Fransa işçi sendikalarından çağrı: Eşitliği kazanmak için 8 Mart'ta hep birlikte greve !
Fransa’da CGT-SOLIDAIRES-UNSA-FSU ve CFDT sendikaları, “Kadın-erkek eşitliği bayrağını dalgalandırmak” şiarıyla 8 Mart'a grevler de dahil olmak üzere seferberlik çağrısında bulundu.

Fransa’da CGT-SOLIDAIRES-UNSA-FSU ve CFDT işçi sendikaları, 8 Mart'a grevler de dahil olmak üzere seferberlik çağrısında bulundu. Çağrılarda kadın-erkek eşitliği bayrağını dalgalandırmak, ileri ve adaletli toplum talebiyle emekçilere mücadele vurgusu yapıldı. Macron hükümetinin kadın sorununun önümüzdeki beş yılın en önemli meselesi olduğuna dair açıklamaları karşısında iş yerinde, evde ve toplum içindeki eşitsizliklere dikkat çekildi.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada kadın ve erkek arasında ücret ve kariyerlerdeki eşitsizliklerin azalmadığı ya da çok az azalma eğilimi gösterdiği belirtilerek; “Kadınlar erkeklerden 4'te 1 oranında daha az kazanıyor ve emeklilik maaşları arasındaki fark yüzde 40 oranına çıkabiliyor ve bu oran günlük iş yaşamında kadınlar sanki her gün saat 15.40' ta işi bırakıyormuş anlamına geliyor. Kadınların yüzde 58'i asgari ücretle ve daha uzun süre çalıştırılırken erkeklerden daha yüksek diplomaya sahip olmalarına rağmen, sadece yüzde 39'u yönetici pozisyonuna alınıyor. Özellikle, kadınların egemen olduğu meslek ve iş kollarında değersizleştirme ve düşük ücretlendirilme hakim” denildi.

Anne olan kadınların yüzde 80’ninin yarı zamanlı işlerde çalıştığı ve yüzde 95'inin ebeveynlik izinlerini kullandığı ifade edilen açıklamada; “Yoğun iş temposu ve zihinsel iş yük ebeveynliğin getirdiği yükle birleşince, sadece annelerin kariyerlerini cezalandırmakta kalmıyor; ücret eşitsizliklerini daha da artırıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun "demografik yeniden silahlanma" dan bahsederken kadınlara yüklediği anlam, aslında kadınların çalışma ve yaşam koşulları kamu politikasında düşünülmediği, kadınların özgürleşmesinden korktuklarının bir sonucu. Ayrıca, sağlık ve benzer mesleklerde bir milyonun üzerinde, anaokul ve kreş gibi iş kollarında ise 200 binin üzerinde istihdam açığı bulunmaktadır” denildi.

Açıklamada gerçek değerler ve karmaşık olmayan cinsiyetçilik adı altında, geri dönüşü savunan erkek egemen söylemin kamusal alanda güç kazandığına dikkat çekilerek, Haut Conseil à l'Égalité ( Eşitlik Yüksek Konseyi ) yıllık raporuna göre ise Fransa'da cinsiyetçiliğin her geçen yıl daha da kötüye gittiği belirtildi.

Sendikalar, hükümetin cinsiyetçi ve cinsel şiddetle mücadeleye ayırdığı kaynakların ihtiyaç duyulanın çok altında kaldığını, şikayetlerin ise yüzde 80'inin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak, Fransa hükümetinin, Avrupa direktifinden biri olan rıza ve tecavüz kavramlarını kadına yönelik şiddetle ilgili yasalara eklemeye reddettiğini, aynı şekilde, işyerinde şiddet ve tacizle mücadele için Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 sayılı sözleşmesi ve 206 sayılı tavsiye kararını uygulamayı da reddettiğine işaret etti.

Tüm bu nedenlerle, 8 Mart'ı her yerde güçlü bir grev eylemi ve seferberlik ilan eden sendikaların talepleri şunlar;

- Erkekler ve kadınlar için eşit ücret ve eşit kariyer
- Kadın ağırlıklı ve tüm iş koşulların iyileştirilmesi
- Anaokul ve kreşlerin ihtiyaçları gözetilerek kaliteli kamu hizmeti sunulması
- Cinsiyetçi ve cinsel şiddetle mücadele için daha fazla bütçe ayrılması
-  Geçmişe dönük, cinsiyetçi ve erkek egemen söylemlere teslim olmamak ve artık vaat değil, gerçek adımların hayata geçirilmesi.

CGT : 2186 YILINDAN ÖNCE EŞİTLİĞİ KAZANMAK İÇİN 8 MART’TA HAYDİ GREVE !

CGT’nin ( Genel İş Konfederasyonu ) 1 Mart günü kendi resmi sayfasından yaptığı ayrı basın açıklamasında, “2186 yılından önce eşitliği kazanmak için 8 Mart için haydi greve” başlığına yer verildi. Sendika, kadın işçilerin özel sektörde erkek işçilere göre ayda yaklaşık 400 avro daha az maaş aldığına dikkat çekilen açıklamada, INSEE/Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün raporundaki rakamların, kadın-erkek arasındaki ortalama ücret farkının yüzde 24'lere denk geldiğini gösterdiği belirtildi.

Hükümetin cinsiyet eşitliği politikasının, ücret eşitsizliklerini hızlı bir şekilde azaltacak kadar etkili olmadığını vurgulayan sendika, hükümete bağlı kamu kurumlarının hesabını kontrol eden mahkemenin (Cour des Comptes) Eylül 2023'te yayınlanan raporuna göre Fransa’nın bu hızla 2186 yılında ancak eşit ücrete ulaşabileceğine işaret etti.

CGT, diğer sendikalarla birlikte eşit ücret ve aynı zamanda kadınların artık kariyerleri, çalışma hayatları ve aile yaşamları arasında seçim yapmak zorunda kalmamaları için 8 Mart'ta yapılacak grev ve gösterilere katılım çağrısını yineleyerek "Cinsiyetçi ve cinsel şiddetin ne iş yerinde ne de hayatımızda yeri vardır'' dedi.

CGT ayrıca, greve çıkmak isteyen özel sektör çalışanlarına veriler sunarak, “Özellikle grev hakkı, sadece anayasa tarafından değil, aynı zamanda itaatsizlik, isyan ve bir direniş hakkı olması bakımından benzersiz” ifadelerini kullandı.

Sendika ayrıca bir şemadan örnek vererek, özel sektörde greve çıkılırkan yapılması gerekenleri şöyle özetledi; ''İster sendika ve sendikanın örgütlü olduğu iş kollarında ulusal bir grev olsun, ya da sadece sendikanın örgütlü olduğu bir işyerinde veya o iş yerindeki bir grup örgütsüz işçinin grev kararıyla yapılan yasal duyurularda, firmanın onayını almaya gereken kalmadan her işçi greve katılabilir. Sendikalı olmayan isçiler de hiçbir duyuru olmasa da en az iki kişi olmak şartı ile iş koşullarını içeren taleplerini imzaladıkları taahhütlü mektubu işyeri yönetimine posta yoluyla ileterek greve katılabilir ya da yapabilir.''

Fotoğraf: Evrensel

İlgili haberler
Tarihin tozlu sayfalarında değil işçi kadınların m...

8 Mart geldi çattı. Tüm takvimlerden, yer kürenin her bir parçasından biriktirdiği eşitlik türküsünü...