz yemek her...

DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Ozak sağlıklı ve doyurucu beslenmenin her çocuğun hakkı olduğunu...