taşeron işçi

İşten atılan evde bakım işçileri: Kadrolu istihdam istiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesinde taşeron olarak çalışan evde bakım işçilerinin direnişi devam ederken, kadın işçiler özverili çalışmanın karşılığını almak istediklerini anlattı.

İzmir Meslek Fabrikası emekçileri: 'Taşeron sistemine karşıyız, daimi iş istiyoruz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasında çalışan ve taşeron şirketin sözleşmesinin süresinin dolması üzerine işsiz kalan eğitmenler ve emekçilerle yaşadıkları sorunları ve taleplerini konuştuk.

Satı, aralıksız 48 saat işte olmaktan neden memnun?

Hastanede çalışan, asgari ücrete tabi olan İşçi Satı, gündüz hastane mesaisinde gece ise daha fazla kazanabilmek için nöbette. Bu süreci çocuğuna hasret geçiren Satı, daha iyi yaşam koşulları istiyor.

‘İşten atılma korkusu olmadan çalışmak istiyorum’

‘1 Mayıs dolayısıyla ben de taleplerimi dile getirmek istiyorum; İş yerimizdeki kreşin ücretsiz olmasını isterdim mesela. İşten atılma korkusu olmadan çalışmak isterdim.’

Tuvaletten dinlenme odası!

DEÜ Hastanesinde çalışan temizlik işçisi bir kadın ne kadar aşağılayıcı koşullarda çalışmak zorunda bırakıldıklarını çok çarpıcı bir örnekle anlatıyor...

Çalışması da ayrılması da ayrı dert: Ah bu taşeronluk!

Hastanede taşeron işçi olarak çalışan Sevda, çalıştığı süre boyunca kadro ve sendika mücadelesi verdi. İşsiz kaldı, tazminatı hak ettiğinin altında ödendi. O şimdi de tazminat hakkı için mücadelede…

Kadroya başvurmayan işçiye de tazminat ödenmesi gerekir

Taşeronda çalışırken kadroya başvurmadığı için işten çıkarılan işçiler de kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer yasal haklarını talep edebilir.

SAĞLIK İŞÇİSİ KADINLAR: İş yoğun, ücret düşük, haklar kısıtlı

Ankara’nın çeşitli hastanelerinde farklı statülerde ve alanlarda çalışan kadın işçilerle çalışma koşullarını, taşerondan kadroya geçiş sürecinde değişenleri, değişmeyenleri ve taleplerini konuştuk...

1 Mayıs’a giderken: 10 işçi kadından 10 talep...

Geçinebilecek bir ücret, haklarını kullanabilecekleri sağlıklı bir çalışma yaşamı, işsizlikten korkmadan çalışmak, örgütlenme hakkı, kendini güvende hissetmek, kendine zaman ayırabileceği bir hayat!

Kadro alamayan Taşeron İşçi Sevda Soysal’ın örgütlenmesine de izin yok

Ankara’da bir hastanenin yemekhanesinde taşeron işçi olarak çalışan Sevgi Soysal, 10 yıldır kadro alamamış. Soysal, sendikalı olamadığı için düşük ücret alıyor, kötü koşullarda çalışıyor.

Taşeron değişikliğinde işçi istifa etmemeli!

Taşeron şirket değişirken işçi aynı asıl işveren için çalışmaya devam ederse, işçi hakları ve kıdemiyle birlikte devrolmuş sayılır. Ancak işçi istifa ederse, haklarını yakabilir!

Çalışan kadınlar evde, işte, sokakta şiddet sarmalında

25 Kasım yaklaşırken bir devlet hastanesinde çalışan kadın işçilerle sohbet ettik. Kadınlar evde aile, eş; işyerinde ise hasta yakınından müdürüne baskı ve şiddet sarmalında mücadele etmeye çalışıyor.

İşveren işe iade davasını kazanan işçiyi işe başlatabilir

Taşeronda çalışırken işten çıkarılan ve asıl işveren olan hastaneye işe iade kararı verilen işçinin işbaşı yaptırılmasının önünde hiçbir yasal engel yok.

İlave tediye 2.400 TL’nin çok daha altına düşebilecek!

“İlave tediye en az 2.400 TL” haberleri koca bir yalan. Kamuya geçirilen işçilere 2018’de ödenecek ilave tediye 2.000 TL’nin altına bile düşebilecek.

İlave tediye ayrı TİS ikramiyesi ayrı ödenir

Kadroya geçirilen işçilere hem ilave tediye hem 10 günlük ikramiye, şirketlere geçirilen işçilere sadece 10 günlük ikramiye ödenir. Tüm detaylar yanıtımızda.

İşveren yemek yeme yeri sağlamak zorundadır!

İşverenlerin işçilere yemek verme yükümlülüğü yoktur. Ancak işverenler işçilere, rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte yemek yeme yeri sağlamak zorundadır.

Taşeron işçinin yıllık izninde hizmetin tümüne bakılır

Taşeron işçilerin değişen taşeron şirketlerde geçen tüm hizmet sürelerinin birleştirilerek yıllık izin süresinin belirlenmesi gerekir.

İşçinin feragat dilekçesi vermesi yeterli

Kamuya geçirilecek taşeron işçinin açtığı davaya ilişkin feragat dilekçesi verdiğini gösteren belgeyi sunması yeterli. Kamuya geçiş için ayrıca mahkeme kararına gerek yok.

İşe iade kararı çıksa bile takdir işverende

İşe iadeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı tebliği edildiğinde işçi 10 gün içinde başvurur. Ancak işçiyi işe başlatıp başlatmama kararını işveren verir.

‘Çocuklarıma bakabilmek için ayrıca parça başı iş yapıyorum’

Bir işçi kadının çağrısı: Ben bütün işçileri ve kadınları işsizliğe, hayat pahalılığına, OHAL’e ve savaşa karşı bu karanlık gidişe dur demek için mücadeleye, dayanışmaya ve 1 Mayıs’a çağırıyorum.