GÜNÜN KİTABI: Kadınların barış mücadelesinde dünya deneyimleri
Bu kitapla; Sırbistan, Kosova, Sri Lanka ve Suriye’deki savaş koşullarının en çok kadınları etkilediğini, barış mücadelesinin ise en çok kadınlar eliyle yürütüldüğünü görüyoruz.

Demos Yayınlarından çıkan ve Güneş Daşlı ile Nisan Alıcı’nın Ulrike Flader danışmanlığında hazırladığı ‘Kadınların Barış Mücadelesinde Dünya Deneyimleri’ kitabı Sırbistan, Kosova, Sri Lanka, Suriye’de yaşanan savaşlar ve kadınların barış mücadelesini ele alıyor.

Türkiye’de barış ve özgürlük mücadelesinde yaşamını yitiren kadınların anısına ithaf edilen kitap, barış mücadelesi veren her bir kadına olan borcumuzu anımsatıyor. Kitabın savaşın ve baskının kadınlara getirdiği ağır sonuçlar bir bir anlatılırken tarihi bir gerçeklikle yüz yüze geliniyor. Tarihsel olarak savaşlar ve çatışmalar farklı toplumsal kesimler için çok boyutlu, karmaşık ve uzun dönemli etkilere sahip olmuştur. Kadınlar, doğrudan savaştan yoğun olarak ve özgün bir biçimde etkilenmekle beraber, çatışma dönemlerinin farklı süreçlerinde barış mücadelesi yürüten aktivistler olarak da öne çıkıyorlar. Buna rağmen çoğu örnekte güçlü kadın mücadeleleri olmasına rağmen kadınlar, resmi barış müzakerelerine dahil edilmeyip, politik karar alma süreçlerinden dışlanmaktadır. Bu dışlanma, bu kitapta da bir kez daha ortaya konduğu üzere, toplumlar için yaşamsal düzeyde kötü sonuçların ortaya çıkmasının sebebi oluyor. Dünyanın pek çok örneği gösteriyor ki, savaşın temelinde yatan sebep ne olursa olsun, kadın bakış açısını içermeyen barış süreçleri eksik kalıyor ve kalıcı bir toplumsal barış inşasıyla sonuçlanmıyor. Savaşın bitişi ile sona eren şiddet başka bir biçime evriliyor ve bu şiddet çoğu zaman kadınlara yöneliyor. Geçmişle yüzleşilmeden, tabular ve inkarlarla yeni dönem başlatılmaya çalışılıyor ve böylece toplumlardaki adaletsizlik ve eşitsizlik devam ediyor. Bu büyük toplumsal sorunlar çözülmemiş oldukları için savaşın sonlanması gerçek bir toplumsal barışı getirmiyor ve yapısal şiddet sürüyor.
Dünyanın farklı yerlerinde savaşa, milliyetçiliğe ve tekçiliğe karşı direnen, barış için mücadele eden kadınların hikayelerini dinlemek; ortaklıkları ve farklılıkları anlamak Türkiye’de barış için çabalayan kadınlar için de ilham verici olacaktır. Kitabın çıkış noktası, her savaş sonrasında toplumların bir gün ülkeyi şiddete sürükleyen sebeplerle yüzleşecek olmasıdır. Bu süreçlerde kadınların dahil olmaları ise elzemdir. Bu kitap Sırbistan, Kosova, Sri Lanka ve Suriye’de kadınların barış mücadele deneyimlerine odaklanarak Türkiye’deki mücadeleye bu açılardan katkı sunmayı amaçlıyor.
Kitap tanıtımından...İlgili haberler
GÜNÜN BELLEĞİ: Barışın inşacısı kadınlar savaşın y...

Barış en çok kadınların dilindedir. Bu topraklarda da sınırların ardında da... Sırbistan, Kosova, Sr...

Kadınların Barış Mücadelesi: Sırbistan, Kosova, Tü...

DEMOS Araştırma Merkezi ve FES ortaklığında 13 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek konferansta Kadınla...

GÜNÜN MEKTUBU: Savaş nedir?

Birileri gücüne güç katacak, ülkesinde kaybettiği oyları yeniden toparlayacak diye çocuklara bunları...