GÜNÜN BELLEĞİ: Olympe de Gouges doğdu
1791 yılında Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesiyle insanlık tarihindeki ilk kadın hakları bildirgesini yayımlayan Olympe de Gouges, 271 yaşında...

1748 yılında Fransa’nın güneybatısında dünyaya gelen Marie Gouze 17 yaşında sevmediği bir adamla evlendirilmiş, 18 yaşında oğlu Pierre’i kucağına almış, hayatını kökten değiştirecek bir şeyin umuduyla yaşamaktadır. Kocası öldükten sonra, 1770 yılında oğluyla birlikte Paris’e taşınır ve şehrin entelektüel çevrelerine katılır. 1784 yılında artık tanınan bir oyun yazarıdır. Ayrıca politik makaleler kaleme almaya başlamıştır. Özellikle Fransız sömürgelerindeki kölelik karşıtı oyun metni “Zamore ve Mirza” büyük yankı uyandıracaktır. Ancak oyun “Zencilerin Köleliği” adıyla, 1789 yılında, sadece üç kez sahnelenebilmiştir. Kadın haklarına da odaklanan Marie, boşanma hakkı ve evlilik dışı birlikteliklerin meşruluğu gibi konularda da yazmaktadır. Kadınların yüksek öğrenim görmesinin mümkün olmadığı, politikaya kafalarının basmadığının düşünüldüğü, yazar olmalarının bile “uygunsuz” bulunduğu, kadınlara yakıştırılan meziyetlerin sadece dikiş nakışla sınırlandığı bir çağda Fransız Devrimi gelip çatmıştır. Baskı, şiddet, sömürü koşullarında yaşayan kadın için hangi çağda ve yer kürenin hangi köşesinde yaşıyorsa yaşasın devrimin anlamı tek bir kelime ile eşdeğer tutulabilir: Umut!

NE YAPMALI? NASIL YAPMALI?
Adı artık Olympe de Gouges olarak anılan Marie de devrimi büyük bir coşku ve heyecanla selamlamıştır. Bu büyük ve köklü değişimin bir parçası olmaktan hiçbir zaman geri durmamıştır. Ancak kavganın sıcağı ılıdığında “nasıl bir yeni düzen” sorusu evlerden sokaklara, işyerlerinden salonlara kadar her yerde yankılanmaktadır. Dönemin birçok aydın ve mücadeleci kadını gibi Olympe de yoğun bir duygu karmaşasının içindedir. Bir yandan devrimin ilericiliğine dair inancını korusa da bu inanç kadınları ve kadın haklarını görmezden gelinmesiyle sarsılmakta öte yandan devrimci güçler arasında giderek derinleşen fikir ayrılıkları ve karşıtlıklar devrimin geleceğine ilişkin kaygı uyandırmaktadır.

Çeşitli gruplar ve kulüpler arasında özellikle Anayasa Dostları Topluluğu, nam-ı diğer Jakobenler ile Hakikat Dostları Topluluğu, nam-ı diğer Jirondenler arasındaki çatışmalar ön plana çıkmıştır. Her iki grup da siyaset felsefecisi Jean Jacques Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi eserinin temel alarak farklı yorumlar çıkarmaktadır. 1791 yılında Jakobenler içlerindeki daha muhafazakar tabanla ayrışma yaşar ve ülke çapında güçlenir, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni yayınlar. Girondistlere daha yakın duran Olympe ise aynı yıl içerisinde “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi”ni ve Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’ne karşılık toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı evliliği savunduğu kendi Toplum Sözleşmesi’ni kaleme alır. 1793 yılında siyasi iktidara yükselen Jakobenler’in kara listesine giren Olympe’nin sonunu getiren ise memleketin kurtuluşu için üç seçenek önerdiği eseri olacaktır; Olympe bölünmez bir cumhuriyet, federal bir hükümet ya da anayasal monarşi için halk oylamasına gidilmesini talep etmektedir.

İDAM SEHPASI MI? KÜRSÜ MÜ?
Olympe’yi tutuklamaya gelen komiser, evinde hiçbir delil bulamayınca Olympe depoda sakladığı henüz tamamlanmamış bir oyunu kendi elleriyle teslim eder ve tutuklanır. Yargıç “Olympe’nin kendini savunacak kapasitede olduğu” gerekçesiyle avukat tutma hakkını elinden alır ve Olympe üç ay boyunca avukatı olmadan kendi savunmasını yapar. Bu arada arkadaşları vasıtasıyla hapishanedeyken kendi savunması denilebilecek iki metin kaleme alıp yayınlatır. İronik bir şekilde mahkeme Olympe’nin bitmemiş oyun metnini delil göstererek onu karşı devrimci olmakla suçlarken Olympe aynı metne dayanarak devrime sadakatini ispatlamaya çalışmaktadır. Ne var ki bu mahkeme başlangıcından çok önce alınan bir kararı sadece kağıt üzerine aktarır: Olympe idama mahkum edilir ve 3 Kasım 1793’te giyotinin gazabıyla yüzleşir. Tarih onu idamından 2 yıl önce kurduğu cümleyle hafızasına kazıyacaktır:
“Kadının idam sehpasına çıkma hakkı varsa, kürsüye çıkma hakkı da olmalıdır.”
İlgili haberler
GÜNÜN BELLEĞİ: Aykırı bir kadın Mary Wollstonecraf...

Doğum gününde 18. yüzyılın aykırı kadını Mary Wollstonecraft ile tanışalım. Fransız devriminin tanık...

BİR MESLEK: Ev kadını

Koca bulmak da yetmiyordu. Zaten koca bulmamak gibi bir seçenek sanki yoktu. Önemli olan bulduğun ko...

Kadına eşitlik neden lazım oldu?

Bir yandan kadınlara neyi hak edip etmedikleri dikte ediliyor diğer yandan kadınların kazanımlarını...