Sevda Karaca, kadın kamu çalışanlarına dair Bakan Işıkhan'a sordu: Kaç tane kreş, emzirme odası, yaz okulu var?
Sevda Karaca, kamuda çalışan kadın emekçilere ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a cevaplanması talebiyle soru önergesi verdi.

Yayın Kurulu Üyemiz, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, kamu emekçilerinin 7. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ederken, kamuda çalışan kadın emekçilere ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a cevaplanması talebiyle soru önergesi verdi.

Karaca, kamu hizmetlerinin piyasalaşması süreci, kamu emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarındaki kayıpları da beraberinde getirdiğini belirterek Çalışma Bakanına, “Kamu emekçilerinin maaşları insanca yaşayacak bir düzeye çıkarılacak mıdır? diye sordu.

“YOKSULLUĞUN ARTMASI GÜVENCESİZ ÇALIŞAN KADIN EMEKÇİLERE İŞİNİ KAYBETME KORKUSU YAŞATMAKTADIR”

Göreve başlamadan, görevde yükselmeye, yönetici kadrolarda görev almaya kadar bütün bir çalışma hayatında kadınlara uygulanan cinsiyetçi ayrımcılıkta artış görüldüğünü belirten Karaca, “Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil vb. istihdam edilen kadın emekçilerin kadrolu kadınlara göre daha çok şiddete uğramasının en önemli nedeni güvencesiz çalışmadır ve güvencesizlik arttıkça şiddet daha çok yaygınlaşmıştır. Yüksek enflasyon, durmayan zamlar, işsizlik ve yoksulluğun artması güvencesiz çalışan kadın emekçilere her an işini kaybetme korkusu yaşatmaktadır. Bu durum mobbing uygulayan amiri, işini kaybetmekten korkan kadın emekçiler karşısında daha cesaretlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesinden çıkılması, iktidarın kadın düşmanı politikaları ve söylemleri kadın emekçilerin yaşadığı şiddeti her alanda olduğu gibi kamu iş yerlerinde de büyüttüğünü söyleyen Karaca şöyle devam etti: “Bu durum iş yeri ve sendikaların disiplin kurulu başvuru sayılarındaki artıştan ve basından açıkça izlenebiliyor. Kadın emekçilere en güvenli çalışma koşullarını sunması gereken kamu iş yerlerinde, kamu hizmeti sırasında ya da işe gidiş gelişlerde kadın cinayetleri yaşanmaktadır. Servislerin kaldırılması ulaşım maliyetinin yanında kamu emekçisi kadınları sabahın kör karanlığında işe giderken, gece nöbeti için görev yerine ulaşmak isterken ya da nöbet dönüşünde sokakta, toplu taşımada cinsel şiddet ve saldırılara açık hale getiriyor. Kamu kreşlerinin ve yemekhanelerin kapatılması ise cinsiyetçi toplumsal roller nedeniyle kadın emekçilerin yükünü bir kez daha arttırmaktadır.”

Karaca, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a şu soruları yöneltti:
◼️ Kadın emekçilerin kamu iş yerlerinde yaşadığı cinsiyetçi, ayrımcı, baskıcı uygulamaların son bulması için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?
◼️ İş yerlerinde kaç tane ücretsiz yemekhane, 24 saat hizmet veren kreş, emzirme odaları, yaz okulu ve etütler vardır? Açılacak mıdır?
◼️ Kamu emekçilerinin maaşları taban aylığına eklenecek biçimde yoksulluk sınırının üstünde insanca yaşayacak bir düzeye çıkarılacak mıdır?
◼️ Esnek çalışma, performans değerlendirme, online denetim gibi uygulamaların son bulması, insanca çalışma koşullarının sağlanması İçin Bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır?
◼️ Bakanlık olarak çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla 190 sayılı İLO şiddet ve taciz sözleşmesinin uygulanması için müdahil olacak mısınız?
◼️ İstanbul sözleşmesinden bir gecede çıkışın kadına yönelik şiddet ve cinayetleri arttıran sonuçları ortadayken kadın emekçilerin güvenliğini gözetmek amacıyla İstanbul Sözleşmesinin uygulanması için Bakanlığınız taraf olacak mıdır?
◼️ Güvencesiz çalışmanın kadınların yaşadığı şiddeti arttırdığı düşünüldüğünde bütün kamu emekçilerine güvenceli istihdam sağlanması için Bakanlığınız bir çalışma yapacak mıdır?
◼️ Doğum öncesi 8, doğum sonrası 24 hafta analık iznine ilave olarak erkek kamu emekçilerini de içeren 6’şar ay devredilemez ücretsiz ebeveyn izni verilecek midir?
◼️ Çocuk yardımı artan eğitim, sağlık ve beslenme ihtiyaçları gözetilerek gerçek bir değerlendirme ile yenilenecek midir?
◼️ Barınma ve ısınma giderlerinin bir kamu emekçisi maaşını geçtiği günümüz koşullarında kira ve ısınma gideri ödemesi ihtiyaçlara uygun olarak bu sözleşmede bağıtlanacak mıdır?
◼️ Her devlet okulunda okuyan emekçi çocuklarına bir öğün ücretsiz nitelikli yemek hakkının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
◼️ Emekçiler üzerindeki ağır vergi yükünün kaldırılması için bir çalışmanız var mıdır?
◼️ Başta sağlık iş kolunda olmak üzere kamu hizmetinin sunumu sırasında yaşanan ve pek çoğu ölümle sonuçlanan şiddetin son bulması amacıyla bakanlığınız nasıl bir çalışma yapacaktır?
◼️ Sağlıkta özelleştirme uygulamaları ve kilometrelerce ötede konumlanmış şehir hastaneleri ile sağlık hizmetleri neredeyse ulaşılmaz haldedir. İş yerlerinde kamu emekçileri ve çocukları için belli periyotlarla ücretsiz sağlık taramaları yapılacak mıdır?
◼️ İş yerlerinde yaşanan mobbing ve her türden şiddeti açığa çıkarmak ve şiddetle mücadele etmek için iş yerlerine mobbing masası kurmayı planlıyor musunuz?
◼️ Haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesi gibi bir çalışmanız var mıdır?
◼️ Dünya kadın mücadelesine ışık tutan 8 Mart "Dünya Emekçi Kadınlar Günü”  olarak anılmakta ve kutlanmaktadır. 7. TİS Döneminde 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi planlamakta mıdır? Kadın emekçiler için 8 Mart ikramiyesi verilecek midir?
◼️ Dünyanın pek çok ülkesinde HPV aşısı, rahim ağzı kanserine karşı kadın sağlığını korumak amacıyla ücretsiz bir kamu hizmetidir. Oldukça pahalı olan HPV aşısının kadın emekçileri ve kız çocuklarını kanserden korumak amacıyla ülkemizde de uygulanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışma düşünüyor musunuz?
◼️ Kamuda sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil vb. istihdam edilen emekçiler yaşadıkları güvencesizliğin yanında eşit işe, eşit ücret de alamamaktadır. Kamuda “eşit işe eşit ücret” ve güvenceli çalışmanın sağlanması için Bakanlığınız bir çalışma yapacak mı? Bu toplu sözleşme mutabakat metninde acilen yer alacak mı?

Fotoğraf: TBMM

İlgili haberler
KESK üyeleri iş bıraktı: Sefalet koşullarını dayat...

KESK, iktidarın, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde aldığı zam kararı teklifine tepki olarak ülke ge...