GÜNÜN BİLGİSİ: Kadın Sığınma Evleri nedir? Neden önemlidir?
Şiddetin her türlüsüne maruz kalan, ölümle burun burana gelen kadınların korunmak adına başvurduğu sığınma evleri nedir, neden kurulmuştur, kuruluşu için ne yapılmalıdır?

Kadın sığınma evleri, aileleri, partnerleri, yakın akrabaları tarafından tehdit edilen ya da şiddete maruz kalan tüm kadınların varsa çocukları ile birlikte kalabilecekleri yerlerdir. Kadın Sığınma Evleri, öncelikle kadına yönelik her türlü şiddetin önlenebilmesi için önemlidir. Şiddetin yarattığı sonuçları da ortadan kaldıracağı gibi, mağdurların can güvenliğinin sağlanması için de oldukça önemlidir. Kadın sığınma evlerinin varlığı, kadınların kendini orada güvende hissetmesine neden olurken, bir yandan da toplumun aile içi şiddete olan bakış açısının değişmesini de etkilemektedir. Kadınlar bu evlerde rehabilite edilir ve hayatlarına yeniden, daha sağlıklı başlar.

KADIN SIĞINMA EVLERİNİN KURULUŞU İÇİN NE YAPILMALI?
2006 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi’ne göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu için Bütçe’den ayrılan payın artırılması kadın sığınma evlerinin kuruluşu için yapılacaklar arasında. En önemli unsurlardan biri ise sığınma evlerinde çalışacak personellerin kadın bakışaçısına sahip olması. Yerel yönetimlerde konuya ilişkin bütçe ayrılması ve bu sığınma evlerinin Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilmesi de bu konuya dair önemli adımların ilk sıralarında yer alıyor. Ayrıca bu kurumların gizlilik ilkesine de uygun olması ve bu konuya dair gerekli özeni göstermesi gerekiyor. Kadın sığınma evlerinden sorumlu kurumlar arasında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Yerel Yönetimler bulunmakta. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yapılacak iş birliğiyle de bu alana ilişkin nitelikli çalışmalar yapılabilir.

Kaynak: İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

İlgili haberler
Şiddete uğradığınızda neler yapabilirsiniz?

Şiddete uğrama ihtimaliniz varsa ya da şiddet dolu hayatınızı değiştirmek istersiniz ihtiyacınız ola...

Şiddetin karşısında kadınların yanında posterler

Kadına yönelik şiddet... Dünyanın her yerinde kadınlar şiddete maruz kalıyor ve dünyanın her yeri mü...

Şiddetle mücadele dayanağını nereden alacak?

Kadınlar her yerde yalnızlık, güvensizlik duygusu yaşıyor. Bu duyguyu kartopu gibi büyüten bir süreç...