ODTÜ’de Cinsel Tacizi Önleme Birimi deneyimi: Etkin bir birim mücadelemizle mümkün!
ODTÜ’de aktif ve düzgün çalışan Cinsel Tacizi Önleme Birimleri, üniversitelerdeki kadınların ve LGBTİ’lerin en acil talepleri arasında yer alıyor.

Aktif ve düzgün çalışan Cinsel Tacizi Önleme Birimleri, üniversitelerdeki kadınların ve LGBTİ’lerin en acil talepleri arasında yer alıyor. Cinsel Tacizi Önleme Birimleri, kampüs içerisinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olaylarını inceleyen, bu şiddetlerin engellenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında üniversite bileşenlerini (öğrenciler, öğretim üyeleri, emekçiler vb.) bilgilendirmek üzerine çalışma yürüten birimler. Temelde üniversite içerisindeki cinsiyete dayalı eşitsizlik ve ayrımcılıkları tespit etmek ve engellemek bu birimlerin asıl görevleri.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde de ülke kadınlarının ortak sorunu tacize veya cinsel saldırıya karşı güvensizlik hissi varlığını sürdürüyor. Kadınlar ve LGBTİ’ler için güvenli bir alan oluşturulmuyor, yaşanan taciz ve benzeri olaylarda faile karşı gerekli yaptırımlar uygulanmıyor. Genç kadınlar kampüs içerisinde bile geç saatlerde gönül rahatlığı ile yürüyemediklerinden, herhangi bir taciz karşısında ne yapacaklarını bilmediklerinden, yaşanan cinsiyetçi ve ayrımcı olayların engellenmemesinden bahsediyorlar.

GENÇ KADINLARIN ÇEKİNCELERİ

Ancak kadınlar ve LGBTİ’ler bu durumların karşısında görev alması gereken Cinsel Tacizi Önleme Birimlerine (CİTÖB) başvurmak noktasında çekinceler taşıyor. Soruşturmaların şeffaf yürütülmesi, mağdurun gerçekleşen olaydan mümkün olduğunca az etkilenmesi gibi noktalarda yetersiz kalan CİTÖB, kadınların tacizi bildirdikleri zaman bir şeylerin değişeceği noktasındaki umudunu kırıyor. Failin mezuniyetinin yakın olması, başarılı bir öğrenci olması gibi etkenler gerekli cezanın verilmemesine neden oluyor. CİTÖB’ten failin mensubu olduğu fakülteye gönderilen dava dosyaları, soruşturma açılmadan kapanabiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, 5 kadın tarafından taciz beyanı bulunan bir fail hakkında soruşturma açılmaması da kampüsün güvenli alan olmadığını gözler önüne seriyor. CİTÖB’ün kadınların başvurma konusundaki çekincelerini haklı çıkaracak nitelikleri olduğunu gösteriyor.

DAHA ETKİN BİR CİTÖB İÇİN KAMPANYA

ODTÜ’lü kadınlar çekincelerinin, sorunun çözümünün önüne geçmeyeceğinden emin oluyorlar. CİTÖB’ün geliştirilmesinin gerekliliğinin farkında olup bunu sağlamak için mücadelelerine devam ediyorlar. Bu amaçta, kendi bulundukları alanlarda örgütlenmeye, sorunları üzerine tartışmaya ve güvenli alanı kendileri oluşturmak için buluşmaya devam ediyorlar. Beşerî Bilimlerdeki kadınların bu amaçlarda oluşturdukları Beşerili Kadınlar’ın çağrısıyla ODTÜ öğrencileri CİTÖB’ün geliştirilmesi üzerine bir forumda buluştular. CİTÖB’de yaşanan sorunları, kampüs içerisindeki güvenli alan eksikliğini tartışan ve bu konuda taleplerini bir araya getiren öğrenciler, talepleri etrafında “CİTÖB Geliştirilsin” isimli bir imza kampanyası başlattı.

DENETİM MEKANİZMASI VE KADIN MÜCADELESİ

CİTÖB hakkında karşımıza çıkan sorunlar bunlarla sınırlı kalmıyor. Taciz ve şiddet soruşturmalarında, soruşturmalara okulun hocalarının girmesi profesyonellik konusunda sıkıntılara sebep oluyor. Bu sorun denetim mekanizmasının bulunmaması ile birleşince soruşturma süreçlerinin sağlıksız yürümesine ve CİTÖB konusunda var olan çekincelere zemin hazırlıyor. Ayrıca öğrencilerin ve kadın mücadelesinin soruşturmaların ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların karar mekanizmalarında yön verici olmaması, çıkan kararların sorunu çözme niteliğini düşürüyor.

Kısacası etkin bir CİTÖB’ün var olabilmesi için üç önemli ayak ortaya çıkıyor: profesyonellik, denetim mekanizması ve kadın mücadelesi. ODTÜ’lü kadınları ve öğrencileri bu talebi daha da somutlaştırmak, imza kampanyasında bulunan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonlarının oluşmasını garanti altına almak konusunda mücadeleye devam etmek bekliyor.

UMUTSUZLUK HALİNE KARŞI MÜCADELE DENEYİMİ

CİTÖB’ün forumlar ve kampanyalarla düzeltilebileceğini düşünmediğini ifade eden öğrencilere, ODTÜ’de CİTÖB’ün kuruluşunun aslında kadın ve LGBTİ’lerin mücadelesi sonucu olduğu vurgulanıyor. Herhangi bir sorunu veya talebi için öğrencilerin ve kadınların yalnızca sorunu tespit etmesi değil aynı zamanda bu sorunu değiştirmek üzere hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda ODTÜ’nün farklı bölümlerinde Beşerili Kadınlar, Biyolojik Bilimler Kadınları gibi yerel kadın örgütlenmelerinin varlığı önem kazanıyor. Planlanan CİTÖB geliştirilsin kampanyası etrafında mühendislik bölümlerinden başlayarak kadınlar, kendi bölümlerinde taleplerini ve bu kampanyayı hep beraber nasıl öreceklerini tartışmak için buluşmaya devam ediyor. Bu buluşmalar ise bizlere kadınların kendi yerellerinde birliktelikler kurmak için temeller attığını, mücadeleye her koldan devam ettiklerini gösteriyor.

TALEPLERİMİZ NET!
Forumda tartışılan, imza kampanyasında da kendisine yer edinmiş talepleri:
-CİTÖB hakkında duyurular ve bilgilendirilmeler yapılması,
-Şiddet mağduru öğrencilere psikolojik destek sağlanması,
-Fakültelerde CİTÖB’ün soruşturmalarını ve işleyişini denetleyecek bileşenlerden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun kurulması,
-CİTÖB’ün soruşturma süreçlerini ve verileri şeffaf bir şekilde duyurması

Fotoğraf: Ekmek ve Gül