Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı ileri bir tarihe ertelenemez
Analık izni sona eren kadın işçi, isterse, analık izninin sona erdiği tarihten itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin alabilir. Ancak bu hak ertelenemez, ileri bir tarihe devredilemez.
Okurumuzun Sorusu:

Merhabalar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Ben bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. 5 aylık çocuğumdan dolayı 6 aylık ücretsiz izindeyim. Şimdi bu pandemiden dolayı Cumhurbaşkanlığı’nca “10 yaş altı çocuğu olanlar idari izinli sayılabilecek” genelgesi yayınlandı. Şimdi 6 aylık ücretsiz iznimi geçici olarak erteleyebiliyor muyum, yani idari iznimi kullanıp daha sonra ücretsiz iznimi kullanabilir miyim?

Öncelikle Cumhurbaşkanlığı’nın 14 Nisan 2021 tarih, 2021/8 sayılı “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” başlıklı genelgesinin vakıf üniversitesi çalışanlarını kapsayıp kapsamadığına bakmak gerekiyor.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

Genelge ise “çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları” kapsamaktadır. Dolayısıyla bu genelgenin vakıf üniversite çalışanlarını da kapsadığı kanaatindeyim.

Genelgeye göre “10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar” idari izinli, yani ücretli izinli sayılacak.

İş Yasası’nın İş Yasası’nın 74. maddesine göre:

“İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir”.

Yasal düzenlemeye göre kadın işçi, normal analık izninin bitiminin ardından 6 aya kadar ücretsiz izin hakkını kullanabilir. Yani bu hak analık izninin hemen ardından kullanılabilir, daha sonraya devredilemez. Bu hakkın kullanılabileceği süre tekil gebeliklerde 16 haftalık analık izninin bitimini takip eden 6 ay, çoğul gebeliklerde ise 18 haftalık analık izninin bitimini takip edep 6 aydır.

Dolayısıyla okurumuzun ücretsiz izni dondurup, idari izne geçme, idari iznin sona erdiği tarihte ise yeniden ücretsiz izne geri dönme; bir başka deyişle ücretsiz iznini erteleme hakkı ne yazık ki mevcut değil.

Bununla beraber okurumuzun ücretsiz iznini sonlandırması halinde, okurumuzun (genelge ile getirilen idari izin kuralı yürürlükte kaldığı sürece) idari, yani ücretli izinli sayılması gerektiğini düşünüyorum. Konuya ilişkin bir anlaşmazlık yaşanması halinde Cumhurbaşkanlığı’ndan görüş istenebileceği gibi okurumuz CİMER’e de başvuru yapabilir.

İlgili haberler
Yarım çalışma hakkı analık izninin hemen ardından...

Yarım çalışma hakkının analık izninin hemen ardından kullanılmasında yarar var. Aksi takdirde yarım...

Analık izni dönüşü seçim hakkı kadın işçinin

Analık izni sonrası kadın işçi ister işe döner ister kısmi çalışmaya geçer ister yarım çalıma hakkın...

Analık izni sonrası ücretsiz izin yarım çalışmadan...

Analık izni sonrasında yarım çalışmaya doğrudan geçilmesinde yarar var. Arada ücretsiz izin alınırsa...