Mülteci kadınlar sağlık hakkına erişebiliyor mu?
Mülteci kadınlar Türkiye’de hangi koşullarda yaşıyor, sağlık hakkına ulaşabiliyor mu, en çok hangi sağlık sorunlarını yaşıyorlar, mekanizmalar işliyor mu? TBB’den Dr. Selma Güngör ile konuşuyoruz.

Türkiye'ye göç eden mülteci, özellikle de Suriyeli mülteci kadınların durumuna ilişkin sorularımızı yanıtlayan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolundan Selma Güngör, kimi kültürel engeller nedeniyle birçok toplumda olduğu gibi Suriyeli kadınların da kendi ihtiyaçlarını hep ertelediğine dikkat çekti. Güngör, "Birçok sıkıntı nedeniyle Suriyeli mülteci kadınların da sağlık sorunlarını çoğu zaman ertelediğini ve kronikleşen boyutlara vardığını görüyoruz" diye konuştu.

Diğer bir önemli sorunun da 18 yaş altı evlilikler olduğunun altını çizen Güngör, Sağlık Bakanlığının ve devletin yükümlülüklerine de işaret ederek şöyle konuştu: "Suriyelilerde erken görülen evlilikler çoğu zaman normal kabul edilse de bizim yasalarımıza göre bu evlilikler ve erken yaşta gebelikler yasal değil. Bunlar en önemli sağlık sorunlarını oluşturuyor. Buna karşı bizim ülkemizde yasalar var ama yasaların uygulanmadığı bir sistem söz konusu. Sağlık Bakanlığı gereğini yerine getirmediği için hekim arkadaşlarımız cezalarla karşı karşıya kalıyor. Çünkü oluşturulan yazılım sisteminde 18 yaş evliliklerden yalnızca 14 yaş altının bildirilmesi zorunlu gibi bir izlenim yaratıyor. Oysa Adalet Bakanlığı 18 yaş altı evliliklerin tamamını suç sayıyor. Dolayısıyla hekimler görevini ihmal etmiş kabul ediliyor. Sağlık Bakanlığı kendisini doğrudan bir yargı mensubu yerine koyarak herhangi bir taciz, tecavüz, zorla evlilik araştırması yapmadan olağanmış gibi kabul ediyor. bu doğru değil."