GÜNÜN RAKAMI: 606 milyon kadın ücretsiz bakım nedeniyle çalışamıyor
Ücretsiz bakım işleri, kadınların işgücü piyasasına girmesi önündeki ana engel. ILO’ya göre 2018 yılı itibarıyla 606 milyon kadın ücretsiz bakım çalışması nedeniyle işgücü piyasasına katılamadı.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) “İnsana Yakışır İşin Geleceği için Bakım Çalışması ve Bakım İşleri” başlığıyla yayımladığı güncel bir rapor, kadınların ücretsiz bakım nedeniyle çalışma hayatına katılamadığını ortaya koyuyor. Rapora göre ücretsiz bakım işleri, kadınların işgücü piyasasına girmesi, piyasada kalması ve ilerlemesinin önündeki ana engel.

2018 yılı itibarıyla 606 milyon kadın ücretsiz bakım çalışması nedeniyle işgücü piyasasına katılamazken, aynı nedenlerle işgücünde yer alamadığını belirten erkeklerin sayısı ise sadece 41 milyon. Raporda yer alan diğer çarpıcı tespitler ise şu şekilde:

* Altı yaşın altında çocuğu olan anneler, en yüksek “istihdam cezasına” maruz kalıyor; söz konusu grubun yüzde 47.6’sı çalışma hayatında yer alıyor.

* Ücretsiz bakım işlerini gerçekleştirenler aynı zamanda “iş kalitesi cezası” ile de karşı karşıya kalıyor. Bu anlamda, altı yaş altında çocuk sahibi olmak, kadınlar için haftada 1 saate yakın ücretli çalışma kaybı demekken; erkekler için haftada 18 dakika ücretli çalışma artışı anlamına geliyor.

* Bakım sorumlulukları olan kadınların, diğer kadınlar ve erkeklere göre, serbest meslek sahibi olma veya kayıt dışı istihdam içinde yer alma olasılığı daha yüksek. Buna karşılık, sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunma olasılığı daha düşük.

* 2016 yılı itibarıyla 184 ülkenin yüzde 42’si, ILO’nun 183 No.lu Analığın Korunması Sözleşmesi’nde belirtilen ücretli analık izninin asgari standartlarını karşılıyor. Aynı yıl için söz konusu ülkelerin yüzde 39’unda babaların, ücretli veya ücretsiz yasal izin hükmüne sahip olmadıkları görülüyor.

* 2015 yılı itibarıyla küresel çapta 3 yaş altı çocukların erken çocukluk eğitimine brüt katılım oranları sadece yüzde 18.3. Bu oran, 3-6 yaş grubundaki çocuklar içinse yüzde 57’ye ulaşıyor.
Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin pek çoğunda uzun süreli bakım hizmetinin neredeyse hiç olmadığı görülüyor.

* Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015 dönemi sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin hanehalkı ve aile bakımına harcadıkları süre bir günde ortalama 2 saat 45 dakika. Erkeklerin bu faaliyet için harcadıkları süre 53 dakika iken; kadınlar için 4 saat 35 dakika.

Kaynak: Cem KILIÇ // Milliyet

İlgili haberler
GÜNÜN RAKAMI: Kadınlarda işgücüne katılım yüzde 33...

TUİK’in son raporuna göre işsizlik yüzde 10,6 ile yine çift hanelerde. İşgücüne katılımda ise erkekl...

GÜNÜN RAKAMI: İstihdamda kadınlar...

Bu haftayı takvimler ‘istihdam haftası’ olarak sunuyor. Ancak görüyoruz ki istihdamda kadınlar için...

GÜNÜN RAKAMI: İstihdamda eşit temsiliyet için 217...

Kadınlarla erkekler iş yaşamında şu anki koşullar sürdüğü sürece ancak 217 yıl sonra eşit olabilecek...