GÜNÜN ARAŞTIRMASI: Kadın-erkek eşitliği yok
Kadir Has Üniversitesi’nin araştırmasına göre kadın ve erkekler toplumdaki en önemli sorunu şiddet olarak görüyor, yüzde 90 toplumda eşitlik olmadığını düşünüyor.

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”nın 2020 yılı sonuçlarını açıkladı. Ocak - Şubat aylarında İstanbul başta olmak üzere toplam 23 ilde, kadın-erkek, 18 yaş ve üzeri 1216 kişi ile gerçekleştirilen “araştırmanın sonuçlarına göre kadının toplumdaki en büyük sorunu yine “şiddet” oldu. Araştırma, şiddeti öncelikli sorun olarak gören kadınların sayısının yıllar içinde anlamlı bir şekilde arttığını gösteriyor.

Araştırma 2016 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılıyor.

KADINLARIN YÜZDE 68’İ ERKEKLERİN YÜZDE 63’Ü ‘ŞİDDET’ DEDİ
Araştırma sonuçlarına göre;

- Türkiye genelinde kadınların toplum içinde yaşadığı en büyük sorunu yüzde 66 ile “şiddet” oldu. Geçen yıl yüzde 60 olan bu oranın yüzde 6 oranında artması dikkat çekti. Kadınların yüzde 68’i erkeklerin ise yüzde 63’ü kadının yaşadığı en büyük sorunu şiddet olarak yanıtladı. Şiddeti sırasıyla işsizlik, eğitimsizlik, baskı ve taciz sorunları takip ediyor.

- Şiddetin boşanma için yeterli sebep olduğu, aile bütünlüğü veya düzeni için göz ardı edilecek bir unsur olmadığı düşüncesine destek oranı artıyor. “Aile içi şiddet boşanma için yeterli bir sebeptir” diyenlerin oranı 2019’da yüzde 74 iken, bu oran 2020 yılında yüzde 79’a yükseldi.

- “Bir erkek ailesinin dirlik ve düzeni için zaman zaman şiddete başvurabilir” diyenlerin oranı ise 2016’da yüzde 14 seviyesinde iken 2020 yılına gelindiğinde yüzde 4’e geriledi.

- Bir diğer çarpıcı sonuç ise ailenin devamı için şiddetin görmezden gelinebileceğine dair. 2016’da katılımcıların yüzde 18’i bu düşünceye sahipken, 2020’de bu düşünceye katılanların oranı yüzde 8’e düştü.

- Erkekler ev işlerinden en çok “tamirat ve bakım” ve “ev için alışveriş” kısmına katılıyor. Ancak hem bu işlere hem de çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak, yemek yapmak, evi toplamak e temizlik yapmak olarak sıralanan diğer işlere katılım oranlarının düştüğü görünüyor.

- Babaların çocuk bakımına katılımında ise yıllar içinde artış var. Babalar çocuk bakımında en çok “çocuklarla ilgilenme” kısmında görev üstlenirken sırayla şu işlerde oran düşüyor; Beraber gezme, oyun oynama, okul sorunlarıyla ilgilenme, ders çalıştırma, kitap okuma, uyutma, yemek yedirme, yıkama, alt değiştirme.

- Kadınların aktif siyasete katılması gerektiğini düşünen hem kadın hem de erkeklerin sayısında yıllar içinde artış var. “Politika erkeklerin işidir” diyenlerin oranı ise yüzde 20’den 17’ye gerilemiş durumda.

- Katılımcıların yüzde 72’si Türkiye’nin ekonomisinin kötü olduğu görüşünde. Yüzde 66’sı da geçen yıla göre daha da kötüleştiğini düşünüyor.

- Hayatı boyunca gelir getiren bir işte hiç çalışmamış kadınların oranı yüzde 46. Bu rakam 2016’da yüzde 45, 2017’de yüzde 40, 2018’de yüzde 51 ve 2019’da yüzde 52 idi.

- Kadınların işten ayrılma sebepleri ise şöyle;

• Evlilik ve ev işi sorumlulukları - yüzde 25
• Çocuk bakım desteği olmamamı - yüzde 14
• Emeklilik - yüzde 13
• İşsiz kaldım - yüzde 7
• Güvenli iş ortamı olmaması – yüzde 6
• Baba, eşi aile izni olmaması – yüzde 5

- Araştırmaya katılanlar yüzde 90 oranında kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması gerektiğini, yüzde 88 oranında aynı işte çalışan kadın ve erkeklerin aynı ücreti alması gerektiğini, yüzde 91 oranında kadın-erkek hak eşitliğini sağlamanın devletin temel görevlerinden biri olduğunu düşünüyor. Bu oranların tamamında da geçen yıllara göre artış dikkat çekiyor.

- Araştırmaya katılanların yüzde 74’ü Türkiye’de kadın ve erkekler eşit hak ve imkanlara sahip mi sorusuna “eşitlik yok” cevabı verdi. Eşitlik olmadığını düşünen kadınların sayısı ise erkeklerden daha fazla. 

Raporun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

İlgili haberler
Kadına eşitlik neden lazım oldu?

Bir yandan kadınlara neyi hak edip etmedikleri dikte ediliyor diğer yandan kadınların kazanımlarını...

Sovyetlerde eşitlik için adım adım...

Yasal düzenlemelerden, fiili eşitlik için atılan somut adımlara, eğitimden politikaya, kadınların to...

GÜNÜN RAKAMI: 2018’de erkekler kadınlardan yüzde 7...

CHP Milletvekili Candan Yüceer’in açıkladığı rakamlara göre 2018 yılında erkekler kadınlardan yüzde...