Keir Starmer’a not: Çocuk bakımına yatırımı geciktirmek kötü ekonomi ve kötü siyaset demektir
İngiltere’de bakım emeğinin görünümü: Kadınların görünmeyen ev emeği özelde kadın istihdamına genelde ekonomiye büyük bir kayıp yaratıyor.

Kadınların desteklenmemesi üretkenliği etkiler. Kadın seçmenlerin ihmal edilmesi İşçi Partisine de önemli oy kaybettirebilir.

Politikacılar genel seçimlerden önceki son parti konferansları öncesinde strateji geliştirirken, ebeveynler sadece çocuklarını eğlendirmek için değil, aynı zamanda çocuk bakımının maliyetleri ve mevcudiyeti konusunda hokkabazlık yapmak için de sihirbazlık numaralarına başvuruyor.

İşçi Partisi bu konuya dikkat etmeli çünkü çocuk bakımı desteğinin yetersiz kaldığı durumlarda boşluğu doldurmak çoğu zaman annelere (ve büyükannelere) düşüyor, bu da kadınların iş beklentilerini etkiliyor ve bu süreç de Birleşik Krallık şirketlerinin potansiyel verimliliğinde büyük bir düşüşe neden oluyor. Aynı zamanda, İşçi Partisinin Keir Starmer ve ekibi tarafından aranan zaferi kazanması için ihtiyaç duyduğu şey kadınların oylarıdır (“yüzen” ve toplam seçmenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır).

Kadınlara kamu hizmetlerine yatırım yapmadan önce ekonominin iyileşmesini beklemelerini söylemek sadece oylarını riske atmakla kalmaz, aynı zamanda kötü bir ekonomidir. Women’s Budget Group ve Centre for Local Economic Strategies tarafından yapılan analiz, Büyük Britanya’da kadınların ücretli çalışmasının önündeki engellerin yılda 88,7 milyar sterlinlik brüt katma değere mal olduğunu ortaya koymuştur.

Bu ekonomik maliyetlere katkıda bulunan sadece kadınların çocuklarına ve yetişkin akrabalarına ücretsiz bakım sağlamak için zaman ayırmalarının etkisi değil, aynı zamanda tam beceri ve vasıf düzeylerinde çalışamadıklarında üretkenlikleri üzerindeki etkisidir. Bütçe Sorumluluk Ofisi, hükümetin mart 2023’te açıkladığı, çalışan aileler için ücretsiz çocuk bakımını genişletme planlarının, genel istihdamı artıracak en önemli politika haline gelebileceğini tahmin etmektedir.

Çoğunlukla kadınlar tarafından üstlenilen ücretsiz bakım ve ev işleri, toplumumuzu destekleyen görünmez sütunlardır. En son Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Zaman Kullanımı anketine göre, kadınlar erkeklere kıyasla günde ortalama bir saat daha fazla ücretsiz bakım ve ev işi yapıyor ve bu da yılda 10 çalışma haftasına denk geliyor. Bu faaliyetlere piyasa değeri biçilmese de, ekonominin işleyişi ve bireylerin genel refahı için hayati önem taşımaktadır.

Geleneksel ekonomi, bu ücretsiz bakım ve ev işlerinin değerini ve etkisini göz ardı eder ve bu nedenle ekonomik modeller eksik veriler üzerine inşa edilir ve çalıştırılır. Bu da hem ücretli hem de ücretsiz emek üzerinde somut etkileri olan ancak tahmini GSYH’de nadiren görünen politikalara yol açmaktadır. Bu etkiler arasında örneğin, yaşlı kadınlar da dahil olmak üzere ekonomik olarak aktif olmama seviyelerindeki artış yer almaktadır: ONS tarafından geçen yıl 50 ila 64 yaş arasındaki 2 milyon kadın "ekonomik olarak aktif olmayan" olarak sınıflandırılmıştır ve bunların yarısından fazlası uzun süreli hastalık nedeniyle ya da evlerine veya ailelerine baktıkları için işgücü piyasasının dışındadır.

