Çukurova Üniversitesi’nde 25 Kasım Etkinliği: Kadın Cinayetleri ve Medya
Adana Çukurova Üniversitesi’nde “Kadın Cinayetleri ve Medya” paneli düzenlendi

Adana’da Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından “Kadın Cinayetleri ve Medya” paneli düzenlendi. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Yıldız moderatörlüğünde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Çiler Dursun, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden prof. Dr. İncilay Cangöz ve Women TV Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt medyada kadın ve kadın cinayetleri konularını değerlendirdi.

Filiz Yıldız, “Hane içerisinde kapalı kalan şiddet, ölümle sonuçlandığında medyada yer alıyor” sözleriyle kadın cinayetlerinin medyadaki görünümünü dile getirdi.

HABERCİLER CİNAYET İŞLERSE
Çiler Dursun kadınların medyada, emekçiler, işçi sınıfı, üzerinde hegemonya kurulan azınlıklar gibi güç uygulanan taraf olarak karşımıza çıktığını söyledi. “Haberciler Cinayet İşlerse” sunumunda medyanın önceden yapılandırılarak yaşamımızı belirlediğini dile getiren Dursun, “Deneyim alanı faaliyetleri belirlediği gibi medyada belirleyicidir. İçeriklerin sunumu önemlidir, sadece sahadaki muhabirin değil toplumsal kaynaklı hiyerarşi ile kaynakların nasıl kullanıldığı, dağıtımı da etkilidir” sözlerine yer verdi. 

Dursun, “Hakikat indirgenir. Toplumsal gerçeklik, gerçeğin indirgenmesinin temsili olarak sunulur.” sözleriyle medyada olgusallığın kısmi alındığını, toplumsal iktidar ilişkişiyle gerçekliğin sunulduğunu belirtti. Dursun, medya temsillerinin hakikatin uzağına düşme nedenini “Tarihsel olarak aktarılan sömürü ve eşitsizlik dinamikleri yerli yerinde ve üstelik daha vahşileşmiş biçimiyle seyrediyorken, toplumsal iletişimin eşitlikçi ve özgürlükçü bir düzlemde sürmesi olanaksızdır” sözleriyle açıkladı.

ŞİDDET DENETİM VE SÖMÜRÜ ARACIDIR
“Kadın cinayetleri politiktir, politik öznedir” diyen Dursun, dil ile anlam kuran emekçiler olduğumuzu, cinayet haberlerinde giysi, mekan, bulunma saati vs gibi gereksiz bilgi yığını ile özendirilme yapıldığını dile getirdi. Endüstriyel yapıların yerinde durduğu sürece umut vaat edilmediğini belirten Dursun, “Emekçi, işçi sınıfından gelen kadınlar haberlerde cinayet nesnesi oluyor” sözlerine yer verdi.

Şiddetin baskı denetim ve sömürü aracı olduğunu söyleyen İncilay Cangöz ise, “Erkek şiddeti meşru görülür, eril örgütlenmeler kurumlarda yer alır.” dedi.
Ahu Özyurt da “Medyada Değişen Kadın Rolleri” sunumunda “Medyada kadın rollerini değiştirme deneniyor. Yeni bir gerçeklik yaratılıyor” sözlerine yer verdi.
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Fuaye Alanı’nda “Kadın Cinayetlerinin Yazılı Basında Sunumu” sergisi ile etkinlik sona erdi.

İlgili haberler
Hekim adayı kadınlar 25 Kasım etkinliğinde buluştu

Ankara’daki farklı tıp fakültelerinden hekim adayı kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücade...

Görükle’de kadınlardan 25 Kasım buluşması

Uludağ Üniversitesi’nde öğrencilerin kurduğu Görükle Kültür Sanat Platformunun kadın çalışmaları atö...

Petrol-İş üyesi kadınlar 25 Kasım’da bir araya gel...

Petrol İş üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddetin, çifte ezilmişliğin, sömürünün son bulması için mü...