İstanbul 8 Mart Kadın Platformu: ‘Yoksulluğa, şiddete, sömürüye karşı mücadelemizi büyütelim!’
İstanbul 8 Mart Kadın Platformu düzenlediği basın toplantısıyla tüm kadınları 6 Mart’ta 13.30’da Kadıköy’de gerçekleştirecekleri Büyük Kadın Buluşmasına çağırdı.

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu düzenlediği basın toplantısıyla tüm kadınları 6 Mart’ta 13.30’da Kadıköy’de gerçekleştirecekleri Büyük Kadın Buluşmasına çağırdı. “Yoksulluğa, Şiddete, Sömürüye Karşı Mücadeleyi Büyütüyoruz! Değiştirecek gücümüz var” şiarıyla çağrı yapan kadınlar, “İşyerlerimizde, evlerimizde, üniversitelerimizde, sendikalarımızda, sokaklarda bulunduğumuz her alanda her gün verdiğimiz mücadeleyi 8 Mart’ta örgütlü bir şekilde alanlara taşıyoruz!” dedi.

‘6 MART’TA KADIKÖY’DE BÜYÜK KADIN BULUŞMASINDAYIZ’

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için programlarını İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesinde yaptıkları basın toplantısı ile duyurdu. Kadınlar bu yıl “Yoksulluğa, Şiddete, Sömürüye Karşı Mücadeleyi Büyütüyoruz! Değiştirecek gücümüz var” şiarıyla 6 Mart günü Kadıköy’de “Büyük Kadın Buluşması” yapacaklarını açıkladı.

Platform adına açıklamayı Ezgi Gürer okudu. İktidarın içine saplandığı ekonomik ve politik çıkmazın ağır faturasını kadınlara kesmek istediğini ifade eden Gürer, “Ekonomik kriz derinleşiyor, kadın yoksulluğu artıyor. Hayatımıza göz diken, emeğimize el koyan, bizi ailede, sokakta, işte erkek şiddet döngüsüne hapsetmek isteyen erkek egemenliği ve sermaye düzeni; kadın düşmanlığını, emek sömürüsünü, transfobiyi, LGBTİ+fobiyi, baskı ve şiddeti büyütüyor. Temel geçim kaynaklarına, ped, tampon gibi en temel sağlık ürünlerine dahi ulaşamıyoruz. Bunun karşısında ise bizler en iyi bildiğimiz, en güvendiğimiz şeyi yapıyor dayanışmamızı ve mücadelemizi büyütüyoruz!” dedi.

‘GÜCÜMÜZÜ KADIN MÜCADELESİNDEN VE DAYANIŞMASINDAN ALIYORUZ’

Kadın ve trans cinayetlerine karşı önlem almak yerine İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığını hatırlatan Gürer, 6. Yargı Paketi’yle nafakaya süre sınırı ve aile hukukunda arabuluculuk sistemini getirmenin çalışıldığına, kadınların kazanımlarının hedef alındığına dikkat çekti. Aysel Tuğluk başta olmak üzere birçok tutsak kadına dönük sistematik baskı ve hak ihlaller uygulandığını da hatırlatan Gürer, “Biz, gücümüzü tüm dünyada biriken ve sokaklara taşan kadınların öfkesinden, yaşamak için hayatını savunan kadınların cesaretinden ve insanca çalışma koşulları için direnen, greve çıkan işçi kadınların mücadelesinden alıyoruz! Erkek egemenliğine, emek sömürüsüne, işsizliğe, yoksulluğa, esnek ve güvencesiz çalışmaya, artan erkek devlet şiddetine ve cezasızlık politikalarına, savaşa, cezaevlerinde ve sokakta mücadelemize dönük artan şiddet ve hak ihlallerine, ayrımcı ve nefret dili ile LGBTİ+ları, göçmen ve mültecileri hedef haline getirenlere, iktidarın da ana akım muhalefetin de vaatlerine karşı ortak mücadelemizi yükseltiyoruz! İşyerlerimizde, evlerimizde, üniversitelerimizde, sendikalarımızda, sokaklarda bulunduğumuz her alanda her gün verdiğimiz mücadeleyi 8 Mart’ta örgütlü bir şekilde alanlara taşıyoruz!” dedi.

Gürer taleplerini şöyle sıraladı:

• 6284 etkin şekilde uygulansın, cezasızlık politikaları son bulsun diye…

• Nafaka hakkımız korunsun, kazanımlarımıza dönük saldırılar dursun diye...

• Cezaevlerinde hak ihlallerine son verilsin, tutsaklara özgürlük diye…

• Güvenceli iş ve insanca yaşayacak bir ücret sağlansın diye…

• Ücretsiz kreş ve bakım merkezleri arttırılsın diye…

• HPV aşısı ve kadın hijyen ürünleri ücretsiz olsun diye…

• İşyerlerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık son bulsun, ILO 190 imzalansın diye…


Fotoğraf: 8 Mart Kadın Platformu


İlgili haberler
Adana Ekmek ve Gül Grubu 8 Mart Şöleni

‘Eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam bizimle mümkün’ diyen Adana Ekmek ve Gül Grubu, Adanalı tüm kadınl...

İzmir Kadın Platformu 8 Mart eylemi

İzmir Kadın Platformu kadınları 8 Mart eylemine çağırıyor: 8 Mart’ta sesimizi, sözümüzü, taleplerimi...

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği 8 Mart Şöleni

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği bu yıl sekizincisini gerçekleştirecekleri Dünya Emekçi Kadınlar Gün...