Sağlık ve yetişkin sosyal bakımı gibi sosyal altyapıya yeterince harcama yapmadığımızda, bu sadece bütçe tablosundaki bir rakamı azaltmaz. İhtiyaç hala oradadır ve eşler, akrabalar ve arkadaşlar bu ihtiyacı karşılamak için ellerinden geleni yaparlar, bunu yapmak için kendi ücretli çalışma saatlerini azaltmak anlamına gelse bile, bu muhtemelen kendi sağlıklarını ve refahlarını etkileyecektir.

Öte yandan, erken yaşta eğitim, çocuk bakımı ve sosyal bakımı genişleterek, özellikle kadınlar için istihdam yaratabilir ve işgücü piyasasına daha fazla katılmalarını sağlayabiliriz.

Maliye politikasının rolü - hükümetin vergilendirme ve kamu parasının tahsisi konusundaki yaklaşımı - kadınlar, toplumun geneli ve ekonomi için bu kazanımların elde edilmesinde çok önemlidir. Ancak birbirini izleyen katı ve keyfi mali kurallar, mevcut hükümetin ve muhalefetin yatırım planlarının önünde bir engel teşkil etmektedir. Son dokuz yılda altı mali kural seti oluşturulmuş ve daha sonra hedeflerini tutturamayacakları görüldüğünde başbakanlar tarafından değiştirilmiştir - bu da amaçlarının hesap verebilirlik olduğu iddialarını zayıflatmaktadır.

Ancak hükümetin -ve muhalefetin- mali kurallarıyla ilgili temel sorun, mali konsolidasyonun (borcun GSYH’ye oranının düşürülmesi) bir hedef olmasının ekonomi ya da halk için en iyi yaklaşım olmamasıdır. Şu anda yaşadığımız gibi ekonomik gerileme dönemlerinde, kritik sektörlere yatırım yapmak için borçlanmak, insanları, çalışanları ve işletmeleri desteklemek ve ekonomiyi canlandırmak için gereklidir. Keyfi ve katı bir borç/GSYİH oranı ya da açık sınırı iyi bir ekonomi politikası değildir.

Birleşik Krallık ekonomisini canlandırmaya kararlı gelecekteki herhangi bir hükümet, sosyal altyapıya yatırım yapmayı ve ücretsiz bakım ve ev içi emeğin değerini kabul etmeyi planlamalıdır. Bu daha iyi politikalara ve sonuçlara yol açabilir ve açacaktır. İşçi Partisi’nin herkese hitap eden ve kadınların kendilerini içinde görebilecekleri bir vizyona ihtiyacı vardır. Kadınların kullanılmayan katkılarını açığa çıkarmak, ekonomiyi canlandırmanın ve kadınların oylarını kazanmanın anahtarı olabilir.

*Ignacia Pinto, Birleşik Krallık’ın önde gelen feminist ekonomi düşünce kuruluşu olan Women’s Budget Group’un araştırma ve politika sorumlusudur. Grubun makroekonomiye feminist yaklaşım üzerine yayınladıgı yeni rapora WBG.org.uk adresinden ulaşılabilir.

Çeviren: Sarya Tunç

Görsel: Freepik

İlgili haberler
Bakım emeği üzerine...

Tülin Tankut bakım emeği üzerine yazdı: “Bakım emeği sömürülenlerin, ezilenlerin mücadelesini de kap...

İngiltere’de kadınların işe girmesi kadar emeklili...

İngiltere’de kadınların emeklilik maaşının erkeklerle eşit olması için, kadınların fazladan 18 yıl ç...

İngiltere: 42 bin kabin görevlisi ‘işten at-yenide...

Britanya Havayolları işçileri pandemiyi fırsata çeviren patronların saldırısını örgütlü mücadeleleri...