Yemek çeki kıdem hesabına dahildir
Kıdem tazminatı hesabına para ve para ile ölçülmesi mümkün menfaatler dahildir. Bu nedenle yemek çekleri de kıdem hesabında dikkate alınır. Örnek hesaplama yanıtımızda.

Okurumuzun Sorusu:
Özel sektörde çalışıyorum. Evlilik yaptım. 23.06.2015 iş girişim. Çıkış 15.02.2019. Asgari ücret ve Multinet alıyorum. Ne kadar kıdem tazminatı almam gerekiyor?

1475 sayılı Kanunun kıdem tazminatını düzenleyen, yürürlükteki 14. maddesi çok açık bir düzenleme içeriyor:

“Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26’ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.”

Dolayısıyla işçiye yol ve/veya yemek ücreti ödeniyorsa, bu ödemelerin kıdem tazminatına dâhil edilmesi zorunludur.

İşveren nakdi ödeme yerine, yemek çeki ya da toplu ulaşım bileti (kart, akbil vb.) veriyor olabilir. Hiç fark etmez! Bu yardımların maddi karşılığının kıdem tazminatı hesabına ilave edilmesi zorunludur.

Bu nedenle okurumuza Multinet aracılığıyla yemek yardımı ödeniyorsa bu tutarın kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi gerekir.

Bu bilgiler ışığında okurumuzun kıdem tazminatını hesaplayalım:

Okurumuzun kıdem süresi: 3 yıl, 238 gün

Kıdem tazminatı her 1 yıl için 30 günlük ücret tutarındadır.

3 yıl için kıdem tazminatı tutarı: 3 x 30 = 90 günlük ücret.

Yıldan artan süreler de orantılı olarak kıdem hesabına dahil edilir.

238 gün için = 19,5 günlük ücret. (365 güne 30 gün ise 238 güne 19,5 günlük ücret)

Toplam kıdem tazminatı: 109,5 günlük ücret.

Hesabı yapabilmek için okurumuzun kıdem tazminatına esas günlük ücretini hesaplamamız gerekiyor.

Kıdem tazminatı son, brüt ve giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır.

Okurumuz asgari ücret alıyor. Dolayısıyla son brüt ücreti 2.558,4 TL

Okurumuzun günlük brüt ücreti: 85,28 TL

Bu tutara yan hakları giydireceğiz. Okurumuzun tek yan hakkı yemek çeki (Multinet).

Okurumuza aylık ödenen Multinet tutarını bilmiyoruz. Eğer günlük Multinet tutarı belirlenmişse, bu tutarı okurumuz haftada 6 gün çalışıyorsa 26 ile, okurumuz haftada 5 gün çalışıyorsa 22 ile çarpıp 30’a böleceğiz.

Örneğin günlük Multinet tutarı 6 TL ve okurumuz haftada 6 gün çalışıyorsa: 6 x 26 = 156 TL, 156 TL / 30 = 5,2 TL 

Eğer günlük Multinet tutarı belirlenmemiş ancak aylık belli bir tutar belirlenmişse, yani her ay belli bir tutar ödeniyorsa bu tutarı doğrudan 30’a böleceğiz. Örneğin aylık 180 TL Multinet ödeniyorsa bu tutarı doğrudan 30’a böleceğiz. 180 TL / 30 = 6 TL

Böylece günlük tutara ulaşmış olacağız.

Son olarak günlük brüt ücrete, günlük yan hakları ilave edeceğiz: 85,28 TL + Günlük Multinet Tutarı.

Elde ettiğimiz rakamı 109,5 ile çarpacağız ve kıdem tazminatı tutarımızı elde edeceğiz.

Kıdem tazminatından sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir. Dolayısıyla elde ettiğimiz tutarı bine bölüp, 7,59 ile çarpacağız ve damga vergisini hesaplayacağız.

Ve son adıma geldik. Elde ettiğimiz tutardan damga vergisini düşeceğiz ve ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarını hesaplamış olacağız.

İlgili haberler
İşçi onay vermedikçe kıdem tazminatı taksitle öden...

İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte hak kazanan işçiye kıdem tazminatının derhal ve nakit olar...

Kıdem tazminatı son ücret üzerinden ödenir

Kıdem tazminatı son ücret üzerinden ödenir. 2019 Ocak ayında 2019 Ocak ayı ücreti dikkate alınır. Ek...

Kıdemde fon tuzağına dikkat!

Kıdem tazminatında fon tartışmaları yeniden ısıtılıyor. Fon sistemi kıdem tazminatı hakkının gasp ed...