Kadına yönelik şiddet ve adaletin sessizliği
Meral Danış Beştaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sorduğu sorularla Suriyeli Emani’nin katili Birol Karaca’nın daha önce işlediği cinsel saldırı suçundan ceza almamış olmasını gündeme getirdi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Emani Al Rahmun’u cinsel saldırı ve işkenceye maruz bırakarak katleden Birol Karaca’nın önceki cinsel saldırı suçundan aldığı cezayı infaz etmeyen yargıyı ve şiddete karşı yapılan ceza indirimlerini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.
Beştaş, her geçen gün artan kadına yönelik şiddete ve yargı organlarının buna sessiz kalmasına ilişkin Meclis Genel Kuruluna verdiği soru önergesinde, neredeyse her gün bir kadının katledildiği ya da cinsel saldırıya maruz bırakıldığı belirtti. Bunun en son örneğinin Emani olduğuna dikkat çeken Beştaş, “Bu olayda can yakan başka bir durum da saldırıyı gerçekleştirenlerden Birol Karaca’nın daha evvel de engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunması olup yerel mahkemece verilen 11 yıllık cezasının Yargıtay aşaması aradan geçen 6 yıl zarfında tamamlanmadığından cezasını tamamlamamış olmasıdır. Kuşkusuz yargı mekanizmasının kadına yönelik cinsel suçlarda ve şiddet eylemlerinde ‘tahrik indirimi’, ‘iyi hal indirimi’ gibi mekanizmaları uygulayarak cezaları azaltarak uygulaması yahut bu örnekte olduğu gibi sıradan bir vaka olarak ele alıp kararı neticelendirmemiş olması bu suçlara bir nevi cezasızlık zeminine taşıması sıklıkla tartışılmakta ancak bir netice elde edilememektedir. Kadına yönelik şiddetin her geçen gün artıyor oluşu hakeza cinsel suçlarda meydana gelen artış,yargı mekanizmasının bu suçlara gerekli cezayı vermemesi ile doğrudan ilintilidir” dedi.
Beştaş önergede, Bekir Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

*Son 15 yıl içerisinde erkek şiddeti neticesinde kaç kadın yaşamını yitirmiştir?
*Son 15 yıl içerisinde kadına şiddet uygulayan ve öldüren kaç erkek ceza almıştır? Verilen cezaların kaçında “indirim” uygulanmıştır?
*Son 15 yıl içerisinde kadına şiddet uygulayan ve öldüren kaç erkek beraat etmiştir?
*Son 15 yıl içerisinde kadına şiddet uygulayan ve öldüren kaç erkek hakkında takipsizlik kararı verilmiştir?
*Halihazırda Yargıtay’da bekleyen kaç dava vardır?
*Yargıtay tarafından bu suçlara ilişkin davalarda ivedi karar verilmeme gerekçesi nedir?
*Emani vakasında olduğu üzere B.K.’nin cezasının onanmamış olmasının B.K.’nin yeni bir suçu gerçekleştirmesinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz?
*Erkek şiddetinin artmasında mahkemelerce verilen yetersiz kararların etkili olduğunu düşünüyor musunuz?
*Erkek şiddetinin önlenmesi ile ilgili mevzuatta bir değişiklik yapılmasına dair çalışma yapacak mısınız?
*Erkek şiddetinin önlenmesi doğrultusunda yargı mensuplarına yönelik meslek içi çalışmalar yürütülmesi gündeminizde olacak mıdır?
*Artan erkek şiddeti ve cinsel suçlarla mücadele için yürüttüğünüz çalışmalar var mı? Var ise bu çalışmalar neleri kapsamaktadır? Şayet böyle bir çalışmanız yok ise neden artan önemli bir toplumsal soruna dönüşen bu suçlarla mücadele etmiyorsunuz?”

KİRAZ İLÇESİNDEKİ KIZ KAÇIRMA OLAYLARI
İzmir’in Kiraz ilçesinin iki dağ köyü Sırımlı ve Olgunlar’daki erkeklerin kız çocuklarını kaçırarak evlendikleri ve bunun bir “gelenek” olduğu ifade edilmiştir. Her iki köyde her yıl yaşları 12-21 arasında değişen ortalama 20 kız çocuğunun kaçırıldığı, mağdur kız çocuklarının çoğunun 14 yaşında olduğu da yansıyan bilgiler arasındadır. Bahse konu “gelenek” olarak ifade edilen vahim vaka kaçırılan ancak uzun süre haber alınamayan kız çocuklarının ailelerinin emniyete başvurması neticesinde ortaya çıkmıştır” dedi. Beştaş kız çocuklarının akibeti hakkında şu soruları sordu:
*Bakanlık olarak İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı köylerde yıllardan beri süregelen bu olaydan haberdar mısınız?
*Olay kamuoyuna yansıdıktan sonra Bakanlık olarak Kiraz ilçesindeki bu köylerde çalışma yaptınız mı?
*Kız çocuklarının kaçırılmaları ardından “sus payı” olarak ifade edilen paranın aileye ödenerek kız çocuklarının zorla evlendirilmesi suçu ile ilgili neden bunca yıldır tek bir suç duyurusu dahi yapılmamıştır?
*Kız çocuklarının kaçırılması ve para karşılığında zorla evlendirilmesi hususunda neden devlet harekete geçmemiştir?
*Olay şubat ayında kamuoyuna yansımış olup bu süre zarfında Bakanlık olarak ne yaptınız? Yahut neden hiçbir şey yapmadınız?
*Bakanlık olarak bu olaya dair hiçbir adım atmamanız bu suça ortak olduğunuz anlamına gelmiyor mu?
*Kiraz ilçesine bağlı köylerde bu suçu işleyen ve iştirak edenlere ilişkin soruşturma başlatılmış mıdır?
*Kiraz ilçesine bağlı köylerde yaşayan mağdur kız çocuklarının güvence altına alınmasına yönelik bir çalışma yapılması gündeminizde midir?
*Kiraz ilçesine bağlı köylerde “gelenek” olarak ifade edilen bu vahşetin ülke genelinde yaşandığı başka yerler var mı? Buna ilişkin bir çalışma yaptınız mı?
*Kiraz ilçesine bağlı köylerde yaşayan mağdur kız çocuklarının maruz kaldığı zararların giderilmesine yönelik destek çalışması yapılması gündeminizde olacak mıdır?
*Bu suçu işleyenlerin suçu “Cuma” gününe denk getirerek resmi makamlardan gizlemeleri bilinen bir vakaya dönüştüğü halde resmi makamlar neden hiçbir işlem yapmamıştır?
*Kiraz ilçesine bağlı Olgunlar ve Sırım köylerinde yaşanagelen kız çocuklarının kaçırılarak para karşılığı başka bir aileye verilmesi nasıl bir gelenektir?

İlgili haberler
Buralılar, hesap verin

“Emani’nin Türkçe’de anlamı emanetmiş diyorlar. Ateşten kaçarken erkek saldırganlığının en karanlık...

Emani’nin cenazesinde yükselen ses: Tacize uğruyor...

Suriyeli Emani ve 10 aylık bebeği için Sakarya’da yapılan cenaze töreninde mülteci bir kadın tacize...

Violet davasında kız kardeşi Beatric’in beyanı bek...

Ugandalı Göçmen Violet’in tecavüze uğrayıp öldürüldüğü davanın 4. duruşması görüldü. Davada ikiz kız...