İzmir'de kadınlar zamları protesto etti: Krizi biz yaratmadık, bedelini de ödemeyeceğiz
İzmir Kadın Platformu, gelen zamlara karşı ‘Geçinemiyoruz. Krizi biz yaratmadık, bedelini de ödemeyeceğiz’ diyerek basın açıklaması yaptı.

Karşıyaka İZBAN önünde bir araya gelen kadınlar, “AKP elini cebimizden çek", “Krizi yatan bedelini ödesin”, “Krize karşı isyandayız", “Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın”, “Diyanete değil kadınlara bütçe” sloganları attı. Basın metnini İzmir Kadın Platformu adına Evrim Çakır okudu.

Çakır, “Bizler her gün daha da derinleşen ekonomik kriz koşulları altında hayatta kalmaya çalışan kadınlarız. Gıdadan faturalara, hijyen ürünlerinden sağlığa bütün temel ihtiyaçlara getirilen vergilerden, zamlardan bıktık usandık. Bugün krizin, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin yükünü bizim sırtımıza yıkan patriyarkal kapitalizme karşı ayağa kalkıyor hep birlikte bir kez daha sesleniyoruz. Geçinemiyoruz, artık yeter, inin sırtımızdan!” dedi.


‘KRİZİN FATURASINI ÖDEMEYECEĞİZ’

Bütün yetkileri elinde toplayan tek adam rejiminin bu ülkeye sunduğu tek gerçeğin kriz, yoksulluk, işsizlik ve faşizm olduğunu belirten Çakır, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekildikten sonra şimdi de nafaka hakkımız gasp edilmeye çalışılıyor. Bizlerden evlerimizde oturup dişimizi sıkmamızı, olanla yetinmemizi, krizin faturasını ödememizi bekleyenlere sesleniyoruz: Hayatlarımız için, haklarımız için ne oturup dişimizi sıkacağız ne de böyle yaşamaya razı geleceğiz” diye konuştu.


Çakır kadınların taleplerini şöyle sıraladı:

* Gıdaya, elektriğe, doğalgaza, bebek bezinden hijyenik pede, en temel ihtiyaçlara yapılan zamlar geri alınsın. Vergiden muaf tutulsun.
* Temel kamusal hizmetler paralı olmaktan çıkartılsın ve kadınların/LGBTİ+’ların ihtiyaçları dikkate alınarak genişletilsin.
* Ülkenin bütün kaynaklarına çöken, bütün temel haklarımızı bize fahiş fiyatlarla satan şirketler kamulaştırılsın.
* Kiralara üst sınır getirilsin. Ev işçisi kadınlar için babalarına, kocalarına bağlı olmaksızın sağlık sigortası yapılsın. Emeklilik hakkı tanınsın.
* İşsiz kadınların, kayıt dışı ve göçmen kadınların hakları güvence altına alınsın!
* Esnek ve güvencesiz çalıştırma ve kadınları işgücünün dışına atan ayrımcılık yasaklansın. Kadınların tam zamanlı, güvenceli ve insanca bir gelir sağlayan işlerde çalışabilmesine olanak veren istihdam politikaları üretilsin.
* Eşdeğer işe eşit ücret istiyoruz. Çalışma koşullarındaki cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılık son bulsun.
* Bakım işleri toplumsallaştırılsın. Yaygın yaşlı ve çocuk bakım merkezleri açılsın.
* Kürtaj hakkı dahil, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarımız güvence altına alınsın, erişilebilir ve ücretsiz olsun.
* Boşanma durumlarında kadınlara konut ve geçim güvencesi sağlansın.
* Nafaka hakkımız gasp edilemez. Nafaka miktarları insanca yaşamaya yetecek düzeye çekilsin.
* Kadınları ve LGBTİ+ları erkek ve devlet şiddeti karşısında savunmasız bırakan yasal düzenlemeler iptal edilsin. İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalansın, uygulansın.


Açıklama sonrası kadınlar faturaları yakarak zamlara tepki gösterdi. Ayrıca 8 Mart günü saat 18.00'da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılacak eyleme çağrı yapıldı.


Fotoğraflar: Eda Aktaş/Evrensel

İlgili haberler
Geçim sıkıntısı kadınların sırtına nasıl biniyor?

Dersim’de 135 kadınla yüz yüze yapılan ankette ve Kocaeli’de kadınlarla yapılan anket görüşmelerinde...

Özgür, eşit, şiddetsiz bir yaşam bizimle mümkün!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü ülkenin dört bir yanında, yaşadığımız her alanda hep birlikte ör...

Asgari ücretliye IBAN gönderen devletten ne bekley...

Çocukken fabrikada, atölyede ailesinin geçimini sağlamaya çalışmalarıyla başlayan geçim dertleri evl...