Eğitim Sen Bursa Şubesi: Karanlığa teslim olmayacağız
Eğitim Sen Bursa Şubesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konulu resim yarışması, Bursa Valiliği tarafından iptal edilmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto edildi.

Eğitim Sen Bursa Şubesinin 11 yıldır geleneksel hale getirdiği resim yarışması Valilik tarafından kabul edildikten sonra çeşitli çevreler tarafından hedef gösterildi, resim yarışması Valilik tarafından iptal edildi.
Toplumsal cinsiyet eşitliği konulu resim yarışmasının iptal edilmesi Eğitim Sen Bursa Şubesi tarafından protesto edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamayı Eğitim Sen Bursa Şube Sekreteri Derviş Erdem okudu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konulu resim yarışması için, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuru yaptıklarını vurgulayan Erden, “Yarışmanın yapılmasına dair onay, şubemize bildirilmemiş ve duyuruya çıkmamış olmasına rağmen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden çıktığı anlaşılan onay yazısı ve komisyon kararının fotoğrafları, okuduğunu anlamayan gerici çevrelere servis edilmiş, bunlar da çarpıtarak, üstelik komisyon üyelerini de hedef göstererek yayın ve yazılar yazmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün isteği ile Bursa Valiliğinin yarışma talebimizi iptal ettiğini sosyal medyadan öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

“Siyasi iktidarın eğitimin dinselleştirilmesi hedefi ve bu yolla kendi dünya görüşüne uygun ‘makbul’ bireyler yetiştirme politikalarının sonucunda, MEB’in, çeşitli dini vakıf ve derneklerle ortak yürüttüğü projeler ve imzalanan iş birliği protokolleri, okulları çeşitli cemaat, tarikat ve dini grupların etkinlik ve faaliyet alanı haline getirmiştir” diyen Erdem, “Bu yolla eğitim sistemi, en temel bilimsel ilkelerden ve laik eğitim anlayışından hızla uzaklaşmaktadır. Aynılaştırıcı, gerici, cinsiyetçi müfredat ve uygulamalar ile ayrımcılık derinleşmekte, cinsel yönelim farklılıkları da yok sayılmaktadır.  Karma eğitime yönelik müdahaleler, eğitimin dinselleşmesi ve çocukların geleneksel rol kalıpları ile yetiştirilmesine yönelik politikalar, şiddetin ve cinsel istismarın da önünü açmaktadır. Ancak, çocuk ve gençleri insanlığın ortak evrensel değerleri doğrultusunda yetiştirecek, temel insan hakları ve çocukların yararını gözetecek, çocuk ve gençlerin kendini gerçekleştirebilmesi için mevcut bilgi birikimine ulaşmasına ve eleştirel düşünce becerisini kazanabilmesine olanak sağlayacak bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İlgili haberler
GÜNÜN KARİKATÜRÜ: Eşitlik erkeklere bırakılmayacak...

Günün karikatürü 'Bayan Yanı'ndan gelsin... Sinir bozucu değil mi?

Çocuklar için daha eşitlikçi bir hayatı yaratmak m...

‘Dar gelirli ailelerin olanaklarını genellikle erkek çocuk lehine kullanmaları ve olanaksızlıklar ai...

Müzik alanında da hayatın her alanında da eşit olm...

Sesiyle, sanatıyla yaşamını idame ettiren bir kadın, müzik alanında kadınların emeklerinin erkekler...