Sağlık emekçisi kadınlar 25 Kasım’a hangi koşullarda gidiyor?
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne giderken sağlık emekçisi kadınlarla sağlıkta şiddeti ve kadına yönelik şiddeti konuştuk.

25 Kasım’a giderken sağlık emekçisi kadınların hem çalışma alanlarında hem de toplumsal hayatta, ev, aile içerisinde yaşadıkları şiddeti de yeniden hatırlamak gerek. Sağlık iş kolunun yüzde 60’tan fazlasını kadın sağlık emekçileri oluşturuyor. Sağlıkta dönüşüm politikalarının bir sonucu olarak sağlık alanında her gün çokça şiddet olayıyla karşılaşırken sağlık emekçisi kadınların en yakınları tarafından hastane koridorlarında öldürüldüğü olaylara da şahit oluyoruz. Bugün programımızda da tüm bu yaşananları ve 25 Kasım’a giderken sağlık emekçisi kadınların taleplerini konuşuyoruz.


İlgili haberler
Sağlıkta şiddetin son bulacağı politikalar üretils...

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komi...

Sağlıkta şiddetin önüne nasıl geçilmiyor?

Bir hemşire, çalıştığı hastanesinin acil servisinde yaşadıkları üzerinden sağlıkta şiddetin nasıl çö...

Sağlıkta şiddet: Bugünler, gidenler ve yarınlar…

Sağlık sisteminin çöküşe sürüklenmesiyle sağlıkta şiddet artıyor. Ağır çalışma koşullarında çalışan...

Sağlık emekçileri sağlıkta şiddeti ve kadına yönel...

Sağlık emekçisi kadınlar pandemi dönemiyle artan sağlıkta şiddete ve kadına yönelik şiddete dair dü...

Sistemin sorunlarını emekçilere, çözümü ‘vicdan’a...

Sağlıkta şiddetin en önemli nedenlerinden biri yanlış sağlık politikaları. Kadınlar sağlık hizmetind...

Sağlıkta şiddet artıyor, sağlık emekçileri gerçek...

İktidarın sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran dili ve etkin bir şiddet yasası olmaması sağlıkta şi...