ODTÜ’lü kadınlardan 8 Mart forumu: Kadın öğrenciler taciz ve mobbing ile karşı karşıya
ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğunun düzenlediği 8 Mart forumunda; yurtlardaki eşitsizlikler, psikolojik desteğe erişimin kısıtlılığı ve kampüsteki ışıklandırmanın yetersizliği tartışıldı

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu’nun çağrısıyla gerçekleşen 8 Mart forumunda ODTÜ’lü kadınlar, 8 Mart’a giderken yaşadıkları sorunları tartıştılar. ODTÜ ve KYK yurtlarının niteliksiz oluşunun tartışıldığı forumda; erkek yurtlarından farklı olarak kadın yurtlarında yaşanan baskı ve cinsiyete dayalı eşitsizlikler, psikolojik desteğe erişimin kısıtlı oluşu ve kampüsteki ışıklandırmanın yetersizliği de tartışıldı. CİTÖB’lerin işlevli hale getirilmesini talep eden kadınlar, 6 Mart kadın şenliği, 7 Mart ODTÜ Gece Yürüyüşünde bir araya gelme kararı aldı.

Barınma ve ulaşım sorununa özel olarak değinilen forumda, bu yıl ODTÜ yurtlarının büyük oranda öğrencilere çıkmamasının, kadın öğrenciler için çok daha derin etkilere sebep olduğu tartışıldı. Kampüste sosyalleşme olanaklarının kısıtlanması, kadınların baskıların çok fazla olduğu KYK yurtlarında barınmak zorunda kalması, güvenli barınma sorunun da tartışıldığı forumda; geçtiğimiz senelerde azaltılan ring seferleri, kadın öğrenciler için güvenli ulaşım sağlama imkanlarının kısıtlanması tartışıldı. Ulaşım sağlamak için güvenli olmayan otostop ya da ekonomik olarak onları zora sokabilecek taksi gibi yöntemleri kullanmak zorunda olduklarını vurgulayan kadınlar böylelikle güvenli ulaşım imkanlarının sağlanmasının en önemli taleplerinden olduğunu söylediler.

AİLELERİN TEHDİT ETTİĞİ ÖĞRENCİLER İŞYERLERİNDE DE GÜVENDE HİSSETMİYOR

Ekonomik krizin kadınlar üzerindeki etkilerinin daha derin olduğunun konuşulduğu forumda; finansal olarak ailesine bağlı olan kadın öğrencilerin, yaşam biçimlerini onaylamayan aileleri tarafından sürekli tehdit altında kalması tartışıldı. Hayatını idame ettirmek için çalışmak zorunda kalan kadınlar da işyerlerinde tacize, mobbinge maruz kaldıklarını, kendilerini güvensiz hissettiklerini söylediler.

Forumda bir diğer tartışma konusu güvenli alanı inşa etmek için kadınların mücadelesi ile kurulan CİTÖB’e (Cinsel Tacizi Önleme Birimi) rektörlük tarafından gerek bütçe ayılmayarak gerekse uzman kadro atanmayıp işlevsizleştirilmesi oldu. Öğrenciler, güvenli alanı inşa etmek değil, soruşturma vakalarını mağduru yıpratacak ve faili aklayacak bir şekilde yürüten CİTÖB'ün işlevli hale getirilmesini talep ettiler. Ardından forumda, yerel kadın birliktelikleri kurularak denetlenmesi ve kadınların yaşam koşullarını belirleyen makanizmaların kurulması yönünde bir mücadele hattı çizilmesi konuşuldu.

6 MART’TA KADIN ŞENLİĞİ, 7 MART’TA GECE YÜRÜYÜŞÜ

Forumda ODTÜ’de her sene düzenlenen gece yürüyüşü de planlandı. 7 Mart 20.00’de doğu yurtlarda yapılacak olan yürüyüşün sloganı “Kampüslerden sokaklara tacizin, şiddetin, baskıların karanlığını kadın mücadelesi aydınlatacak" oldu. Kampüste 8 Mart havasını estirmek için düzenlenecek topluluk etkinlikleri de belirlendi. 6 Mart'ta bir kadın şenliği yapılmasına karar verildi. Müzik, tiyatro gösterisi gibi etkinliklerin olacağı şenlikte aynı zamanda 8 Mart Gece Yürüyüşü için yapılacak olan pankart ve dövizlerin hazırlıkları da yapılması da planlandı.

Hayatın her alanında baskılanan, bir araya gelerek sorunları tartışıp onlara karşı mücadele etmeye çalışan kadınların önüne engeller konulan bu dönemde alınan forum sorunların, taleplerin ortak olduğunu ve kadınların yalnız olmadığını gösterdi. Yaşadığımız bütün bu sorunlardan çıkış yolunun kampüslerde, alanlarda ve de sokaklarda haykırarak, yan yana, omuz omuza verilecek mücadelede olduğunun tartışıldığı forumda kadınlar, 7 Mart saat 20:00'de doğu yurtlarının önünde düzenlenecek Gece Yürüyüşüne katılım çağrısı yaptılar.

Fotoğraf:DHA

İlgili haberler
8 Mart 2024 | İstanbul'da kadınlar yoksulluğa, şid...

İstanbul Kadıköy'de 8 Mart Kadın Platformunun “Yoksulluğa, şiddete, sömürüye, savaşa karşı mücadelem...

Tarihin tozlu sayfalarında değil işçi kadınların m...

8 Mart geldi çattı. Tüm takvimlerden, yer kürenin her bir parçasından biriktirdiği eşitlik türküsünü...