Servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir
İşyerine ulaşımın servisle sağlandığı işyerlerinde, vardiya çıkış saati nedeniyle servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir.

Okurumuzun Sorusu:

Eşim hastanede 11:00-20:30 arasında çalışıyor. 9 senedir işine devam ediyor. Gece olarak bahsettiğimiz durum 3 ayda bir dönüşümlü olarak oluyor. Hastane 18:00’da çıkanlara servis sağlıyor fakat 20:00’da mesaiden çıkan eşime servis sağlamıyor, bunun için ek ödeme de yapmıyor. Mesaiden çıkıp eve gelirken birçok sorunlar karşılaşıyoruz, işverene sözlü olarak da ifade ettik. Sözleşmemizi tek taraflı olarak feshetmek istesek haklı bir fesih sebebi olur mu?

Genel kural olarak işveren işçilere servis sağlamak ya da yol parası ödemek zorunda değildir. Bunun istisnası ise gece çalışmasıdır. İşveren, gece çalışan kadın işçilerin işyerine geliş gidişini sağlamakla yükümlüdür. Ancak bu yükümlülüğün devreye girmesi için her şeyden önce günlük çalışma süresinin yarısından çoğunun geceye yani 20:00-06:00 arasına denk gelmesi gerekir.

Okurumuzun eşinin 20:00'da çıktığı günler, gece çalışması kapsamına girmiyor, dolayısıyla işverene servis sağlama yükümlülüğü doğurmuyor. Yani gece çalışması üzerinden gitmemiz olanaklı değil.

Bununla birlikte iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi, işyeri yönetmeliği ya da işyeri uygulaması gereği işveren işçilerin işe geliş gidişleri için servis sağlıyorsa, bu hakkın tüm işçilere eşit bir biçimde uygulanması, vardiya çıkış saati nedeniyle servisten yararlanamayan işçilere, toplu taşıma ücretinin ödenmesi gerekir.

Dolayısıyla işverenin okurumuzun eşine servisin sağlanamadığı günler için toplu taşıma ücretini ödememesinin İş Yasası'nın 24. maddesinin 2. fıkrasının (e) ve (f) bentleri uyarınca haklı nedenle derhal fesih nedeni oluşturduğu kanaatindeyim.

Ancak konuya ilişkin doğrudan bir Yargıtay kararına ulaşamadım. Bununla birlikte Yargıtay ilke kararlarına göre ücret dışında ikramiye, prim, yakacak, giyecek yardımı gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçi için haklı fesih imkanı bulunmaktadır, örneğin Yargıtay'a göre giyim yardımının ödenmemesi haklı fesih nedenidir (Yargıtay 22. HD. 30.05.2019 gün, 2016/13625 E., 2019/12278 K. sayılı karar).

Sonuç olarak okurumuzun eşinin haklı fesih yoluna gitmeden önce, bir avukattan hukuki destek almasında, haklı feshi güçlendirebilecek başka nedenlerin olup olmadığının detaylı bir biçimde incelenmesinde yarar olabilir.


İlgili haberler
Hamile işçiye ‘Ya radyasyon ya istifa’ baskısı yap...

Hamile ve emziren kadının iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu yerlerde çalıştırılması yasaktır...

Emzirme izni hakkı işe giriş günü başlar

1 yaşından küçük çocuğu olan kadın işçi işe girdiği gün, günde 1 buçuk saat emzirme (süt) izni hakkı...

İşten ayrılan işçinin işsizlik ödeneği alması anca...

İşçinin işten ayrılması, yani iş sözleşmesini fesheden tarafın işçi olması halinde, işsizlik ödeneği...