gaslighting

GÜNÜN BİLGİSİ: Gaslighting nedir?

Partnerinize ne zaman bir sorundan bahis açsanız, kendinizi konuşmanın sonunda özür dilerken mi buluyorsunuz? Sizin gerçekleriniz birden başka bir gerçekliğe mi bürünüyor? O halde durup düşünelim.