madenci kadın

Hakkını alamayan işçiyle birlikte direnen bir mühendis

Ermenek’teki madenci direnişinde tek kadın direnişçi olan maden mühendisi Emel Tunçdemir, hakkını alamayan direnişçilerle birlikte direnmeye devam edeceğini söylüyor.

Bosna’nın son kadın madencisi Hata anlatıyor

Hata, yeryüzünün bağırsaklarına inip, gürültülü makinelerle, ve patlayıcılarla ve kükürt kokusuyla dolu Breza kömür madeninde 33 yılını geçirmiş.. Artık karanlığı da kokuyu da hissetmiyor.